fbpx Ny teknologi kan koste fire årsverk ved Lillehammer helsehus Hopp til hovedinnhold

Ny teknologi kan koste fire årsverk ved Lillehammer helsehus

STORT: Lillehammer har et av landets største helsehus med 186 plasser. Ny teknologi skal gjøre det enklere for folk på vakt å holde oversikten.  Foto: Lillehammer kommune

Lillehammer helsehus skal ta i bruk et digitalt pasientvarslingssystem og spare inn 1,1 millioner i 2020. Norsk Sykepleierforbund frykter bemanningskutt.

Lillehammer kommune vil innføre ny teknologi på helsehuset over nyttår. Slik planen er nå, er det et krav at institusjonen sparer inn 1,1 millioner i budsjettet for 2020. I planene lå det også tidligere et krav om besparing på 1,5 millioner i 2019. Men innføringen av det nye systemet ble utsatt, og dette budsjettmålet tas med videre.

Det var avisen  Gudbrandsdølen Dagningen (GD) som først skrev om saken.

– I praksis vil vi redusere 2 nattevakter. Til sammen tilsvarer besparelsen 3,75 årsverk, det vil si 4 stillinger, forklarer kommunalsjef for helse og omsorg Bernt Tennstrand til Sykepleien.

Fellesorganisasjonen og Sykepleierforbundet ber nå kommunen om å droppe spareplanene. Den nye teknologien hilser de velkommen.

Hovedtillitsvalgt for NSF i Lillehammer kommune, Tonje Sneve Strandheim, sier at de ble forespeilet noe annet enn det de nå får.

– Dette strider mot det de ansatte har fått vite og det vi har hørt tidligere. Vi har fått beskjed om at det skal være et hjelpemiddel for de ansatte. Det skulle bli bedre kvalitet og mindre økning i bemanning i fremtiden, fremfor kutt i dagens bemanning.

Rekrutteringsproblemer

Lillehammer kommune har lenge slitt med å rekruttere folk til pleie- og omsorgstjenesten.

Tonje Sneve Strandheim har tidligere fortalt til GD at en sykepleier i noen tilfeller kan ha ansvaret for alle 190 pasienter ved Lillehammer helsehus.

Med det digitale systemet skal gamle varslingssystemer, som blant annet inkluderer snorer, byttes ut med elektroniske løsninger som gjør det lettere for den som er på vakt å få oversikt. Slik blir det enklere for én person å passe på mange beboere på en gang. Det vil ikke være nødvendig å gå så mange runder.

Ifølge forslaget som skal diskuteres i kommunestyret i midten av desember, skal systemet også

"…. fungere som plattform for videre utvikling med ulike typer sensorikk og digitalt tilsyn som vil påvirke hverdagen for både pasientene og de ansatte …»

Følger opp tidligere bestillinger 

Så langt er ikke det digitale pasientvarslingssystemet prøvd ut ved helsehuset.

– Det er vanskelig å fjerne stillinger før vi vet at dette virker. Hva om det blir færre folk og dette ikke fungerer, skal vi da ansatte nye? spør tillitsvalgt Tonje Sneve Strandheim.

– Jeg skjønner bekymringen, svarer kommunalsjef Bernt Tennstrand.

– Vi ser risikoen og tar høyde for å sette inn ekstra bemanning hvis dette ikke funker.

Han understreker at velferdsteknologien har en del innføringskostnader. Gevinsten kan først tas ut etter tid.

– Det er det også en politisk forventning til. Det er en kjent sak at eldrebølgen kommer. Tar vi i bruk hensiktsmessig velferdsteknologi, reduserer vi behovene for fremtidig bemanning, sier Tennstrand.

Ikke positivt for kolleger 

Tonje Sneve Strandheim er spent på hvordan det blir for de ansatte å sette seg inn i det nye systemet.

– Når du vet at teknologien skal bidra til å fjerne kollegene dine, er jo ikke det noe positivt.

I utgangspunktet er hun positiv til ny teknologi.

– Teknologi er et hjelpemiddel for fremtiden. Men det er en kjent sak at helse- og omsorgstjenesten trenger mange flere ansatte i tiden fremover, og teknologien skal ikke bidra til at vi fjerner folk, sier Strandheim til Sykepleien.

Les også:

Riksrevisjonen: Mangel på sykehuspersonell kan få alvorlige konsekvenser

Portrett av riksrevisor Per-Kristian Foss
MER HELTID: Riksrevisor Per-Kristian Foss mener det må skapes en heltidskultur i helseforetakene. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Mange helseforetak mangler både nøkkelpersonell og planer for hvordan de skal møte bemanningsproblemene framover. Alvorlig, mener Riksrevisjonen.

– Mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er avgjørende at helseforetakene skaper en heltidskultur og sørger for å beholde ansatte, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da Riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringer i helseforetakene ble lagt frem tirsdag.

I rapporten går det frem at helseforetakene har store problemer med både å beholde og rekruttere nøkkelpersonell som sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere. Blant annet har 40 prosent av de kliniske enhetene forsøkt å rekruttere nye medarbeidere de siste tre månedene – uten hell.

I tillegg er hver er sjette spesialsykepleier og jordmor over 60 år og kommer til å måtte erstattes om få år.

– Denne rapporten bekrefter det NSF har påpekt i årevis. Det er en bemanningsutfordring, men det er først og fremst en utfordring for pasientsikkerhet og sykehusets evne til å opprettholde forsvarlig drift, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Lill Sverresdatter Larsen til NTB.

Mangler oversikt og planer

Samtidig har mange av helseforetakene verken oversikt over bemanningsbehovet eller planer for hvordan utfordringene skal møtes framover.

– Dette er kritikkverdige mangler, sier Foss, som peker på at en aldrende befolkning vil legge økt press på sykehusene framover.

De siste årene er det dessuten blitt utdannet færre jordmødre og spesialsykepleiere enn det som er målsettingen, noe som kan føre til at det ikke blir utdannet nok personell til å dekke det fremtidige behovet.

Det er hinsides fornuft at verken helseforetakene eller helseministeren har hatt bedre kontroll på dette.

Lill Sverresdatter Larsen, leder NSF

I rapporten får helseforetakene også kritikk for ikke å sikre nok praksisplasser og utdanningsstillinger, noe som er en forutsetning for å sikre kritisk kompetanse på sikt.

– Det er hinsides fornuft at verken helseforetakene eller helseministeren har hatt bedre kontroll på dette. Det vitner om en systematisk usynliggjøring av sykepleierkompetansen gjennom flere år, slår Larsen fast.

– Varslet krise

Rapporten viser også at to av tre sykepleiere og jordmødre jobber deltid, mens mange ønsker å jobbe mer. Helseforetakene er for dårlige til å skape en heltidskultur som gjør det lettere å både beholde ansatte og rekruttere nye, mener Riksrevisjonen.

Underbemanning er en varslet krise i helsevesenet.

Kirsti Bergstø, nestleder SV

Det er på høy tid at problemet tas opp, mener SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– Underbemanning er en varslet krise i helsevesenet. Det skal ikke være umulig å stå i full jobb, og det er på tide at dette står øverst på agendaen til både helseforetakene og folkevalgte. Vi må få flere hele og faste stillinger, sier hun til NTB.

Riksrevisjonen peker på sin side på at mange sykehus ikke jobber systematisk med kompetanseutvikling.

– Men der dette gjøres, er utviklingen positiv. Dette er noe andre sykehus kan lære av, sier Foss.

Ulikt tilbud

I rapporten kommer det også frem at det er til dels store forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder behandlingstilbudet til befolkningen. Like helsetilstander vurderes ulikt, slår Riksrevisjonen fast.

Helseforetakene har ikke jobbet systematisk nok med å redusere uønsket variasjon, som har økt siden 2015, mener Foss.

– Det som forundrer meg, er at ikke helseforetakene har grepet fatt i forskjellene mellom dem. Vi hadde en forventning om at forskjellene ville minske, men dette har utviklet seg i motsatt retning. Her syndes det en hel del, sier han.

Dette bør være en vekker for helseminister Bent Høie (H), mener Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

– Han må gi tydeligere signaler til sykehusene. Vi skal ha en likeverdig helsetjeneste i hele landet. Ditt bosted skal ikke bestemme om du får et godt eller dårlig tilbud, sier hun til NTB.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.