NSF støtter ikke lenger dagens tredelte foreldrepermisjon

bildet viser Ingrid Berg Selfjord
KJEMPEFORNØYD: – Jeg er kjempefornøyd med at NSF må tenke om igjen hva vi skal mene om denne saken. Denne gangen må vi høre på medlemmene, sier Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt fra Trondheim kommune.

NSFs landsmøte forkastet forbundsstyrets forslag om at NSF støtter en tredeling av foreldrepermisjonen. Nå skal et utvalg finne ut hva NSF egentlig skal mene om saken.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått mye motbør fra medlemmene sine for at forbundet støtter dagens tredeling av permisjonsordning, som maks gir mor mulighet til å være hjemme til barnet er sju måneder.

Flere mødre tar ut ulønnet permisjon for å kunne være hjemme med barnet lenger, og det går ut over både lønn og opptjening av pensjonspoeng.

Jordmødrene og helsesykepleierne uenige med NSF

Både Jordmorforbundet og Landsgruppen av helsesykepleiere mener at mors periode bør være lengre, for at mor skal kunne amme barnet etter anbefalingene.

– Fast føde vil først ved åtte måneders alder utgjøre en vesentlig del av ernæringa, i henhold til anbefalingene. Mor må få betalt permisjon i åtte måneder. Dette kan sikres ved at man gir elleve uker til hver pluss 18 uker til felles fordeling, sa leder av Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, da landsmøtet diskuterte deling av foreldrepermisjonen.

Også tidligere leder av Landsgruppen av helsesykepleiere har uttalt skepsis mot permisjonsordningen.

– I saken om tredelt permisjonsordning er likestillingsargumentet rådende. Jeg savner at beslutningene heller ble tatt på bakgrunn av barnets beste, sa Kristin Sofie Waldum-Grevbo til Sykepleien tidligere i år.

Den nye lederen, Ann Karin Swang, bekrefter til Sykepleien at de støtter Jordmorforbundets krav om minimum åtte måneder til mor.

– Kjempefornøyd

Av innleggene som ble holdt på landsmøtet, var det store flertallet mot at NSF skulle støtte dagens tredeling av foreldrepermisjonsordning.

Vedtaket i dag endte med at forbundsstyrets forslag om at NSF støtter en tredeling av foreldrepermisjonen, falt.

– Jeg er kjempefornøyd, sier Ingrid Berg Selfjord som er hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune.

Hun var en av de klare motstemmene i debatten på landsmøtet og har tidligere skrevet i Sykepleien om ordningens mer uheldige virkninger.

– NSF har litt for lett støttet tredelinga av foreldrepermisjonen. Med bakgrunn i støyen som har vært hos våre medlemmer, skylder vi oss sjøl å ta en ny vurdering i hvorvidt vi skal støtte en tredeling eller ikke, sa hun fra talerstolen.

Ble ropt til i telefonen

– Tredelingen slik den fungerer i dag, har konsekvenser for medlemmene våre som vi ikke tenkte på da vi støttet forslaget. NSF må tenke om igjen om dette, og denne gangen må vi høre hva medlemmene mener, sier Selfjord til Sykepleien etter avstemningen.

Selfjord understreker at det ikke er bare-bare å erstatte sykepleiere som skal ha ammefri.

– Dette er noe som særlig vil merkes på små steder, sier hun.

På talerstolen påpekte hun at hverdagen ikke alltid var så enkel for mødre som skulle tilbake til jobb etter endt permisjon. Hun fortalte at hun har opplevd at ledere har ropt til henne i telefonen når det har vært snakk om ammefri: «NSF bestemmer ikke over meg som sjef!»

– Fallitterklæring

Marianne Sæhle som presenterte det delvis nedstemte forbundsstyrets forslag til vedtak, påpekte at NSF ikke kan kreve at helsesektoren skal ha unntak fra permisjonsordningen fordi det er vanskelig å tilrettelegge for amming.

– Det er en fallitterklæring. Sånn kan vi ikke ha det, mener hun.

Den eneste lederkandidaten som tok ordet i saken var Gjertrud H. Krokaa, som sa hun reagerte på at til og med WHO anbefalte noe annet enn NSF om dette.

– Vi må lytte til fagfolk og medlemmer i denne saken, sa hun.

Skal sette ned utvalg

De andre punktene som var foreslått av Forbundsstyret ble vedtatt, med litt tillegg og justeringer. Slik så det endelige vedtaket ut:

  • NSF forutsetter at det tas hensyn til kvinnens behov for restitusjon etter fødselen.
  • NSF forutsetter at det er mulig å følge myndighetenes anbefalinger for amming.
  • NSF krever at begge foreldre har uttaksrett.
  • NSF setter ned et utvalg bestående av representanter fra aktuelle faggrupper, tillitsvalgte og ansatte med tariffpolitisk og samfunnspolitisk kompetanse.

Utvalget skal vurdere:

  • Hvordan man best kan ivareta mors behov for restitusjon etter fødsel.
  • Hvordan man bør arbeide for at det skal oppleves som en reell mulighet å følge nasjonale anbefalinger om amming innenfor rammen av en tredelt foreldrepermisjon.
  • Hvordan NSF kan bidra til at medlemmer som ønsker å ta ulønnet permisjon i forbindelse med omsorg for små barn er tilstrekkelig informert om økonomiske konsekvenser.
  • Utvalget legger frem sine anbefalinger for forbundsstyret innen utgangen av juni 2021.
Les også:

Savner NSF i kampen mot ny tredeling av foreldrepermisjon

Bildet viser Caroline Åkerøy som ammer datteren sin
BLE SYKMELDT: Caroline Åkerøy ble sykmeldt etter seks dager i jobb da hun kom tilbake fra mammaperm fordi hun ble helt utslitt. Slik var det ikke ved forrige barn. Da var hun lenger hjemme før hun kom ut i jobb igjen.

– Sykepleiere blir ekstra hardt rammet av den nye tredelte foreldrepermisjonen. NSF skulle engasjert seg mot den i stedet for å støtte den, sier sykepleier Caroline Åkerøy.

Caroline Åkerøy er sykepleier fra Mo i Rana og jobber ved Selfors sykehjem. For en måneds tid siden måtte hun tilbake i jobb etter å ha blitt mamma for andre gang. Sofie var akkurat blitt sju måneder, men problemet var at hun ville ammes hver andre til tredje time, også på natten.

Da Caroline ble mamma første gang for fem år siden, til Sander, var hun student og jobbet tilkallingsvakter i kommunen. Hun var derfor mer hjemme de første månedene.

– I tillegg fikk jeg ikke til å amme Sander. Han fikk flaske fra tre måneders alder, så der strakk far mye bedre til og kunne mate ham. Sander var fornøyd, og Sondre, samboeren min, sier at da kunne han utnytte tiden i pappaperm mer enn han kan denne gangen med Sofie, sier Caroline.

Mødre må tilbake fem uker tidligere

Siden forrige gang Caroline fødte har permisjonsreglene også blitt forandret. Med den nye tredelte permisjonsordningen må nybakte mødre fem uker tidligere tilbake til jobben enn de måtte i perioden fra 2014 til 2018.