Malariamygg påvist i Trøndelag

Bildet viser en mygg.
PORTRETT AV EN MALARIAMYGG: Myggen kan overføre smitte med plasmodium som gir malaria. Det er hunnmyggen som kan bringe smitte videre, ifølge Store medisinske leksikon.

Malariamyggen er blitt er en del av norsk fauna, og nå er den for første gang påvist i Trøndelag. Tidligere er myggarten registrert både i Finnmark og Østfold.

Malariamyggen ble funnet på Tautra, en øy i Trondheimsfjorden, og det er første gang den potensielt smittebærende myggen er registrert i Trøndelag, melder NRK. Tidligere er arten påvist både i Pasvik i Finnmark og i Østfold.

Les også: Skumle mygg surrer stadig lenger nord

– Ingen fare

Malaria er utbredt over store deler av den tropiske verden, men Afrika står for de fleste tilfellene.

I 2016 var det 216 millioner mennesker som fikk sykdommen på verdensbasis. Men selv om malariamyggen er oppdaget i Trøndelag, er det ifølge forskerne ingen fare for lokalbefolkningen.

– Malariamyggen er i utgangspunktet ikke smittefarlig, sier biolog Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning til NTB.

– Følger med

Malaria forårsakes av en parasitt i Plasmodium-slekten, og myggene kalles malariamygg enten de har parasitten i seg eller ikke, sier Dahle. Parasitten regnes som forsvunnet fra Norge og det er lite som tyder på at den etablerer seg igjen med det første.

Avdelingsdirektør Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet sier helsemyndighetene følger med på nye typer mygg som kommer til Norge.

– Hvis man stoler på FNs klimapanel og de beregningene som er gjort, må vi se at disse myggene vil få fotfeste i Norge. Fremst av disse er en art som heter asiatisk tigermygg. Den har kommet helt opp til Sør-Tyskland, sier han.

Les også:

Hva sykepleiere bør vite om malaria

Studie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia

Tropesykdommer Hva sykepleiere bør vite om dengue

Hovedbudskap

Dengueinfeksjon, ofte forkortet til dengue, er en av de mest utbredte infeksjonene på vår klode. Sykepleiere flest bør derfor ha en del faktakunnskaper om sykdommen. Spesielt er det viktig at sykepleiere som kommer i kontakt med denguepasienter i jobbsammenheng har kunnskaper om sykdommen. Også sykepleiere som skal gi råd til personer som skal reise til områder hvor dengue er et problem, bør ha kunnskap. I artikkelen vil vi besvare noen spørsmål om sykdommen som vi mener kan være til nytte. Lesere som søker mer omfattende kunnskap om dengue, vil finne dette i en bok skrevet av eksperter på feltet (1) og i to publikasjoner fra Verdens helseorganisasjon (2,3).

 

Hva er dengue?

Dengue er en virusinfeksjon med et av fire beslektete denguevirus, ofte kalt serotyper: dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3 og dengue virus 4. Sykdomsbildet som de fire virusene gir, er nokså likt, og flere ulike manifestasjonsformer kan ses ved infeksjoner med alle fire virusene.

 

Hvordan skjer smitten?

Man blir smittet gjennom stikk av aedesmygg, vanligvis Aedes egypti. Aedesmyggen (