fbpx Nå vil NSF Student ha nasjonal eksamen i medikamentregning også Hopp til hovedinnhold

Nå vil NSF Student ha nasjonal eksamen i medikamentregning også

Portrett av leder Ingvild Berg Lauritsen og nestleder Martin Ottesen Wichstad i NSF Student
STANDARDISERING: Ingvild Berg Lauritsen og Martin Ottesen Wichstad er nyvalgt leder og nestleder i NSF Student. Noe av det første de skal jobbe for, er nasjonal eksamen i medikamentregning. Foto: Ingvald Bergsagel

Innholdet i prøver og eksamener i medikamentregning varierer fra studiested til studiested. Det vil NSF Student ha en slutt på.

– Medikamentregning er en viktig del i arbeidet som sykepleier, og feil kan få fatale følger, påpeker nyvalgt leder for NSF Student, Ingvild Berg Lauritsen.

– Det er i dag store forskjeller mellom studiestedene, både med hensyn til vanskelighetsgrad på eksamener og på hvor mange forsøk man får.

Et klart mandat

Fra årsmøtet har Lauritsen og resten av det nye styret med seg et klart mandat:

«NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i medikamentregning og legemiddelhåndtering hvert studieår, med progredierende vanskelighetsgrad», heter nå det i Studentpolitisk plattform 2019–2020.

I første omgang vil vi lære av hva som ble gjort forrige gang.

Ingvild Berg Lauritsen, leder NSF Student

– Hvordan skal dere få til dette i praksis?

– Nå begynte vi i denne jobben forrige mandag, og det har vært mye å sette seg inn i, men i første omgang vil vi lære av hva som ble gjort forrige gang, sier Lauritsen.

Hun viser med det til opprettelsen av nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Etter pilottesting i 2015 og fullskalatesting i 2016 vedtok Kunnskapsdepartementet i 2017 at dette skulle bli en permanent ordning.

Ønsker mer standardisering

NSF Student har lenge hatt som mål at utdanningene skal bli mer standardiserte.

– På sikt vil vi jobbe for flere nasjonale eksamener, sier nyvalgt nestleder, Martin Ottesen Wichstad.

På årsmøtet var det også andre forslag på bordet. Blant annet ble det diskutert om studentpolitisk plattform skulle inneholde et åpent mål om flere nasjonale eksamener, eventuelt om man skulle jobbe for at eksamen i sykdomslære ble prioritert.

– Det var derimot bred enighet og stort engasjement for at medikamentregning var det vi burde satse på i denne omgang, forteller Lauritsen.

Lyst til å prøve deg på litt medikamentregning? Her er vår samleside med eksamener!

Råd fra Nokut

Det er Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som fikk ansvaret for å gjennomføre nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Assisterende avdelingsdirektør i Nokut, Stephan Hamberg, påpeker at NSF Student nå først bør tydeliggjøre hva målet deres skal være.

Dersom det er en nasjonal eksamen i medikamentregning som er det beste virkemiddelet for å nå målet, er det flere fremgangsmåter for å komme dit.

Nokut har lært mye gjennom de siste fire årene og har uten tvil mye kunnskap på feltet som fagmiljøene kan dra nytte av.

Stephan Hamberg, assisterende avdelingsdirektør i Nokut

– Tar vi utgangspunkt i at dette skal være en frivillig ordning, og ikke pålagt av Nokut eller Kunnskapsdepartementet, vil det første steget være å få alle fagmiljøene som tilbyr sykepleierutdanning, til å bli enige om at det er ønskelig å gjennomføre slike nasjonale eksamener, forklarer Hamberg.

– Deretter må disse fagmiljøene sammen sette seg ned for å vurdere hvordan man best kan få til en slik felles nasjonal eksamen. Her kan miljøene for eksempel se til medisinutdanningene, som på eget initiativ organiserer en felles prøve for sine studenter.

Må forankres i fagmiljøene

– Er målsettingen til NSF Student i samsvar med Nokuts mål for sykepleierutdanningene?

– Nokut har ikke noen egne mål for sykepleierutdanningene i Norge, men jobber for at alle utdanninger skal ha tilfredsstillende kvalitet, og at flest mulig utdanninger er fremragende.

– Hvilke erfaringer fra opprettelsen av nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi kan være relevante å lære av dersom det nå skal igangsettes en ny prosess?

– Nokut har lært mye gjennom de siste fire årene og har uten tvil mye kunnskap på feltet som fagmiljøene kan dra nytte av.

– Noen sentrale erfaringer er at arbeidet må forankres i fagmiljøene, at det tar tid å utvikle gode eksamensoppgaver og sensorveiledninger, og at logistikken er komplisert når man skal arrangere en eksamen for 5000 kandidater på samme tidspunkt.

Les også:

NSF Student har fått ny lederduo

Årsmøte NSF Student 2019
NYVALGT: Ingvild Lauritsen skal sammen med Martin Ottesen Wichstad lede NSF Student det neste året. Foto: Kari Anne Dolonen

Det neste året skal Ingvild Berg Lauritsen og Martin Ottesen Wichstad lede NSF Student.

Lørdag formiddag stemte de 77 delegatene over hvem de ønsker at skal lede NSF Student det neste året.

«Vestlandet» vant valget

Ny leder er Ingvild Berg Lauritsen (23). Hun er akkurat ferdig med tredje året på NTNU i Ålesund. Nestleder Martin Ottesen Wichstad (27) er også nyutdannet. Han tok imidlertid sykepleierutdanningen ved VID i Bergen.

– Norges vakreste by! slår han fast.

– Å nei, det er Ålesund, parerer Lauritsen.

Praksislotteri

– Har dere noen hjertesaker?

– For min del er det praksis – å sørge for at praksisplassene har god kvalitet. At vi studenter faktisk lærer det vi skal på praksisplasser som er egnet. Sånn er det ikke i dag, sier hun.

– Det er mer et praksislotteri, sier Wichstad og støtter den nyvalgte studentlederen i valg av hjertesak.

Spennende år

Både Lauritsen og Wichstad har realistiske ambisjoner for året som kommer.

– Hva vi klarer å få gjort i løpet av ett år, er begrenset, sier nestlederen.

– Men det blir et spennende år. NSF skal blant annet ha landsmøte i november, så det blir viktig for oss å få gjennomslag for vår politikk der, legger han til.

Begge må nå flytte fra sine respektive hjemkommuner til fordel for hovedstaden.

– Går det greit?

– Jeg kommer til å savne Ålesund, men å flytte til Oslo gir mange nye muligheter. Det er jo her mange av de viktige studentpolitiske arenaene er, sier Lauritsen.

Nytt styre

Men Lauritsen og Wichstad skal ikke styre alene. Den nye lederduoen får med seg fem faste styremedlemmer og tre vara på laget.

De fem faste styrerepresentantene er:

  • Andreas Oddnes Dahle
  • Edel Marlén Taraldsen
  • Jo Stuve
  • Synne Eilertsen
  • Jon Walla

Vara til studentstyret ble:

  • Kent Hanssen
  • Camilla Johansen Horten
  • Hanne Grøthe
NSFs studentstyre 2019
NYTT STYRE: Her er hele NSFs nye studentstyre sammen med lederduoen, Ingvild Lauritsen og Martin Ottesen Wichstad. Foto: Kari Anne Dolonen
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.