fbpx Vil ikke være «juletrepynt» for land som bryter menneskerettigheter Hopp til hovedinnhold

Vil ikke være «juletre­pynt» for land som bryter menneske­rettigheter

bildet viser Bård Eirik Ruud
NEI TIL KONGRESS I ABU DHABI: – Den internasjonale sykepleierkongressen til ICN bør ikke holdes i land som bryter menneskerettighetene, mener Bård Eirik Ruud, leder av NSF Oslo.  (Arkivfoto: Eivor Hofstad)

– Diktaturer vil gjerne ha anerkjente fagkongresser til å henge på juletreet sitt. Det bør ikke den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICN bidra til, sier Bård Eirik Ruud, leder i NSF Oslo.

Forbundsstyret til Norsk Sykepleierforbund (NSF) har diskutert neste års internasjonale sykepleierkongress, og hvorvidt NSF skal støtte kongressen ved å delta. Den var opprinnelig planlagt å gå av stabelen i sommer i Abu Dhabi, i De forente arabiske emirater, et land som bryter menneskerettighetene.

Men så kom koronakrisen. Nå skal kongressen avholdes virtuelt i Genève i november. NSF har noen spørsmål som må besvares før organisasjonen bestemmer seg for å delta.

Skepsis fra NSF Oslo

NSF Oslo var tidlig ute og markerte sin skepsis. Denne uttalelsen fra 28. september hadde forbundsstyret fått på sitt bord, da de diskuterte saken 2. desember:

«NSF Oslo tar sterkt avstand fra at ICN (International Council of Nurses red.anm.) lar seg bruke av en totalitær stat som ønsker å dekke over systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Vi forventer at forbundsledelsen og forbundsstyret avstår fra å delta på ICN-kongressen 2021, og at forbundsledelsen tar opp kritikken med ICN og oppfordrer andre medlemsorganisasjoner i ICN til å ikke delta på kongressen.»

Diskriminerer kvinner og homofile

– En rekke menneskerettighetsorganisasjoner påpeker at De forente arabiske emirater arbeider for å tiltrekke seg store internasjonale idretts- og kulturarrangementer og fagkongresser for å bygge seg et image som dekker over systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter. NSF Oslo ønsker ikke at ICN skal la seg bruke til dette, forklarer Bård Eirik Ruud, leder av NSF Oslo.

Civicus, den globale alliansen for frivillige organisasjoner, rangerer nemlig De forente arabiske emirater blant de landene i verden der sivilsamfunnet er mest undertrykket. Det handler blant annet om krigsforbrytelser og alvorlig diskriminering mot kvinner og homofile.

NSF sender brev til ICN med spørsmål

Under behandlingen i forbundsstyret kom det frem at kongressen nå var flyttet til Genève, og at den skal avholdes virtuelt, altså over nettet, den 2. til 4. november. På ICNs nettsider står det at rokeringen er gjort på grunn av koronapandemien og reiserestriksjoner.

Forbundsstyret fulgte i prinsipp rådene fra NSF Oslo og vedtok to punkter:

1: Forbundsstyret ber forbundsledelsen rette en skriftlig henvendelse til styret for ICN om at ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter må være en viktig del av vurderingsgrunnlaget i valg av fremtidige vertsnasjoner.

2: I brevet ber forbundsledelsen om en klargjøring av om, og i tilfelle på hvilken måte, den virtuelle kongressen i 2021 vil være knyttet til og/eller promotere den opprinnelige arrangøren i Abu Dhabi. På bakgrunn av svaret fra ICN, vil forbundsstyret ta stilling til NSFs deltakelse på kongressen.

Godt fornøyd

Bård Eirik Ruud er godt fornøyd med vedtaket til forbundsstyret.

– Det er i stor grad likt med vårt forslag, og innebærer et oppgjør med at vi ikke skal la oss bruke av stater som bryter menneskerettighetene.

ICN-kongressen har stort sett vært holdt i pengesterke land. Sist gang var den i Singapore.

– Det er jo også et land som ikke er kjent for å sette menneskerettighetene høyest på dagsordenen, medgir Ruud.

– Hvis dere først skal sette slike krav, er det vel mange land som ikke kan være arrangører. Hva med Kina, for eksempel?

– Ja, vi må følge dette opp. Det gjelder å ikke flytte grensen for brudd på menneskerettighetene. Jeg har hørt argumenter for at kongressen skal holdes slike steder: At da kan vi se på det som en slags hjelp til søsterorganisasjonen vår i det aktuelle landet. Men da står vi i stor fare for å løpe diktaturenes ærend i å renvaske seg. De vil gjerne ha anerkjente fagkongresser til å henge på juletreet sitt.

Karen Bjøro valgt inn i ICNs styre

ICNs nye styre. Karen Bjøro i rød strikkejakke
GLAD: – Jeg er takknemlig for at forbundsstyret stilte seg bak mitt kandidatur. Også Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) står bak meg, sier Karen Bjøro (i rød jakke). Foto: NSF/Kristin Henriksen

Karen Bjøro skal de neste fire årene være med å styre verdens største sykepleierorganisasjon – International Council of Nurses (ICN).

Denne ukene er over 8 000 sykepleiere er samlet i Barcelona på verdens største sykepleierkongress. Styret til International Council of Nurses (ICN) har 16 representanter og en president. På lørdag ble Karen K. Bjøro, valgt inn i det eksklusive styret og skal være med og forme politikken de neste fire årene.

Karen Bjøro er inne i sin andre fireårsperiode som 2. nestleder i NSF. Hun har mer enn 30 års erfaring som sykepleier og har en doktorgrad i geriatrisk sykepleie.

Representerer Norden

– Hva betyr styrevervet for deg?

– Jeg er takknemlig for at forbundsstyret stilte seg bak mitt kandidatur. Også Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) står bak meg. ICN er de nordiske sykepleiernes globale overbygging og vi bidrar mye inn i ICN. At jeg er med i styret gir Norden en sterkere stemme. Jeg har mye erfaring og kompetanse og nettverk på internasjonal helsepolitikk. NSF har nå styrket sin stemme med å fastsette den globale helsepolitiske agendaen. Norge er en global aktør og vi blir mer synlige også overfor norske myndigheter når vi er med i globale fora, sier Bjøro på mail fra Barcelona.

Hjertesaker

– Er det saker du håper å få gjennomslag for? I tilfelle hvilke?

– Jeg er opptatt av flere saker. Uten nok godt kvalifiserte sykepleiere kan vi ikke nå FNs globale bærekraftsmål og tilgjengelige helsetjenester, sier hun.

Bjøro påpeker at verden vil trenger 40 millioner nye stillinger for helsearbeidere innen 2020.

– Sykepleiere utgjør 40–50 prosent av behovet, sier hun.

Bjøro er også opptatt av at for å påvirke på globalt nivå må sykepleierorganisasjoner jobbe både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

– I tillegg må sykepleierutdanningen styrkes i kvalitet og vi må utdanne flere. Jeg vil også jobbe for å bedre sykepleiernes praksisvilkår, bedre bemanning, og god sykepleieledelse i praksis. Jeg vil også jobbe for å fjerne barrierer for at sykepleiere får brukt sin kompetanse i praksis, sier hun.

En annen av Karen Bjøros hjertesaker er at studentene får en sterkere stemme i det globale bildet og håper hun får påvirket innad i ICN til at studentene tas på alvor. 

Kritiske røster

Enkelte røster mener ICN er en «stor og tungrodd» organisasjon som ikke er særlig demokratisk.

– Hva tenker du om det?

– I Melbourne i 2013 vedtok ICN en ny modell for stemmegivning, sier hun.

Den nye modellen gir flere stemmer til organisasjoner som:

1. Har flere medlemmer og dermed gir et større pengebidrag til ICN.

2. Har høy organiseringsgrad for sykepleiere.

– Nå i 2017 har vi brukt det nye stemmesystemet for første gang. Norsk Sykepleierforbund har nå ni stemmer og de andre nordiske land har tilsvarende mange stemmer. Vi har samlet sett en sterkere stemme i ICN i dag. NSF har gjennom flere år arbeidet for å få en endring på systemet i ICN og vi har vunnet frem gjennom denne endringen i stemmesystemet. Det spennende er at det er ikke bare de velstående vestlige land som har flere stemmer. For eksempel ZUNO fra Zambia og DENOSA fra Sør-Afrika har sju stemmer, blant annet på bakgrunn av stort antall sykepleiere og høy organiseringsgrad, sier Bjøro.

Bjøro legger til at under president Judith Shamian sin ledelse, har ICN i løpet av de siste 4 årene startet med en moderniseringsprosess som vil styrke ICN. 

Bred støtte

– Vi er utrolig stolte av at Karen er valgt inn i styret til ICN. Med hennes bakgrunn og kunnskap får Norden en viktig stemme inn i ICN, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By på egne nettsider.

Også Grete Christensen er fornøyd med valget av Bjøro. Hun er president i SSN – Sykepleiernes samarbeid i Norden og leder av DSR – Dansk Sykepleieråd.

F.v: Anita Rabben Asbjørnsen, Eli Gunhild By, Karen Bjøro
– Vi er utrolig stolte av at Karen er valgt inn i styret til ICN, sier Eli Gunhild By. (F.v: Anita Rabben Asbjørnsen, Eli Gunhild By, Karen Bjøro). Foto: NSF/Kristin Henriksen
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.