Nye oppsigelser av sykepleiere og tilbud om lønnsfrys på LHL-sykehuset

Einar Cyvin, sykepleier og hovedverneombud på LHL-sykehuset Gardermoen
LABER STEMNING: Einar Cyvin håpet det ville bli behov for flere sykepleiere etter oppsigelsene i juni 2018. Så ble det bare verre: – Alt som kunne gå galt, har gått galt, sier hovedverneombudet på LHL-sykehuset Gardermoen.

– Oppsigelsesprosessen begynner nå, sier hovedverneombud Einar Cyvin på LHL-sykehuset Gardermoen. Pasientene mangler, 150 skal millioner spares. Lønnsfrys er ett forslag til sparetiltak. 

– Det er krise i LHL. Rett og slett, sier Einar Cyvin.

Han er hovedverneombud på LHL-sykehuset Gardermoen.

– Det går mot konkurs, hvis ikke det gjøres en del tiltak, har vi fått vite. Og det tror jeg er reelt, sier Cyvin.

Det vil si at det går mot oppsigelser.

– Sykehuset blir nødt til å si opp mange. Det går ut over sykepleiere og flere andre på huset, sier Cyvin, som er sykepleier.

I juni 2018 ble 36 oppsagt på samme sykehus, 26 av dem var sykepleiere.

I dag, 25. mars klokken 14, skal det være medlemsmøte for sykepleiere i Norsk Sykepleierforbund.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en medlemsbasert og ideell organisasjon.

Les om oppsigelsene i 2018: 26 sykepleiere er oppsagt på LHL-sykehuset

– Manglende inntjening

– I forrige runde trodde du at sykehuset ville bli oppbemannet igjen, fordi det ville komme nye oppdrag?

– Sånn gikk det ikke. Alt som kunne gå galt, har gått galt. Det gjelder stort sett mangel på avtaler og inntjening. Vi har større kapasitet enn det som blir utnyttet, sier Einar Cyvin.

– Betyr det at det offentlige nå klarer seg selv?

– Det er delte meninger om det. Det er jo køer. Det er vel her en manglende vilje til å bruke oss, sier hovedverneombudet.

Laber stemning

– Hvordan er stemningen hos dere nå?

– Den er naturligvis laber.

– Hvor mange ansatte er det hos dere?

– Jeg er usikker på hvor mange som er her på Gardermoen, men i hele LHL er det cirka 800.

– Hva skjer på medlemsmøtet?

– Hovedtillitsvalgt skal være der, og noen fra NSF sentralt. De vil opplyse om hvilke rettigheter man har som ansatt i en slik prosess, for eksempel om rett til advokathjelp. Det har vært flere, allmøter og det er gitt godt med informasjon fra ledelsen, sier Cyvin.

– Går fort i svingene

– Oppsigelsesprosessen begynner nå. Risikovurderinger, drøftinger og utvelgelsen vil skje denne uken. Det går veldig fort i svingene.

– Har du et tall på hvor mange som vil få melding om oppsigelse?

– Nei. Men det blir et høyt tall.

– Vet du hvordan det gikk med sykepleierne som ble oppsagt i forrige runde i juni?

– Nei, det vet jeg ikke.

– Vil dette berøre hele LHL?

– Det vil det. Det vil bli også oppsigelser i stab, og i Trondheim, på en rehabiliteringsenhet.

– Hva med deg selv?

– Jeg tror ikke jeg står i fare for å bli oppsagt, men man vet aldri, sier Einar Cyvin.

Et mål om å spare 150 millioner

Martin Steen, kommunikasjonssjef i LHL, bekrefter at det må spares betydelige summer for å unngå konkurs.

– Vi har siktet oss inn på et mål om å spare 150 millioner kroner, sier han.

Han opplyser at det gjøres mange tiltak, som lønnsfrys.

– Ledelsen har kuttet sin egen lønn med én million kroner.

– Hvor mange personer gjelder det?

– Seks–sju, sier kommunikasjonssjefen.

Vil ha dialog om lønnsfrys

– Vil dere at ansatte skal fryse sin lønn?

– Vi vil invitere til dialog om lønnsfrys for de to kommende årene, sier Steen.

I tillegg vil både sentral- og landsstyret avstå fra honorarer, samt kutte på reisevirksomheten, ifølge Steen.

– Foreløpig er det vanskelig å si hvilken effekt de ulike sparetiltakene vil ha.

– Gode på kirurgi

– Problemet er at dere ikke får oppdrag?

– Det kommer for få pasienter sett opp mot det det koster, først og fremst å drifte sykehuset. Vi har 15 000 pasienter, men kapasitet til 25–30 000. Vi visste at 2018 og 2019 ville bli tøffe år, men det har vist seg at prognosen for 2019 viser betraktelig færre pasienter enn vi tenkte, sier Steen.

Han viser til at kompetansen er høy, både blant leger og sykepleiere, og at sykehuset har moderne operasjonsstuer.

– Er det spesielle pasientgrupper dere vil ha?

– Vi har god kompetanse innen kirurgi. Vi har også kapasitet innen gastro og medisin. Vi har gått fra å være et spesialisert hjerte- og lungesykehus til også å tilby bredere behandling.

– Er manglende pasienter et tegn på at det offentlige klarer jobben selv?

– Vi syns det er et paradoks, for det er lange helsekøer på sykehus i hele landet. Det er ventetider på opp til et år, sier kommunikasjonssjef Martin Steen.

– Alle rammes

– Hvor mange oppsigelser ser du for deg?

– Det er umulig å si. Mye skal drøftes, sier kommunikasjonssjefen.

– Men mange sykepleiere er truet?

– Dette vil ramme de fleste yrkesgrupper, sier Martin Steen.

Les oppfølgning 1: LHL-verneombud: – Vi skal sitte igjen med effektive ansatte etter oppsigelsene

Les oppfølgning 2: NSF om LHL-nedbemanningen: – Når ledelsen har gjort utvelgelsen, kan vi se om vi er uenige

Les også:

– 1,30 kroner per time i lønnstillegg hører ikke hjemme noe sted

Første streikedag utenfor sykehushotellet på Ullevål
VAR I LØNNSKAMP: Streiket de for ingenting? Disse sykepleierne som jobber på pasienthotellet på Ullevål sykehus i Oslo, er noen av de 55 som streiket over hele landet i oktober og november. 

Skuffet. Forbannet. Ikke overrasket. Dette er reaksjonene blant involverte i sykepleierstreiken da de fikk vite hva lønnen blir.

– Jeg reagerer med skuffelse. Det er tragisk at vi i 2019 fratas muligheten til å forhandle om lønn. Det er helt utrolig at Rikslønnsnemnda sitter der og er helt enig med arbeidsgiversiden, sier Mette Mikkelsen, fylkesleder i Hordaland.

Uttalelsen kommer dagen etter at Rikslønnsnemnda kom med sin kjennelse: Norsk Sykepleierforbund (NSF) fikk ikke medhold i noen av sine krav i konflikten med NHO.

– Dette gjelder en gruppe sykepleiere der mange av dem er lavest lønnet av alle sykepleiere i landet. Å tilby underbetalte sykepleiere 1,30 kroner per time i lønnstillegg hører ikke hjemme noe sted, mener fylkeslederen.

– Jeg håper at sykepleiere som er lavest lønnet, ikke lenger vil jobbe i NHO-bedrifter. De har jo den kompetansen som mange arbeidsgivere etterspør, og som tilbyr bedre lønn og pensjon, sier Mikkelsen.

– Lavest betalt på pasienthotellet

Hun påpeker at det er spesielt de på pasienthotellet i Bergen som ligger langt under andre i lønn. Men det gjelder også de som jobber i Kirkens Bymisjon.

– Jeg syns det er skremmende at nemnda ikke tar signalene og tar hensyn til noen av kravene. Det er en fallitterklæring for systemet, sier Mette

Les også: