fbpx Nye oppsigelser av sykepleiere og tilbud om lønnsfrys på LHL-sykehuset Hopp til hovedinnhold

Nye oppsigelser av sykepleiere og tilbud om lønnsfrys på LHL-sykehuset

Einar Cyvin, sykepleier og hovedverneombud på LHL-sykehuset Gardermoen
LABER STEMNING: Einar Cyvin håpet det ville bli behov for flere sykepleiere etter oppsigelsene i juni 2018. Så ble det bare verre: – Alt som kunne gå galt, har gått galt, sier hovedverneombudet på LHL-sykehuset Gardermoen. Foto: Privat

– Oppsigelsesprosessen begynner nå, sier hovedverneombud Einar Cyvin på LHL-sykehuset Gardermoen. Pasientene mangler, 150 skal millioner spares. Lønnsfrys er ett forslag til sparetiltak. 

– Det er krise i LHL. Rett og slett, sier Einar Cyvin.

Han er hovedverneombud på LHL-sykehuset Gardermoen.

– Det går mot konkurs, hvis ikke det gjøres en del tiltak, har vi fått vite. Og det tror jeg er reelt, sier Cyvin.

Det vil si at det går mot oppsigelser.

– Sykehuset blir nødt til å si opp mange. Det går ut over sykepleiere og flere andre på huset, sier Cyvin, som er sykepleier.

I juni 2018 ble 36 oppsagt på samme sykehus, 26 av dem var sykepleiere.

I dag, 25. mars klokken 14, skal det være medlemsmøte for sykepleiere i Norsk Sykepleierforbund.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en medlemsbasert og ideell organisasjon.

Les om oppsigelsene i 2018: 26 sykepleiere er oppsagt på LHL-sykehuset

– Manglende inntjening

– I forrige runde trodde du at sykehuset ville bli oppbemannet igjen, fordi det ville komme nye oppdrag?

– Sånn gikk det ikke. Alt som kunne gå galt, har gått galt. Det gjelder stort sett mangel på avtaler og inntjening. Vi har større kapasitet enn det som blir utnyttet, sier Einar Cyvin.

– Betyr det at det offentlige nå klarer seg selv?

– Det er delte meninger om det. Det er jo køer. Det er vel her en manglende vilje til å bruke oss, sier hovedverneombudet.

Laber stemning

– Hvordan er stemningen hos dere nå?

– Den er naturligvis laber.

– Hvor mange ansatte er det hos dere?

– Jeg er usikker på hvor mange som er her på Gardermoen, men i hele LHL er det cirka 800.

– Hva skjer på medlemsmøtet?

– Hovedtillitsvalgt skal være der, og noen fra NSF sentralt. De vil opplyse om hvilke rettigheter man har som ansatt i en slik prosess, for eksempel om rett til advokathjelp. Det har vært flere, allmøter og det er gitt godt med informasjon fra ledelsen, sier Cyvin.

– Går fort i svingene

– Oppsigelsesprosessen begynner nå. Risikovurderinger, drøftinger og utvelgelsen vil skje denne uken. Det går veldig fort i svingene.

– Har du et tall på hvor mange som vil få melding om oppsigelse?

– Nei. Men det blir et høyt tall.

– Vet du hvordan det gikk med sykepleierne som ble oppsagt i forrige runde i juni?

– Nei, det vet jeg ikke.

– Vil dette berøre hele LHL?

– Det vil det. Det vil bli også oppsigelser i stab, og i Trondheim, på en rehabiliteringsenhet.

– Hva med deg selv?

– Jeg tror ikke jeg står i fare for å bli oppsagt, men man vet aldri, sier Einar Cyvin.

Et mål om å spare 150 millioner

Martin Steen, kommunikasjonssjef i LHL, bekrefter at det må spares betydelige summer for å unngå konkurs.

– Vi har siktet oss inn på et mål om å spare 150 millioner kroner, sier han.

Han opplyser at det gjøres mange tiltak, som lønnsfrys.

– Ledelsen har kuttet sin egen lønn med én million kroner.

– Hvor mange personer gjelder det?

– Seks–sju, sier kommunikasjonssjefen.

Vil ha dialog om lønnsfrys

– Vil dere at ansatte skal fryse sin lønn?

– Vi vil invitere til dialog om lønnsfrys for de to kommende årene, sier Steen.

I tillegg vil både sentral- og landsstyret avstå fra honorarer, samt kutte på reisevirksomheten, ifølge Steen.

– Foreløpig er det vanskelig å si hvilken effekt de ulike sparetiltakene vil ha.

– Gode på kirurgi

– Problemet er at dere ikke får oppdrag?

– Det kommer for få pasienter sett opp mot det det koster, først og fremst å drifte sykehuset. Vi har 15 000 pasienter, men kapasitet til 25–30 000. Vi visste at 2018 og 2019 ville bli tøffe år, men det har vist seg at prognosen for 2019 viser betraktelig færre pasienter enn vi tenkte, sier Steen.

Han viser til at kompetansen er høy, både blant leger og sykepleiere, og at sykehuset har moderne operasjonsstuer.

– Er det spesielle pasientgrupper dere vil ha?

– Vi har god kompetanse innen kirurgi. Vi har også kapasitet innen gastro og medisin. Vi har gått fra å være et spesialisert hjerte- og lungesykehus til også å tilby bredere behandling.

– Er manglende pasienter et tegn på at det offentlige klarer jobben selv?

– Vi syns det er et paradoks, for det er lange helsekøer på sykehus i hele landet. Det er ventetider på opp til et år, sier kommunikasjonssjef Martin Steen.

– Alle rammes

– Hvor mange oppsigelser ser du for deg?

– Det er umulig å si. Mye skal drøftes, sier kommunikasjonssjefen.

– Men mange sykepleiere er truet?

– Dette vil ramme de fleste yrkesgrupper, sier Martin Steen.

Les oppfølgning 1: LHL-verneombud: – Vi skal sitte igjen med effektive ansatte etter oppsigelsene

Les oppfølgning 2:  NSF om LHL-nedbemanningen: – Når ledelsen har gjort utvelgelsen, kan vi se om vi er uenige

Les også:

– 1,30 kroner per time i lønnstillegg hører ikke hjemme noe sted

Første streikedag utenfor sykehushotellet på Ullevål
VAR I LØNNSKAMP: Streiket de for ingenting? Disse sykepleierne som jobber på pasienthotellet på Ullevål sykehus i Oslo, er noen av de 55 som streiket over hele landet i oktober og november.  Foto: Kari Anne Dolonen

Skuffet. Forbannet. Ikke overrasket. Dette er reaksjonene blant involverte i sykepleierstreiken da de fikk vite hva lønnen blir.

– Jeg reagerer med skuffelse. Det er tragisk at vi i 2019 fratas muligheten til å forhandle om lønn. Det er helt utrolig at Rikslønnsnemnda sitter der og er helt enig med arbeidsgiversiden, sier Mette Mikkelsen, fylkesleder i Hordaland.

Uttalelsen kommer dagen etter at Rikslønnsnemnda kom med sin kjennelse: Norsk Sykepleierforbund (NSF) fikk ikke medhold i noen av sine krav i konflikten med NHO.

– Dette gjelder en gruppe sykepleiere der mange av dem er lavest lønnet av alle sykepleiere i landet. Å tilby underbetalte sykepleiere 1,30 kroner per time i lønnstillegg hører ikke hjemme noe sted, mener fylkeslederen.

– Jeg håper at sykepleiere som er lavest lønnet, ikke lenger vil jobbe i NHO-bedrifter. De har jo den kompetansen som mange arbeidsgivere etterspør, og som tilbyr bedre lønn og pensjon, sier Mikkelsen.

– Lavest betalt på pasienthotellet

Hun påpeker at det er spesielt de på pasienthotellet i Bergen som ligger langt under andre i lønn. Men det gjelder også de som jobber i Kirkens Bymisjon.

– Jeg syns det er skremmende at nemnda ikke tar signalene og tar hensyn til noen av kravene. Det er en fallitterklæring for systemet, sier Mette Mikkelsen.

– Skal du treffe de som streiket?

– Vi har ikke avtalt noe. Vi hadde avslutningsmiddag med de streikende for en uke siden. De opplever nok at de har streiket for ingenting.

Mikkelsen opplyser at på pasienthotellet hadde sykepleierne timelønn, noe de har tapt på, og som heller ikke er lov.

– Nå har de i hvert fall med hjelp fra NSF fått månedslønn der, sier hun.

Mikkelsen forteller videre at i Austevoll bestemte de etter streiken at de skal rekommunalisere sykehjemmet som i dag er drevet av Stendi.

– Det er veldig bra. Sykepleierne i Austevoll er tilfredse med at de fra 2020 skal ha Austevoll kommune som sin arbeidsgiver, sier fylkeslederen i Hordaland.

Linn Trehag er en av dem som streiket på pasienthotellet. Også hun er skuffet over nemndas kjennelse.

– 1,30 per time er for dårlig. Rett og slett. Men jeg er ikke overrasket, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet.)

Sykepleiere i streik i Bergen: Linn Trehag, Ingrid Gromholt, Janniche Ølversø, Inger-Marie Larsen, Nina-Margrethe Bjaarstad, Christina Plyhn Mikkelsen og Linda Fammestad.
VAR I STREIK: Linn Trehag, Ingrid Gromholt (hovedtillitsvalgt), Janniche Ølversø, Inger-Marie Larsen, Nina-Margrethe Bjaarstad, Christina Plyhn Mikkelsen og Linda Fammestad har streiket på Haukeland pasienthotell i Bergen. Foto: Marit Fonn

– Jeg er ganske forbanna, sier Ingrid Gromholt, som er hovedtillitsvalgt for NSF på Haukeland hotell Eurest.

– Jeg vil nå anbefale mine medlemmer å se seg om etter andre jobber. Nå blir lønnen 60 000 kroner mindre enn på sykehuset for oss med maks ansiennitet. Selv de godene vi har på hotellet, som godt arbeidsmiljø og dekkede treningsutgifter, er ikke verdt så mye penger, mener hun.

– Sykepleierne her har belastende turnus og vakter hver tredje helg. Og de fleste har ansiennitet på mer enn 15 år.

Gromholt tror ikke Eurest vil finne noen som vil ha så lite betalt for så god kompetanse.

Grunnlønnen her er 440 000 i året. Vi som har jobbet en stund, har lønnsstige på ti år, de nyansatte har bare seks år. Erfaringskompetanse belønnes absolutt ikke.

Hun legger til:

– Det er frekt å frata oss streikeretten på denne måten.

– Tror du folk vil si opp?

– Dette er jo en jobb med lite belastning på skulder, kne og ledd. Samtidig er det mye ansvar. Sist tirsdag var nattevakten alene fra klokken ti til halv åtte med 244 hotellgjester. Vi er jo sykehusets største avdeling. Men jeg kan ikke svare for hva mine velger å gjøre. Men at de er skuffet, det vet jeg, sier Ingrid Gromholt.

Dette er saken: Konflikten mellom NSF og NHO
  • 20. september 2018 er det brudd i forhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel.
  • 19. oktober varsler NSF om plassfratredelse for 56 sykepleiere.
  • 25. oktober er 55 sykepleiere på pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner i streik.
  • 15. november varsler NHO om lockout av 501 sykepleiere i 65 NHO-virksomheter fra 20. november.
  • 16. november påpekte NSF formfeil ved lockoutvarselet. NHO utsatte lockoutvarselet til å gjelde fra 21. november.
  • 20. november stopper regjeringen konflikten med tvungen lønnsnemnd.
  • 21. mars 2019 avgir Rikslønnsnemnda sin kjennelse.

– Se hvem som sitter i nemnda

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket, sier fylkesleder i NSF Oslo, Line Orlund.

– Hvorfor ikke?

– Se hvem som sitter i nemnda: Tre såkalt nøytrale medlemmer og en fra LO og en fra NHO. Begge organisasjonene har store interesser i at dette ikke skulle gå vår vei, sier Orlund.

LES: NSFs leder er rasende etter Rikslønnsnemndas avgjørelse

Hun mener streiken var en rettferdig kamp for at sykepleiere, uavhengig av om de jobber i det private eller offentlige, skal ha samme lønnsvilkår.

– Jeg tror NHO på sikt kommer til å tape på dette og få vanskeligheter med å rekruttere sykepleiere, sier hun.

NSF Oslo kommer ikke til å anbefale noen av sine medlemmer å ta jobb hos private.

– Vi har blant annet sendt alle våre medlemmer i NHO et brev med opplysninger om hva de kunne tjent dersom de tok seg jobb i Oslo kommune. I snitt er forskjellen på 61 000 kroner. I tillegg til at Oslo kommune tilbyr høyere lønn, har de 16 års ansiennitetsstige og 40 prosent kveldstillegg, sier Line Orlund.

Hun har ikke full oversikt over hvor mange sykepleiere som har sluttet, men sier hun i hvert fall vet om tre–fire stykker.

– Nilem Kumari Kaushal er en av sykepleierne. Hun har sagt opp sin jobb ved Kantarellen etter 12 år og har fått ny hel stilling i kommunen som er langt bedre betalt, forteller Orlund.

Du kan lese hele kjennelsen til Rikslønnsnemnda her.

Unio: – NHO og LO får diktere

Unio-lederens reaksjon lot heller ikke vente på seg:

– En illustrasjon på at NHO og LO får diktere andre organisasjoners lønnskrav, sier Ragnhild Lied i en pressemelding.

Hun mener det nå er på høy tid å endre sammensetningen i Rikslønnsnemnda.

Les også hva NSF mener om sammensetningen:  – Dette svekker sykepleiernes mulighet til å forhandle lønn

– Denne saken illustrerer at Rikslønnsnemnda er arbeidsgivernes verktøy for å få gjennom sine krav. NHO og LO sitter som voktere i Rikslønnsnemnda på det de selv er blitt enige om, sier Lied.

Når Rikslønnsnemnda påtvinger NSF det samme resultatet som LO og NHO er enige om, er det er en innskrenking av forhandlingsretten, streikeretten og organisasjonsfriheten, mener Unio-lederen.

– NSF var ikke part i forhandlingene mellom LO og NHO, men blir pålagt å følge deres tariffavtale når det gjelder både ramme og profil, sier Lied i pressemeldingen.

Her er de sju som satt i Rikslønnsnemnda denne gangen:

Tre faste nøytrale medlemmer:

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud (leder av nemnda)

Dr. juris Gøril Bjerkan

Seniorforsker Erling Barth

Representant for arbeidstakerinteresser:

2. nestleder Roger Haga Heimli, LO

Representant for arbeidsgiverinteresser:

Forhandlingsdirektør Rolf Negård, NHO

Partene i saken:

Assisterende forhandlingssjef Kari Tangen, Norsk Sykepleierforbund

Magnus Buflod, NSF (uten stemmerett)

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og handel

Sigbjørn S. Mygland, NHO (uten stemmerett)