Høyre med nye løfter for eldre som bor hjemme

Erna Solberg
PÅLEGG TIL KOMMUNENE: Blant annet bedre transporttilbud, mer bruk av velferdsteknologi og mer demensvennlige byer og bygder ønsker Høyre at kommunene skal tilby de eldre. Bildet: Statsminister Erna Solberg (H) under valgkampen i 2017.

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) starter valgkampen med å love bedre forhold for eldre som bor hjemme.

Statsministeren er tilbake fra sommerferie og landet torsdag i hjembyen Bergen for å kickstarte valgkampen i strålende solskinn. Første stopp var en seniorlunsj i nabokommunen Fjell, hvor flere nye Høyre-løfter ble presentert.

– Det som flest eldre og pårørende sier til meg, er at de er bekymret for passivitet, inaktivitet, kjedsomhet og ikke minst ensomhet, sier statsministeren.

Flere sosiale tilbud

Hun påpeker at de fleste 80- og 90-åringer bor hjemme og ikke på sykehjem. For å gi disse mer trygghet og trivsel i hverdagen foreslår Høyre å pålegge kommunene å gi

  • bedre transporttilbud til eldre, gjerne i samarbeid med private, frivillige eller kollektivselskapene
  • mer demensvennlige byer og bygder, for eksempel gjennom at taxisjåfører, butikkpersonell og apotekansatte har noe kunnskap om demens
  • ordninger for å gi eldre hjelp til småoppdrag
  • mer bruk av velferdsteknologi

I tillegg ønsker Høyre at eldre bør få bruke kommunens idretts- og kulturanlegg på dagtid minst én dag i uken, og partiet vil ha flere sosiale tilbud for eldre.

Travel turné

Det foreslås også at alle kommuner må etablere egne oppfølgingsteam for å sikre at eldre som bor hjemme, får bedre og mer koordinerte tjenester, og at det tilbys forebyggende hjemmebesøk, hvor man kan snakke om for eksempel brannsikkerhet, snublekanter og andre ting som kan bli et hinder for å bo hjemme.

De neste dagene skal statsministeren ut på en travel vestlandsturné, hvor hun blant annet skal besøke Bergen, Florø, Førde og Ålesund.

Les også:

Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere

De fem prinsippene for tjenestedesign
PRINSIPPENE FOR PROSESSEN: Dersom helse- og omsorgssektoren skal kunne legge til rette for økt pasientinvolvering i forbedrings- og innovasjonsprosesser, er det vesentlig å følge alle de fem prinsippene som kjennetegner tjenestedesign: pasientsentrert, samskapende, helhetlig, visuelt og testet.
Kommenter artikkel

Hovedbudskap

I denne artikkelen beskriver vi hvordan videreutdanningsstudenter i velferdsteknologi benyttet metoden tjenestedesign som tilnærming i et forbedringsarbeid på et sykehjem.

Studentene viser hvordan god involvering av pasienter kan skape endring og gi bedre løsninger i helse- og omsorgstjenestene. Den endelige løsningen vokste frem først når pasienter ble involvert i alle ledd i forbedringsprosessen.

En økende andel eldre med mer komplekse sykdomstilstander, sammen med knapphet på faglige og økonomiske ressurser, stiller stadig større krav til at helse- og omsorgstjenestene må tenke nytt for å løse disse utfordringene (1).

I tillegg har implementeringen av samhandlingsreformen (2) ført til et økt press på kommunale helse- og omsorgstjenester (3). Pasientmedvirkning løftes frem som viktig for å øke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten (4, 5).

Tjenestedesign

Selv om pasientmedvirkning er lovpålagt i pasient- og brukerrettighetsloven (6), har helse- og omsorgstjenestene de senere årene blitt kritisert for ikke å involvere pasienter og brukere i stor nok grad. Tjenestedesign nevnes som en aktuell metodikk i forbedrings- og innovasjonsprosesser for å nå målet om økt pasientinvolvering og mer effektive tjenester (7, 8, 9).

Stickdorn, Hormess, Lawrence og Schneider (10)