Streiken i sykehusene trappes opp

STREIK PÅGÅR: St. Olavs hospital er ett av flere store sykehus det streikes i.

YS og LO varsler utvidelse av sykehusstreiken. Fra tirsdag kan 650 være i streik. Streiken dreier seg om pensjon for deltidsansatte.

De sykehusansatte streiker for at også dem i mindre deltidsstillinger skal få pensjon.

493 ansatte i sykehusene har streiket siden 29. mai. Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Unio er ikke omfattet av denne streiken.

Les om streiken: 493 sykehusansatte tatt ut i streik 

I dag, torsdag 6. juni, kom varselet om opptrapping. Det vil først kunne tre i kraft etter fire dager, det vil si 11. juni.

Dermed vil rundt 650 ansatte kunne være i streik fra tirsdag.

Streiken omfatter Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Fagforeningene er forsiktige med å ta ut for mange i streik for å unngå at de blir rammet av tvungen lønnsnemnd. Det kan skje om streiken truer liv og helse. De som streiker så langt, jobber eksempelvis med timelister, vedlikehold av medisinsk utstyr, renhold og pasient- og varetransport.

Les også: NSF støtter de streikende i kravet om pensjonsopptjening

– Vil slå enda hardere ut

Streiken får støtte fra både sykepleiere og legene på sykehusene.

– Det varmer at så mange yrkesgrupper i sykehusene støtter vår kamp for rettferdig pensjon, sier Deltas leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

De ansatte streiker for at pensjon skal beregnes fra første krone. I dag må de som jobber innenfor de såkalte Spekter-områdene, jobbe minst 20 prosent før det beregnes pensjon. Det betyr at tilkallingsvikarer eller for eksempel typisk kvinner som jobber deltid i små stillinger, ikke får tjenestepensjon.

– Dagens 20-prosentregel er diskriminerende. Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med pensjonsopptjening. Det vil derfor slå enda hardere ut at ansatte i små stillinger ikke skal få mulighet til å tjene opp pensjon. Pensjon er utsatt lønn, understreker Lizzie Ruud Thorkildsen på YS sin nettside.

75 prosent kvinner

Ifølge LOs beregninger er 75 prosent av dem som ikke får pensjon på grunn av disse reglene, kvinner.

– Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Dette står i kontrast til dem som jobber i kommunene. Der får alle ansatte i helsesektoren beregnet pensjon selv om de jobber i små stillinger.

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier Skogshaug.

Nullkontrakter

Spekter, som representerer arbeidsgiversiden, sier at problemet kan løses ved at ingen stillinger som utlyses, skal være mindre enn 20 prosent.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, da streiken var et faktum i mai.

Ifølge fagforeningene løser ikke dette det grunnleggende problemet siden mange jobber i såkalt nullkontrakter, der man blir tilkalt når det er behov.

Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.

40 prosent av sykepleierne har vurdert å skifte yrke på grunn av lønn

Eli Gunghild By og Anne Grethe Erlandsen
KAN POLITIKERNE HEVE LØNNEN? Eli Gunhild By, leder av Norsk Sykepleierforbund, mener politikerne kan heve lønnen til sykepleierne hvis de vil. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen er ikke enig.

At 40 prosent i Sykepleiens undersøkelse har vurdert å skifte yrke på grunn av dårlig lønn, bekymrer NSF-leder Eli Gunhild By.

Ti år etter fullført utdanning jobber en av fem sykepleiere utenfor helsetjenesten. Det slår Statistisk sentralbyrå (SSB) fast i en analyse fra 2017. Sykepleiermangelen i dag er anslått til å være rundt 6000 årsverk, men det er bare begynnelsen.

En Nova-rapport som bygget på tall fra SSB, KS, Nav og Norsk Sykepleierforbunds (NSF) egne undersøkelser, tyder på at Norge kan mangle hele 28 000 sykepleiere i 2035.

Ønsker seg bort fra helsesektoren

I Sykepleiens spørreundersøkelse, som ble gjennomført i mars i år, sier fire av ti sykepleiere at de i løpet av de siste tolv månedene har vurdert å finne seg jobb utenfor helsevesenet på grunn av lønnsnivået. (se tabell under)