fbpx Hoftebrudd: Høyere dødelighet ved tidlig utskriving Hopp til hovedinnhold

Hoftebrudd: Høyere dødelighet ved tidlig utskriving

Bildet vier et røntgenbilde av bekkenet.
HOFTEBRUDD: Rundt 10 000 behandles for dette hvert år.  Foto: Mostphotos

Det antyder en ny norsk studie.

Det er høy risiko for å dø etter et hoftebrudd. Nå viser anslag fra St. Olavs hospital og NTNU at risikoen for pasienter over 70 år øker hvis de skrives ut på grunn av plassmangel.

Dette kommer frem i en studie publisert i Clinical Epidemology.

Artikkelen kan du lese her: Hospitals' Discharge Tendency and Risk of Death – An Analysis of 60.000 Norwegian Hip Fracture Patients

Studien er omtalt i Dagens Medisin og Gemini.

Vanskelig å sammenlikne

Forfatterne av studien peker på at det er en tendens til at sykehusopphold stadig blir kortere. Dette gjelder også for hoftebruddspasienter.

En svensk studie har vist at kort liggetid øker risiko for død, mens en amerikansk studie har vist det motsatte.

De norske forskerne mener det er vanskelig å sammenlikne pasienter med kort og lang liggetid. De ville heller undersøke om press for å skrive ut pasienter på én bestemt dag, uavhengig av hvor syk pasienten var, kunne ha noe å si for dødeligheten.

Flere skrives ut fredager

– Vi vet at utskrivingssannsynlighet, altså andel som blir skrevet ut i forhold til antallet som kunne ha blitt skrevet ut, er høyere på fredager, eller en dag før en helligdag, sier professor og medforfatter på studien, John Håkon Bjørngaard, til Dagens Medisin. 

– Den er også høyere en dag det er fullt på sykehuset, og man trenger å frigjøre sengeplasser. På slike dager er det også høyere sjanse for at hoftebruddpasienter skrives ut. For eksempel har en pasient som på en fredag har ligget fire dager, større sannsynlighet for å bli skrevet ut enn en pasient som på en torsdag har ligget fire dager.

Ut fra disse estimatene mener forskerne at pasienter som blir skrevet ut tidlig, har en fire prosent høyere dødelighet i løpet av de første 60 dagene etter operasjon for hoftebrudd.

Bjørngaard presiserer at dette gjelder pasienter som er sårbare for en fremskyndet utskrivning, ikke de som uansett ville blitt skrevet ut.

Kvalitetssikre bedre

Til Dagens Medisin sier John Håkon Bjørngaard at resultatet av studien kan indikere et behov for å kvalitetssikre utskriving av hoftebruddspasienter i tilfeller med tvil.

Hvert år er det rundt 10 000 hoftebrudd i Norge. Denne gruppen pasienter er sårbar, fordi gjennomsnittsalderen er høy, og mange har flere sykdommer.

Studien omfatter 60 000 pasienter over 70 år som ble operert for hoftebrudd mellom 2008 og 2016. 

Norsk ortopedisk forening, Norsk geriatrisk forening og Norsk anestesiologisk forening laget i 2018 tverrfaglige retningslinjer for oppfølging av hoftebrudd. De finner du her: Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd

Les også:

Bruddfangeren

Bildet viser Mette Bentdal Larsen i samtale med Ole Kristian Mathisen.
UNG: Ole Kristian Mathisen er ikke den man umiddelbart tenker er benskjør. Likevel har han brukket begge håndledd. Foto: Erik M. Sundt

Ole Kristian Mathisen har hatt to brudd han ikke burde hatt.

Jeg fikk beskjed om at du må være benskjør, sier Ole Kristian Mathisen og ler litt.

– Jeg tror jo ikke det selv, men.

Likevel sitter han her på legevakten midt i Oslo.­ Det er torsdag formiddag, og gatene ute er fulle av is. Han holder opp håndleddene. De er så å si leget. Men ennå ikke friskmeldt.

Under utredning

For håndleddene til en slank og sprek mann på 53 år burde ikke ha knekt etter fall fra hans egen høyde. Likevel har han i løpet av de to siste årene brukket begge to, og derfor har han fått tilbud om å utredes for osteoporose. 

På legevakten sitter sykepleier Mette Bentdal Larsen med resultatene.

Sprø befolkning

Hun er en viktig brikke i forskningsprosjektet NoFRACT, den norske avleggeren av Capture the Fracture. Det er en internasjonal kampanje som skal hindre nye brudd hos dem som allerede har brukket noe på grunn av osteoporose. 

For Norge innehar en dyster verdensrekord. Det antas at 1 av 2 kvinner og 1 av 5 menn over 50 år vil få et brudd som skyldes osteoporose. 
Hvert år er det mer enn 50 000 såkalte lavenergi­brudd i Norge, det vil si brudd som følge­ av fall fra 1 meter eller lavere høyde. Sagt på en annen måte: Brudd man ikke burde hatt.

Bildet viser Mette Bentdal Larsen i samtale med Ole Kristian Mathisen.
MYE INFORMASJON: Mette Bentdal Larsen er blant annet innom kost, trening og arvelig risiko for å forebygge flere brudd hos Ole Kristian Mathisen. Foto: Erik M. Sundt

Blir fanget opp

 – Tar du kalktilskudd? D-vitamin?

Mette Bentdal Larsen har en lang liste med standardiserte spørsmål.

– Jeg gjør en risikovurdering, forklarer hun og går videre.

Til alle konsultasjoner følger hun et systematisk program.

Ole Kristian Mathisen har blant annet fått målt bentetthet og nivå av D-vitamin i blodet. Kalsium bygger benstruktur, men trenger hjelp av D-vitamin for å bli tatt opp fra tarmen. 

– De fleste som kommer hit har lave verdier av D-vitamin, forteller Mette Bentdal Larsen.

Mest reparasjon

Osteoporose skyldes ubalanse mellom nedbrytning og oppbygging av beinvev og er en del av den normale aldringsprosessen. Etter 40 år svekkes beinvev gradvis. 

Osteoporose har ingen symptomer. Som regel må det et brudd til for at diagnosen stilles. Da er skaden allerede skjedd. Men det er likevel ikke for sent å gjøre noe. Med behandling kan risikoen for nye brudd halveres. Problemet er at altfor få får tilbudet. De får reparert bruddet, men ikke hjelp til å unngå nye.

Anbefaler behandling

– Dette er ryggen din, sier Mette Bentdal Larsen, og peker på en skjematisk fremstilling av Ole Kristian Mathisens skjelett.

– Det er litt i hofta di. Der ligger du litt lavere enn de verdiene vi synes er all right.

– Jeg er litt benskjør, konstaterer Mathisen og gjør en liten grimase.

– Det var det jeg håpet jeg ikke skulle høre.

Anbefalingen fra sykepleieren er å starte behandling. Hun gjør seg opp en mening om hva slags medisin som kan være aktuell og tar det opp med legen.

– Men det er opp til deg, understreker hun, og informerer om hva medisinene inneholder, når de skal tas og hva slags bivirkninger de kan gi.

Hun unnskylder seg et øyeblikk for å diskutere med lege.

Bildet viser Mats Døving som venter på papirer Mette Bentdal Larsen skal gi ham.
KONFERERER: Lege Mats Døving er en Mette Bentdal Larsen samarbeider med. Foto: Erik M. Sundt

Sykepleier tar alt

Denne formiddagen har hun konsultasjoner hver halvtime. Hun gir prøvesvar, gjør risikovurdering og diskuterer behandling med legen. 

– Er jeg i tvil, diskuterer jeg med en lege, poengterer hun.

– Og er det noe spesielt, henviser jeg. 

For eksempel hvis pasienten har mange andre diagnoser eller bruker medikamenter som kan interagere med osteoporosebehandling.
Tidligere i dag har hun henvist to til endokrinolog.

Tilskudd er basis

– Røyker du?

– Nei, men jeg banner av og til.

87 år gamle Thorvald Capjon Løchen smiler lurt. Også han har brukket en arm. Ben­tetthets­målingen bekrefter osteoporose. 

– Jeg ønsker at du skal starte behandling, sier Mette Bentdal Larsen.

– Da blir sjansen for nye brudd halvert. 

Hun forklarer hvordan medisinene skal tas.

– Hva tenker du, blir det mye?

– Det er godt å ha det skriftlig, parerer Løchen.

Basis i all behandling er tilskudd av kalsium og D-vitamin. I tillegg finnes medikamenter som hemmer nedbrytning eller stimulerer oppbygging av bein. Det fins både tabletter, ­injeksjoner og infusjon.

Endringer i livsstil, som å kutte røyk og begynne med vektbærende trening, kan også ha effekt. 

Bildet viser Thorvald Capjon Løchen som strekker sin høyre arm i været. Mette Bentdal Larsen ser på.
BRAKK ARMEN: Thorvald Capjon Løchen synes den fungerer rimelig greit nå. Foto: Erik M. Sundt

Imponert

– Jeg har nok spørsmål etter hvert, innrømmer Løchen.

– Jeg ringer deg etter tre måneder for å høre hvordan det går, sier Mette Bentdal Larsen.

Det gjør hun til dem som er satt på behandling eller henvist endokrinolog. Løchen går ut på venterommet til kona. Berømmer henne for å passe veldig godt på ham. Og legevakten for å følge godt opp.

– Jeg er imponert over oppfølgingen i dette systemet, sier han og legger til:

– Skriv at hun er søt og blid!

Bildet viser Thorvald Capjon Løchen, som støtter seg til en slags skistav, på vei ut fra konsultasjon med Mette Bentdal Larsen.
PÅ VEI UT: Thorvald Capjon Løchen er glad han vil bli ringt opp om tre måneder. Foto: Erik M. Sundt

Og jeg som var så kry over å ha blitt 50 uten å ha brukket noe.

Ole Kristian Mathisen
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.