Quiz: Hva vet du om sår?

SÅR: Hvor mange nordmenn anslår man at til enhver tid har kroniske sår?

Klarer du alle spørsmålene i Sykepleiens uhøytidelige quiz denne gangen?​​​​​

Prøv deg på disse: