Fare for sykehusstreik fra neste uke

MEKLING: 112 ingeniører og teknologer som er ansatt ved Oslo universitetssykehus og Helse Bergen går ut i streik på tirsdag dersom meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem.

Ingeniører og teknologer ved sykehus i Oslo og Bergen kan bli tatt ut i streik fra tirsdag, varsler fagforeningssammenslutningen SAN Helse.

Det ble brudd i lønnsforhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter i vår, og partene møtes hos Riksmekleren mandag.

– Sakker akterut

– Hvis meklingen ikke fører frem, blir det streik. Vi sakker akterut i lønnsutviklingen sammenliknet med grupper med like lang utdanning. Erfaringen vår og kompetansen vi sitter på, blir ikke verdsatt av arbeidsgiver, sier Brynhild Asperud, leder NITO Spekter.

Lønnsfastsettelse

Streikeuttaket gjelder 112 medlemmer i Nito Spekter, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening som jobber i helseforetakene Oslo universitetssykehus og Helse Bergen.

Asperud hevder arbeidsgiverne bryter avtalen om lønnsfastsettelse.

– Vi mener blant annet at dersom man har tatt relevant etterutdanning, skal det gi lønnsøkning. Vi ser gjentatte eksempler på at erfaring og kompetanseheving ikke verdsettes, sier Asperud.

Sykepleier- og farmasistudenter lærte mye av hverandre i praksisstudiet

Bildet viser to farmasøyter
SAMARBEID: Studentene fikk bedre forståelse for hverandres arbeidsoppgaver når de jobbet i team.

Hovedbudskap

Sykepleierstudenter på Hjertemedisinsk sengepost på UNN har deltatt i tverrprofesjonelt samarbeidsprosjekt med masterstudenter i klinisk farmasi. Samarbeidet handlet om å utføre screeninger i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». Studentene oppdaget at felles kartlegging var viktig for samarbeid og behandling av pasienten. Det ga økte kunnskaper. Farmasistudentene ble bedre integrert i avdelingen. Deres kompetanse ble tydeligere, og det bidro til økt forståelse av deres profesjon.

Med samhandlingsreformen ble tverrprofesjonelt samarbeid for å kunne forebygge og komme i gang med tidlig behandling satt på dagsorden (1). I utdanningsmeldingen og Nasjonal helse- og sykehusplan er det blitt tydeliggjort at utdanningene må se til at behovet for kompetanse samstemmer med framtidens helse- og velferdsbehov, og tverrprofesjonell samhandling er en sentral tematikk også i disse dokumentene (2, 3).

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT) er tverrprofesjonelt samarbeid et satsingsområde og flere prosjekt er gjennomført (4, 5). For sykepleiere i spesialisthelsetjenesten består mye av arbeidet i å koordinere og samhandle med andre yrkesprofesjoner på en måte som gagner pasienten.

Kliniske farmasøyter blir i økende grad involvert i spesialisthelsetjenesten, ofte i tverrfaglige team rundt pasienten (6, 7). Denne kompetansen er helt sentral for å oppnå optimal legemiddelbruk- og håndtering (8). Kliniske farmasøyter kan forbedre kvaliteten av legemiddelbruken både klinisk og økonomisk (9). Imidlertid krever dette deltakelse og samarbeid med andre profesjoner.