Alvorlig kreftsyke må vente i månedsvis på røntgen

Bildet viser en CT-maskin.
Alvorlig kreftsyke må ofte vente i flere måneder før de får tatt nødvendige røntgenbilder som CT ved Oslo universitetssykehus. Dette kan få konsekvenser for behandlingen, advarer leger ved sykehuset.

Kreftpasienter ved Oslo universitetssykehus (OUS) sier de må vente i måneder for å få tatt nødvendige røntgenbilder som CT eller MR. Også legene fortviler.

– Vi har meldt fra om dette gang på gang, men lite skjer. Det oppleves svært frustrerende, sier seksjonsleder Erik Løkkevik ved seksjon for brystkreft ved OUS til NTB.

Ifølge tall NTB har innhentet fra sykehuset, står minst 845 pasienter i kø for å få tatt avanserte røntgenbilder som CT eller MR ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

Bildene er nødvendige for å vite om behandlingen har ønsket effekt, eller om kreften har spredt seg.

– Kapasiteten sprengt

Problemene skyldes ifølge Løkkevik manglende kapasitet, både når det gjelder å få tatt bildene og få analysert dem.

Denne flaskehalsen fører til at onkologene ikke har de verktøyene de trenger når pasientene kommer til time, som gjerne er satt opp flere måneder i forveien. Da kan legene gjøre lite annet enn å ta blodprøver og vurdere allmenntilstanden.

– Dette er ekstremt ineffektivt. Konsekvensen kan være at pasientene må fortsette med en behandling som ikke har ønsket effekt. Det kan bli dyrt i lengden, særlig for pasientene, advarer Løkkevik.

Problemene gjelder først og fremst kreftpasienter med påvist spredning og pasienter som skal sjekkes for mulige tilbakefall.

– Dette skjer hele tiden. Det er regelen heller enn unntaket at undersøkelser ikke er ferdige når pasientene kommer til konsultasjon, sier Løkkevik.

– Stor belastning

Lang ventetid er også en stor psykisk belastning, særlig for pasienter med aggressive kreftformer, understreker styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen.

– Svulster kan vokse ganske fort. Derfor er det uhyre viktig å få vite raskt om den behandlingsformen som er valgt, fungerer, sier hun til NTB.

«Anne» har brystkreft med spredning og fikk rekvisisjon til CT og MR i mars. Først for kort tid siden fikk hun vite at hun har fått time i slutten av juni – over tre måneder senere.

– Ventetiden oppleves helt forferdelig, sier «Anne» til NTB. Hun orker ikke belastningen med å stå frem, men sier hun har snakket med andre pasienter som har det på samme måte.

– Alle er fortvilet. Folk er helt avhengig av å få vite hvordan det går med dem.

Ventetid

Klinikkleder ved radiologisk avdeling Paulina Due-Tønnessen erkjenner at klinikken har ventetid på CT og MR.

– Eksempelvis har vi 281 pasienter som venter på time for CT og 262 for MR på Radiumhospitalet, men alle timene er ikke booket ennå, så en del av disse pasientene vil få time som ønsket, sier hun.

Har økt kapasiteten

Hun kommenterer saken slik overfor NTB mandag ettermiddag:

– Dette beklager vi veldig, og det er ikke noe vi er fornøyd med i det hele tatt, sier hun.

Klinikklederen påpeker at de har økt kapasiteten for antall CT- og MR-undersøkelser alle de siste årene, men at dette likevel ikke har vært nok for å ta unna flere pasienter med flere kontrollundersøkelser enn tidligere.

– Vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å ha åpent hver kveld, men til slutt finnes det ikke nok ressurser, sier hun.

– Har du bedt dine overordnede om mer ressurser?

– Vi har bedt om flere maskiner og mer bemanning. Vi prøver så godt vi kan innenfor de ressursene vi her, og må vi be om mer, så gjør vi det, sier hun.

Bryter pakkeforløp

Ifølge Løkkevik er det sendt en rekke klager og avviksmeldinger oppover i systemet, uten at det har ført til noen bedring.

Ifølge OUS kom det 37 avviksmeldinger om for lang ventetid mellom januar i fjor og mai i år.

– Vi sender ikke klage hver gang, men samler heller opp saker til en felles avviksmelding, kommenterer Løkkevik.

Tidligere i år ble det også kjent at OUS bare gjennomfører seks av ti pakkeforløp for kreft innen standard forløpstid. Det er betydelig svakere enn ved andre helseforetak, ifølge Dagens Medisin.

Høie reagerer

Helseminister Bent Høie (H) reagerer på at kreftpasienter må vente i måneder på røntgenbilder ved Oslo universitetssykehus (OUS). Han ber sykehuset rydde opp.

– Det er uakseptabelt at kreftpasienter må vente i månedsvis for å få tatt nødvendige røntgenbilder, sier Høie til NTB.

– Jeg forventer at Oslo universitetssykehus rydder opp i dette, enten ved å øke egen kapasitet eller ved å kjøpe kapasitet hos private. Regjeringen har innført pakkeforløp for kreft nettopp for å sikre mer forutsigbarhet og kontinuitet i behandlingen, sier helseministeren.

Bent Høie (H) leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
KREVER OPPRYDNING: Bent Høie mener det er uakseptabelt at kreftpasienter må vente i måneder på røntgen.

Mener medieoppslag har skapt ubegrunnet frykt for røntgen

Bente Konst, strålevernskoordinator Sykehuset i Vestfold
REAGERER: Strålevernskoordinator ved Sykehuset i Vestfold, Bente Konst, forteller at de måtte lage et eget skriv for å berolige pasienter før røntgenundersøkelser.

– Mange pasienter har uttrykt engstelse og enkelte har sågar trukket seg fra undersøkelser, sier strålevernskoordinator ved Sykehuset i Vestfold, Bente Konst.

26. mars sto følgende overskrift å lese på nrk.no: «Flere sykehus gir pasienter for høye stråledoser ved røntgen og CT».

Artikkelen tar utgangspunkt i en rapport [pdf] fra Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) om stråledoser ved røntgenlaboratorier på norske sykehus.

I saken blir Sykehuset i Vestfold trukket frem som et av sykehusene med høyest stråledoser, og seniorrådgiver Anders Widmark i DSA sier til NRK at stråledosene her er «12–14 ganger større enn på sykehusene som bruker de minste dosene».

Widmark siteres også på at høye stråledoser kan gi akutte skader og senskader som kreft.

Krever faglighet

Bente Konst er strålevernskoordinator ved Sykehuset i Vestfold (SiV) og dessuten leder av Norsk forening for medisinsk fysikk.

Les også: