Ventetiden øker for norske pasienter

Grå fasade med blått skilt der det står Haukeland sjukehus
HELSE VEST: Lengst ventetid har Helse Vest, kortest har Helse Midt. På landsbasis har den økt med to dager sammenliknet med høsten i fjor. 

Ventetiden i spesialisthelsetjenesten øker for norske pasienter, viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

Ventetiden i spesialisthelsetjenesten øker for norske pasienter, viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

I årets andre tertial måtte pasientene i snitt vente i 60 dager, skriver P4 om tallene. Økningen utgjør to dager sammenliknet med samme periode i fjor.

–Veldig knapt

I somatisk sektor var ventetiden 61 dager, en økning på to dager fra i fjor.

– Det er et uttrykk for at det er veldig knapt i sykehussektoren, at det er veldig trang økonomi og dermed øker ventetiden, sier nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Sps Kjersti Toppe.

Verst i vest

Det er pasientene ved Helse Vest som venter lengst, mens pasientene i Helse Midt-Norge som har kortest ventetid.

Totalt ble 1,6 millioner pasienter behandlet på somatiske sykehus de første åtte månedene i 2019. Dette var en økning på 0,8 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Les mer hos Helsedirektoratet 

Les også:

Hvert fjerde sykehjem har utvendige feil eller alvorlige mangler

Midtåsenhjemmet
BEKYMRINGSFULLT: NKF mener det er bekymringsfullt at så mange sykehjem har utvendige feil eller mangler. 

En analyse av tilstandsbarometeret for kommunale bygg viser at hvert fjerde sykehjem i Norge har utvendige feil eller alvorlige mangler. 

– Det er bekymringsfullt at så mange sykehjem har utvendige feil eller mangler. Heldigvis er det ikke mange alvorlige mangler, men det blir fort flere om ikke de små feilene rettes raskt, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk kommunalteknisk forening (NKF).

NKF ønsker å bevisstgjøre alle kommunestyrer, slik at de faktisk ber om få en konkret tilstandsrapport lagt på bordet, fra alle sykehjem i sin kommune.

– De bør i hvert fall kreve å vite om alt er i orden. Hvis de får beskjed om at en fjerdedel av deres sykehjem har alvorlige mangler, bør de be om å få vite hva mangelen er, og hvordan de kan utbedre det, sier Aale-Hansen.

– Vi har en utfordring

Systemet er ikke lagt opp slik at NKF kan se hvordan enkeltkommuner har det, men de kan se hvordan den samlede tilstanden på kommunale bygg i hele Norge er.

– Fordi vi eier et internkontrollsystem, og dermed også et tilstandsbarometer, er vi i stand til å gjøre analyser som bygger på reelle tall og faktiske tilstander som er rapportert. Da kan vi, samlet sett, nå si at vi har en utfordring, forteller Aale-Hansen.

Han mener at dette til syvende og sist handler om helse, miljø og