fbpx Kan ministeren redde sykepleierutdanningen på Nesna og Sandnessjøen? Hopp til hovedinnhold

Kan ministeren redde sykepleierutdanningen på Nesna og Sandnessjøen?

Forskningsminister
Foto: Kari Anne Dolonen

I morgen, 26. juli, reiser forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til Nesna og Sandnessjøen. Klarer hun å innfri forventningene?

Nybø er invitert av lederne i Alstahaug og Vefsn Venstre.

I invitasjonen skriver de to venstrelederne, Hanne Nora Nilssen og Franziska Wika, at de anser nedleggingsvedtaket som et brudd på fusjonsavtalen mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna som lå til grunn da Nord universitet ble etablert, ifølge Helgelands Blad [for abonnenter].

– Hva håper du å få ut av møtet?

– Vi vil at de skal se viktigheten av Nesna, sykepleierutdanninga og lærerutdanninga, og hvor stor betydning dette har for oss på Helgeland. Samtidig er det sånn at det er universitetsstyret som etter høyskoleloven gjør slike vedtak, og en minister kan ikke uten videre endre det. Og hvor stor vilje det er på Stortinget til å endre en lov som det har vært enighet om, vet jeg ikke, sier Nilssen til Helgelands Blad.

Hun håper imidlertid at det fremdeles er muligheter for å redde Nesna og Sandnessjøen som studiested.

LES: Nedleggelsen av Høgskolen i Nesna er et svik mot lærestedet og et lite, levedyktig samfunn

Vil snakke om fremtiden

– Hvorfor reiser du til Nesna og Sandnessjøen i morgen?

– Jeg ønsker å møte de tillitsvalgte for dem som er berørte av nedleggelsen for å høre deres synspunkter og snakke om fremtiden for høyere utdanning på Helgeland, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en e-post til Sykepleien.

De som har invitert Nybø, hevder at nedleggingsvedtaket er et brudd på fusjonsavtalen mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna.

– Er du enig i det?

– Det er styret for Nord universitet som har ansvaret for å vurdere hvilke studiesteder universitetet skal ha, hvordan utdanningen og forskningen skal organiseres, og hva som skal tilbys hvor. Det er de som kjenner egne behov, begrensninger og muligheter best, svarer Nybø.

Vil ikke overprøve vedtaket

– Har du mulighet til å endre nedleggingsvedtaket?

– Styret har gjort en grundig vurdering av denne saken, og jeg har tillit til det arbeidet styret har gjort i denne saken. Jeg kommer ikke til å overprøve det, sier Nybø.

– Hva kan du love at du vil gjøre for å berge utdanningstilbudet i Nesna og Sandnessjøen?

– Jeg er opptatt av et godt utdanningstilbud for Helgeland. Ny studiestedstruktur for Nord universitet innebærer vanskelige avveininger og kan også få betydning for andre viktige beslutninger for regionen. Jeg legger til grunn at styret ved Nord universitet vil ha god dialog med helseforetakene for å sørge for at de kan dekke sine behov i fremtiden, sier Nybø.

Les også:

Slutt på studier i Nesna og Sandnessjøen

Fylkesleder i Notrdland
FORBANNET: Gjertrud Krokaa er ikke overrasket, men forbannet over prosessen som har endt med at styret ved Nord universitet har vedtatt å legge ned to studiesteder: Sandnessjøen og Nesna. Foto: Eivor Hofstad

Studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen blir avviklet, har styret ved Nord universitet vedtatt. – Et ikke overraskende, men trist vedtak, sier Gjertrud Krokaa, fylkesleder for NSF Nordland.

– 125 ansatte flyttes til Bodø og Mo i Rana. 100 års utdanning legges ned, og lokalsamfunn tvinges i kne. Dette er tragisk for Nesna og Helgeland, sier NSFs fylkesleder i Nordland, Gjertrud Krokaa, om styrevedtaket.

To studiesteder ved Nord universitet legges ned i en tid hvor det trengs 600 sykepleiere i Nordland og 700 i Nord-Trøndelag.

Styrevedtaket var ikke enstemmig. Studentmedlem Mathias Lauritzen stemte mot, men det var fordi han ønsket å beholde rektors opprinnelige forslag, hvor det også skulle trappes kraftig ned i Vesterålen og hvor flere utdanninger ved Namsos skulle legges ned.

Det siste ble imidlertid endret, slik at rektors endelige innstilling var å beholde aktivitet ved Vesterålen og Namsos.

– Jeg er selvfølgelig glad for at både Vesterålen og Namsos bevares, sier Krokaa.

«Det skal bo folk i husan»

Nord universitets forslag om å avvikle studietilbudet har vakt stor oppstandelse og møtt kraftig motstand i lokalbefolkningen, blant studenter, ansatte og opposisjonen på Stortinget.

Like før styret ved Nord universitet skulle diskutere omstrukturering og nedlegging av studietilbudet på Nesna og Sandnessjøen, leverte aksjonister 12 000 underskrifter mot nedlegging.

– Da vi skulle gå inn til styremøtet, ble vi møtt av sang fra bunadskledte mennesker. De sang «Det skal bo folk i husan», forteller Sølvi Sæther, fylkesleder for NSF Nord-Trøndelag.

Hun var til stede på hele styremøtet. Da styret vedtok avvikling av studiestedene Sandnessjøen og Nesna, reiste halve salen seg, inkludert de bunadskledte, og gikk stille ut med knyttede never.

– Det var en sterk markering som berørte veldig, sier Sæther.

Stor forståelse for ansatte ved Nesna og Sandnessjøen

Hun er veldig fornøyd med at heltidsutdanningen i sykepleie i Namsos opprettholdes med de andre helsefagene, men sier hun har stor forståelse for de ansatte og andre fra Nesna og Sandnessjøen.

Argumentene imot nedlegging har blant annet vært at lærerskolen i Nesna skårer høyt på både resultater og elevtilfredshet, og at skolene er viktige for lærerrekrutteringen i distriktet. For sykepleierutdanningens del er det vist at rundt 80–90 prosent av dem som tar utdanningen, blir i distriktet.

– Krevende sak

Styreleder Vigdis Moe Skarstein omtalte på styremøtet omstruktureringssaken som den mest krevende saken ved universitetet noensinne.

– Kanskje er dette en mer krevende sak enn det som tidligere er behandlet ved et norsk universitet, sa Skarstein.

Det er varslet aksjoner når studiestedene nå er vedtatt avviklet. På en pressekonferanse onsdag morgen sa Cathrine Hole i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland at aksjonistene ikke vil gi seg før de får det de trenger.

– Vi ser at alle høringsuttalelsene vi har sendt inn, alle argumenter og innspill, ikke har blitt hørt. Vi kan ikke forstå at nedlegging er det beste alternativet, sa Hole.

Varslet omkamp

Politikere i SV, Senterpartiet og Rødt har varslet omkamp i Stortinget.

– Jeg er helt overbevist om at dette ikke bare handler om Nesna og Helgeland, men om hele Norge, sa SV-leder Audun Lysbakken onsdag morgen.

Han mener at nedlegging av studiesteder i distriktene ikke kommer til å stoppe med Nesna, og at spørsmålet er hvilket studiested som er neste i køen.

Nord universitet ble opprettet for tre og et halvt år siden da Høgskolen i Nesna og Høgskolen Nord-Trøndelag ble slått sammen med Universitetet i Nordland. Universitetet har studenter fordelt på ni studiesteder, men blir nå redusert til sju.

Omstillingsperioden vil bli på inntil tre år, og alle studentopptak i 2019 går som planlagt. Ifølge rektoren vil rundt 120 ansatte bli berørt.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.