Ny politisk allianse krever omkamp om Ullevål

Bildet viser Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus OUS.
VIL UTØVE PRESS: Den politiske alliansens mål er å presse Stortinget til å si nei til Gaustad som nytt sykehus på bekostning av Ullevål (bildet) ved behandlingen av statsbudsjettet denne høsten.

I en felles uttalelse samler alle partiene i Oslo, unntatt Høyre og Arbeiderpartiet, seg om å kreve omkamp om Ullevål sykehus.

Det skriver Dagsavisen [for abonnenter].

Ifølge avisen står det i uttalelsen at partiene kommer til å stemme nei til ny reguleringsplan for nye Gaustad sykehus når dette kommer til behandling i bystyret til høsten.

Alle minus Ap og H

Målet er å presse Stortinget til å si nei til Gaustad som nytt sykehus på bekostning av Ullevål ved behandlingen av statsbudsjettet til høsten.

Uttalelsen fra alliansen som består av Rødt, SV, Senterpartiet, KrF, Folkeaksjonen Nei til Bompenger (FNB), Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Frp og Helsepartiet, blir presentert i bystyret. Onsdag har de ni partiene innkalt til pressekonferanse, ifølge Aftenposten. Beredskapsminister Ingvill Smines Tybring-Gjedde (Frp) skal også delta.

Sterkt kritisert

Arbeiderpartiet og Høyre, som til sammen har 39 av de 59 plassene i Oslo bystyre, har ikke skrevet under på uttalelsen. Oslo Arbeiderparti begrunner dette med at de ikke er enige i alle punktene i oppropet, mens Høyre ønsker at Helse Sør-Øst fortsetter med sykehusplanene som nå ligger på bordet.

I 2016 vedtok styret i Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H), men de har møtt kraftig kritikk.

Les også:

Lei av å tenke positivt? Tenk negativt!

Bildet viser Ida Hallgren.
IDA HALLGREN: Hun gjør opprør mot det hun kaller den positive tenkningens tyranni.

«Endelig», sier folk når Ida Hallgren ber dem konsentrere seg om det som er negativt.

– Folk har behov for en motvekt til det å ha positive følelser hele tiden, sier den svenske filosofen og psykologen Ida Hallgren.

Hun tror vi er i starten på et opprør mot det hun kaller den positive tenkningens tyranni.

Lykke og mestring

Positiv tenkning knyttes til den positive psykologien, som slo sterkt igjennom på slutten av 1990-tallet. Anført av blant andre den amerikanske psykologen Martin Seligman, representerte positiv psykologi en ny retning innenfor psykologifaget.

I motsetning til å reparere skader, som har vært tilnærmingen til den mer tradisjonelle psykologien, søker den positive psykologien å forstå og kartlegge menneskets positive krefter og hvordan de påvirker liv og helse. Begreper som lykke, livskvalitet, mestring og optimisme er sentrale.

Startet som tull

Men da Ida Hallgren holdt foredrag om negativ tenkning i Göteborg, traff hun en nerve. I ettertid har hun vært i aviser og på radio og blir stadig bedt om å forelese.

Hun ler litt på telefonen fra Göteborg.

– Vi hadde tullet med at vi snart burde ha et kurs i negativ tenkning. Så skjønte vi at vi måtte gjøre alvor av det, sier hun om det nå svært omtalte