En uke på operasjonsstua

Bildet viser operasjonssykepleiere som øver på å leire.
WORKSHOP I SIDELEIE: Operasjonssykepleiere leirer pasienten på en måte som sikrer god kirurgisk tilgang og som forebygger komplikasjoner. Her øves det.

Rekonstruksjon av bryst, leiring og store mager. Operasjon 3 på Rikshospitalet har vist frem hverdagen i grønn sone.

@operasjonssykepleierne har delt bilder og video på Sykepleiens Instagram-konto denne uken.

– Det har vært gøy å vise frem litt av hva vi gjør, sier Anne Melaas, som drifter kontoen sammen med Kristin Hjemgaard.

Les også: Få vet hva operasjonssykepleiere gjør

Inn i det grønne

Her er bilder operasjonssykepleierne har delt fra operasjon 3, Akuttklinikken på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Bildet viser aktivitet i en operasjonsstue.
REKONSTRUERER BRYST: Oktober er rosa- sløyfe måned. På operasjon 3 gjøres det rekonstruksjoner av bryst etter kreftbehandling. Operasjonsteamet er her i gang med en DIEP-operasjon (deep inferior epigastric artery perforator). Et nytt bryst rekonstrueres med hud og underhudsfett fra magen hvor blodforsyningen sikres med kar-anastomoser.

Bildet viser operasjonssykepleiere, noen med gravide mager.
GRAVID I GRØNT: Ingen problem å være gravide operasjonssykepleiere for damene i midten, når man har gode kollegaer rundt seg. Man tar bare litt større plass enn andre …

Bildet viser operasjonssykepleiere som teller over instrumenter.
VIKTIG TELLING: En av operasjonssykepleierens viktigste oppgaver er telling av kirurgiske instrumenter og utstyr. Det kan være mye å holde styr på, og det er da viktig å få god veiledning av kontaktsykepleier når man er student i videreutdanning.

Ofte inne på stuene

Operasjon 3 dekker fagområdene øre, nese og hals, plastikkirurgi og obstetrikk. Fra mandag morgen frem til fredag ettermiddag var det utført 87 inngrep her.

Lørdag og søndag er det ikke elektive operasjoner, men de tar imot øyeblikkelig hjelp. Det kan være akutte keisersnitt, reoperasjoner eller luftveisproblematikk.

Anne Melaas, som er ledende spesialsykepleier, kan også stå i operasjonsfeltet.

– Jeg er ikke planlagt inne på stuene i den vanlige driften, men hjelper til ved behov. Det kan være i akuttsituasjoner, hvis det er lite folk eller når det er tid for pauser. Hvis jeg skal kunne veilede nyansatte og studenter, må jeg jevnlig være inne på operasjonsstuene.

Må øve til det akutte

Fredager er det satt av en time om morgenen til undervisning, og med jevne mellomrom simulering av akutte situasjoner. Denne fredagen var tema øre, nese og hals.

– Vi simulerer med fullt team, det vil si kirurg, anestesilege, anestesisykepleier og operasjonssykepleier, forteller Anne Melaas.

– Vi står i mange akuttsituasjoner. De må vi være forberedt på, sier hun.

– Få vet hva operasjonssykepleiere gjør

Bildet viser Anne Melaas og Kristin Hjemgaard.
FRA GRØNN SONE: Anne Melaas og Kristin Hjemgaard håper flere vil skjønne hva operasjonssykepleie handler om, når de følger dem og avdelingen på Instagram.

Derfor viser Kristin Hjemgaard og Anne Melaas frem jobbhverdagen på Instagram.

I denne uken, fra 14. oktober, vil de dele bilder fra hverdagen sin på Sykepleiens konto på Instagram.

Til vanlig deler de bilder og videoer med faglig informasjon og skråblikk fra operasjon 3 på Rikshospitalet, fra brukerkontoen operasjonssykepleierne.

Nøtter i luftveiene og lego i øret

Operasjon 3 dekker fagfeltene øre-, nese- og hals, plastikkirurgi og obstetrikk. Det er både planlagte operasjoner og øyeblikkelig hjelp.

– Vi har mange samarbeidsoperasjoner, forteller Anne Melaas.

– Mange operasjoner kan gå ut over kveld eller natt, og krever at alle fra forskjellige fagfelt jobber tett sammen.

– Vi har også øyeblikkelig-hjelp-funksjon for blant annet fødepasienter og pasienter med truende dårlige luftveier, sier Kristin Hjemgaard.

– Ikke sjelden plukker vi blant annet nøtter ut av luftveiene til små barn. I tillegg til perler og legobiter som er puttet i øre eller nese.