fbpx Hadde tre sykepleiere klare til å begynne på barnesykepleie, men de måtte si fra seg plassen Hopp til hovedinnhold
Mangel på barnesykepleiere:

Hadde tre sykepleiere klare til å begynne på barnesykepleie, men de måtte si fra seg plassen

Berit Helgeland Kyllevik

– Vi kjemper i motvind og det er en kamp for å få ledelsen til å forstå hvor alvorlig situasjonen er, sier Berit Helgeland Kyllevik.

Avdelingssjef på barneklinikken ved Stavanger universitetssykehus, Berit Helgeland Kyllevik, skulle gjerne hatt flere barnesykepleiere.

– Per i dag trenger jeg minst 20 stykker. I en ideell verden skulle jeg gjerne sett at vi minst fikk fire nye barnesykepleiere per år til avdelingen, sier hun.

Det er en situasjon barneavdelingen er langt unna.

– Vi har færre barnesykepleiere enn vi hadde for ti år siden, sier hun.

Situasjonen i Stavanger er ikke unik. I en undersøkelse Sykepleien har gjort, svarer åtte av ti ledere på somatiske barneavdelinger at de har for få barnesykepleiere.

Mange blir helsesykepleiere

Kyllevik forklarer det delvis med at flere slutter enn det kommer til, og at barneavdelingen for tiden mister mange som kunne blitt barnesykepleiere, til helsesykepleierutdanningen.

– Det har skjedd et generasjonsskifte blant helsesykepleierne i kommunen. Mange har gått av med pensjon. Etterspørselen etter helsesykepleiere er derfor stor, sier hun.

– Kommunen støvsuger markedet og vi mister mange av våre sykepleiere til helsesykepleierutdanningen. Våre sykepleiere er attraktive fordi de har solid erfaring med barn, sier hun og legger til:

– Lekkasjen er så stor at vi klarer ikke å demme opp for det. Vi kjemper i motvind og det er en kamp for å få ledelsen til å forstå hvor alvorlig situasjonen er.

Sykehuset vil ikke gi støtte

En annen utfordring Kyllevik peker på, er at videreutdanningen av barnesykepleiere ikke prioriteres på samme måte som anestesi-, operasjon- og intensivsykepleie.

– Vi hadde tre sykepleiere på avdelingen som hadde fått plass på barnesykepleierutdanningene i Oslo, Bergen og i Kristiansand i vår. Men siden sykehuset ikke ville bidra med noen form for økonomisk støtte, så måtte de si fra seg plassene, sier Kyllevik.

Også i fjor hadde hun tre sykepleiere som kom inn på videreutdanningen i barnesykepleie i Kristiansand. Alle tre måtte si fra seg studieplassen, fordi ledelsen ikke ville gi økonomisk støtte.

Kyllevik mener det er en forutsetning for å få flere barnesykepleiere.

– Dette er voksne mennesker med økonomiske forpliktelser. Mange har ikke råd til å ta en spesialisering om ikke arbeidsgiver gir økonomisk støtte. Da velger de heller å ta en spesialisering som arbeidsgiver er villig til å betale for, sier Kyllevik.

Redde for å gjøre feil

Kyllevik mener det er vel og bra at koronapandemien har satt søkelys på intensivmangelen.

– Men det må være rom for å se kompetansemangelen også andre steder. Barneavdelinger er på mange måter som minisykehus i seg selv, mener hun.

– Det er faglig komplekst og utfordrende og behovet for spesialkompetanse er stort. Sykepleiere kan vegre seg for å jobbe med barn … Ikke minst fordi de er redde for å gjøre feil. De ønsker å spesialisere seg, sier hun og legger til:

– Men dessverre virker det demotiverende å hele tiden måtte kjempe for å få forståelse for hvor viktig det er at sykehuset satser på nødvendig kompetanse også når det gjelder barn – og i den forstand oppretter utdanningsstillinger, sier Kyllevik.

Bildet viser inngangen til en barneavdeling på Stavanger universitetssjukehus.

Frykter å ikke klare krav

Kyllevik sier situasjonen er kritisk.

– Det for eksempel et faglig krav at alle barn som ligger på nyfødtintensivavdeling skal ha pleie av sykepleiere med spesialutdanning. Hvis vi skal oppfylle kravet, må ha en dekning på 60 prosent av sykepleiere som har spesialutdanning – enten innen barnesykepleie, eller nyfødtsykepleie, sier hun.

– Hvor langt unna er dere?

– Vi nærmer oss målet for nyfødtavdelingen. Vi fikk etter en egen prosess fire nyfødtintensiv utdanningsplasser, nå i vår. Det er vi svært takknemlige for. På barneavdelingen som på sikt skal starte med intermediærsenger, er vi langt unna målet.

Ved barneavdelingen har de derfor måtte lage alternative løsninger.

– Siden vi ikke har nok personell med formell spesialkompetanse, har vi måttet lage kompetanseplaner, slik at de med lang erfaring fremdeles kan jobbe med de sykeste barna. Det er ingen ideell løsning, men det er slik vi har måtte organisere oss, sier hun.

Hun frykter at dersom det fortsetter som nå, så vil sykehuset ikke klare å holde myndighetenes kompetansekrav til forsvarlig behandling av de aller sykeste barna. Selv ikke med de løsningene barneavdelingen har innført til nå.

– Sykehusledere og politikere må ta dette mer alvorlig enn de har gjort så langt, sier Kyllevik.

Burde samarbeidet bedre

– Så hva kan gjøres?

– Flere ting: Jeg får for eksempel henvendelser fra Helse Bergen som har egen barnesykepleierutdanning, om studentene kan ha praksis hos oss. Problemet er at det ikke gir oss noen goder. Jeg har foreslått en løsning for mine ledere, hvor vi kunne fått noen studieplasser hos dem, og at vi da kunne fått til en slags praksisutveksling, sier hun.

Kyllevik mener pandemien har åpnet opp for at mye av den teoretiske undervisningen kan foregå på nett, mens praksis kan bli gjennomført på sykepleiernes egne barneavdelinger.

– Det ville gjort det mye lettere og billigere. Vi kunne fått uteksaminert langt flere barnesykepleiere for en billigere penge.

– Er kjent med behovet

I vår hadde Helse Stavanger 28 utdanningsstillinger i anestesi, intensiv og operasjon, og fire deltids utdanningsstillinger i nyfødtsykepleie. I tillegg fikk helseforetaket i august seks utdanningsstillinger som ledd i en nasjonal satsing på intensivsykepleie.

Ifølge Anne Marie Joa, utdanningssjef i Helse Stavanger, er det disse spesialfeltene som er blitt prioritert. Dermed har det ikke vært rom for å gi utdanningsstillinger til videreutdanning i barnesykepleie.

– Ser dere behovet for flere utdanningsstillinger i barnesykepleie?

– Ja. Vi er kjent med behovet, det er noe barneavdelingen har uttrykt i mange år, sier hun.

– Både barneavdelingen og vi har en pågående prosess for å finne en bedre løsning på dette.

Hun viser, i likhet med avdelingsleder Kyllevik, på at budsjettet for 2021 ble økt, slik at de nevnte fire utdanningsstillingene i nyfødtsykepleie ble opprettet.

– Dette er utdanningsstillinger som er kommet inn i budsjettet på fast basis, påpeker hun.

Det innebærer at fire nye sykepleiere fikk utdanningsstillinger ved opptaket til denne utdanningen i januar i år.

– Og det er vi glade for.

Joa sier Helse Stavanger vil utforske nye løsninger for å øke kompetansen i sykepleie til barn.

– Det er nedsatt en regional arbeidsgruppe som ser på mulighetene for mer desentralisert utdanningsløp og større grad av fleksible løsninger innenfor nyfødtsykepleiestudiet, sier hun.

Dette spørsmålet fikk Sykepleien ikke svar på:

– Men har dere noen konkrete planer for å få utdanningsstillinger til barnesykepleie, slik barneavdelingen etterlyser?

Les også:

8 av 10 barneavdelinger har for få barnesykepleiere

– Vi har mange barn med komplekse diagnoser, og de er helt prisgitt vår kompetanse

Hvorfor trenger barn egne sykepleiere?

Barnelegene: Viktig for kvaliteten med mange barnesykepleiere

Sykepleierstudentene: Noen får bare én forelesning om sykepleie til barn

Fryktet å få en barneavdeling uten barnesykepleiere

Har beskrevet barnesykepleierens spesielle kompetanse

0 Kommentarer

Annonse
Annonse