fbpx Rusrapport: Vest-Agder- og Oslo-innbyggere sliter mest Hopp til hovedinnhold

Rusrapport: Vest-Agder- og Oslo-innbyggere sliter mest

RUS: Alkohol topper statistikken over rusmidler nordmenn misbruker. Vest-Agder og Oslo topper statistikken over antall ruspasienter per 1.000 innbygger i 2018. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Vest-Agder hadde 9,1 ruspasienter per 1000 innbygger i 2018, mens Oslo hadde 8,5. De to topper dermed statistikken for Norges fylker.

Det kommer fram i rapporten « Helhetlig russtatistikk », som Oslo kommune la fram mandag, der deler av materialet fra ti ulike kommunale og offentlige instanser er gjengitt, primært for å belyse situasjonen i hovedstaden.

Alvorlige tilfeller

Ifølge Klassekampen var Oslo i 2018 verre enn Vest-Agder når det gjaldt de mest alvorlige tilfellene, som krever at pasientene som får behandling for rusproblemer blir innlagt til døgnbehandling. Mens Oslo hadde 2,4 døgnplasser per 1000 innbygger, hadde Vest-Agder 2,2.

I tillegg til at Oslo har en større andel alvorlige tilfeller, er personene som blir kartlagt gjennom BrukerPlan i Oslo, noe eldre enn i resten av landet. Utfordringene virker også mer komplekse: Fire av fem vurderes å ha både rus- og psykiske helseproblemer, en høyere andel enn for Norge ellers.

Levekår

Det er også en mye større andel i Oslo som har en levekårssituasjon definert som alvorlig. Nasjonalt har 50 prosent av rusbrukere som har vært i kontakt med hjelpeapparat, en levekårssituasjon definert som alvorlig. I Oslo er tallet 65 prosent.