fbpx Mener antibiotikakurer må bli kortere Hopp til hovedinnhold

Mener antibiotikakurer må bli kortere

Overlege Dag Berild mener de fleste antibiotikakurer bør kortes ned og avsluttes når pasienten føler seg frisk.

Dag Berild er overlege og infeksjonsmedisiner ved Oslo universitetssykehus. På NRK nyheter i dag sa han at myten om at antibiotikakurer må fullføres for å ha full effekt og for å motvirke resistens, må avlives.

– Dette er et område som forskningsmessig er evidensfritt, sier han.

Hvert år dør flere titalls tusen av antibiotikaresistens i Europa. Dag Beril har viet temaet mye oppmerksomhet og er stadig i mediene med oppfordring om mer forskning på området. I et intervju med forskning.no, sier han blant annet at antibiotikaresistens er en lenge varslet katastrofe.

Kortere kurer

Berild mener de fleste antibiotikakurer bør kortes ned, og at de bør avsluttes når pasienten føler seg frisk.

– Det haster å få ned antibiotikabruken. Det er ikke kommet ny antibiotika på markedet på 30 år, samtidig har resistensen økt. Vi er i en dobbel skvis og det er dette som diskuteres på alle internasjonale konferanser, sa Berild til NRK nyhetene.

Får delvis støtte

Sigurd Høye, postdoktor ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, gir Dag Beril delvis støtte. Han sier til NRK at det er lett å overvåke antibiotikabruken til pasienter som ligger på sykehus, men at det er vanskeligere for fastlegene å komme med råd til pasienter som ringer og lurer på om de kan avslutte en antibiotikakur.

– Det er sikkert mange kurer som kunne vært kortere. Men før vi kommer med råd, trenger vi forskning på konsekvenser av kortere kurer for halsbetennelse, bihulebetennelse og liknende, sier han.

Nasjonal strategi

Bent Høie lanserte i 2015 en nasjonal strategi for å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. I kartet øverst i artikkelen kan du se hvor mange antibiotikaresepter som er skrevet ut per 1000 innbyggere i perioden 2010 til 2017.

Det positive er at alle fylker har en nedgang. Fylket som har redusert antibiotikaresepter mest, er Oslo med 25 prosent fra 2010 til 2017. Lavest reduksjon har Finnmark med 14 prosent.

Folkehelseinstituttet er fornøyd med at det er nedgang i alle fylker.

– Dersom nedgangen i salget av antibiotika fortsetter i samme takt de kommende årene, er man på god vei mot målet i handlingsplanen. Men det forutsetter fortsatt fokus på optimal bruk av antibiotika, sa Solveig Sakshaug, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet i en  faktaartikkel fra 2017.

Les også: