Yrkesskader i 2018: 37 sykepleiere fikk utbetalt til sammen 21 millioner kroner

SAKER OG UTBETALINGER: Tall fra rapport om yrkesskader.

I fjor behandet NSFs yrkesskadegruppe 206 saker. Utbetalingene ble på til sammen 21,3 millioner kroner.

Skader oppstått på arbeidsplassen innrapporteres til yrkesskadegruppa i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Årlig gjør NSFs yrkesskadegruppe en oppsummering og lager en rapport over saker de har hatt til behandling.

Forflytning av pasienter

– Vi har ikke statistikk som viser hva den vanligste skadetypen er, men skader som oppstår i skuldre og rygg ved forflytning av pasienter, er nok det vanligste, sier Yvonne Elisabeth R. Frøen, som er advokat i NSF.

Det var 206 saker til behandling 2018, og det ble foretatt utbetaling i 37 saker. 

– Det betyr ikke at det ble avslag i alle de andre sakene. Sakene løper over flere år, sier Frøen.

I 2017 ble 203 saker behandlet, og i 45 saker ble det utbetaling.

21,3 mill.

Utbetalingene til NSF-medlemmer var totalt på 21 349 644 kroner i 2018. I 2017 ble det utbetalt 18,2 millioner kroner. Det er betydelige variasjoner i utbetaling fra år til år, på grunn av skadenes alvorlighetsgrad.

Utbetalingene inkludere utbetalinger fra Nav, forsikringsselskaper under yrkesskadeforsikringsloven og etter tariffavtalene.

Les også:

Tenk forflytning, ikke løft

Bildet viser bedriftsfysioterapeutene Anne Aschehoug Loftu og Sigrunn Haug Simensen viser hvordan man ved hjelp av forflytningsteknikk kan flytte «pasient» Gina Grøtting Sjöström oppover i sykesengen på en mindre belastende måte.
BEDRE FOR ALLE: Bedriftsfysioterapeutene Anne Aschehoug Loftu (t.v.) og Sigrunn Haug Simensen viser hvordan man ved hjelp av forflytningsteknikk kan flytte «pasient» Gina Grøtting Sjöström oppover i sykesengen på en mindre belastende måte.

Bruker du forflytningsteknikk, kan du spare kroppen din for belastning og gi pasienten mulighet til å hjelpe til med egne ressurser.

– Egen kropp og helse kan ofte komme i annen rekke for mange sykepleiere. Fokuset på å hjelpe og gi omsorg til pasienten kan potensielt gi opphav til en del muskel- og skjelettplager hos de ansatte, sier Anne Aschehoug Loftu, som er bedriftsfysioterapeut ved Oslo universitetssykehus. 

Hun forteller at plagene ofte oppstår ved håndtering av pasienter.

– Det kan være man skal forflytte pasienten oppover i seng, til og fra dostol eller opp på sengekant, som kan oppleves tungt. Hvis man ikke reduserer den ytre belastningen, kan det overstige kroppens kapasitet, forklarer hun.

Ulike belastningsgrenser

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager oppstår når arbeidet man gjør over tid fører til påkjenninger eller belastninger som er større enn det kroppen tåler.

Grensen mellom hva som er fysisk akseptabel og skadelig belastning er forskjellig fra person til person. Psykiske belastninger som tidspress, styrt arbeid, krav til oppmerksomhet, konsentrasjon, presisjon og mellommenneskelige relasjoner kan også påvirke muskulaturen og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen.