fbpx FHI: Ikke gi koronavaksine til hele avdelingen samtidig Hopp til hovedinnhold

FHI: Ikke gi koronavaksine til hele avdelingen samtidig

Bildet viser apotektekniker som trekker opp koronavaksine.
VAKSINERER ANSATTE: Her trekker apotektekniker Janet Larsen opp koronavaksine da de første ansatte på Haukeland universitetssjukehus skulle vaksineres. Foto: Bjørn Erik Larsen/Bergens Tidende/NTB

Det er for å unngå at mange må være hjemme samtidig, med kortvarige symptomer.

Fra koronavaksinering av helsepersonell startet, har Folkehelseinstituttet anbefalt at ikke alle i samme enhet vaksineres til samme tid.

Det er fordi alle de godkjente koronavaksinene er vist å gi forbigående bivirkninger hos ganske mange.

– Derfor har vi i Norge anbefalt at ikke alle helsearbeidere i samme avdeling vaksineres samtidig, slik at man unngår at flere må være hjemme med kortvarige symptomer. Dette gjelder for alle koronavaksiner vi har i Norge per nå, sier overlege Sara Viksmoen Watle ifølge Folkehelseinstituttets nettsider.

Ikke bekymring

I Sverige meldte 100 av 400 som fikk vaksine ved to sykehus om bivirkninger etter å ha fått første dose på jobb. Flere måtte holde seg hjemme på grunn av dette. Følgen ble at vaksineringen noen steder i Sverige ble satt på vent.

– Men ut fra den informasjonen vi har fått, er denne beslutningen gjort for å håndtere personalmangel, presiserer Watle.

– Ikke av bekymring for nye eller ukjente bivirkninger etter vaksinasjon.

Det som har skjedd i Sverige, fører ikke til endringer i anbefalingene for vaksinasjon av helsearbeidere i Norge.

Frem til 7. februar hadde nesten 12 000 helsearbeidere i pasientnært arbeid fått to doser med koronavaksine, ifølge FHIs situasjonsrapport.

Vanlig med milde bivirkninger

Etter vaksinering med alle de tre koronavaksinene som er godkjent i Norge, Pfizer/Biontech, Moderna og Astrazeneca, er det vanlig å få milde bivirkninger. I studier som er gjort, får halvparten vondt på injeksjonsstedet, hodepine og tretthet.

Ledd- og muskelsmerter og frysninger er også vanlig. Noen kan få forbigående feber. Disse symptomene har oppstått etter en til to dager, med rundt to dagers varighet.

Ifølge Sara Viksmoen Watle er disse bivirkningene også vanlige ved andre typer vaksiner, men andelen som får dem, ser ut til å være litt høyere ved koronavaksiner.

Overlege Sigurd Hortemo sier på Legemiddelverkets nettsider at mange får kraftigere reaksjoner enn det de er vant med fra for eksempel influensavaksinering. Men dette er kjent fra godkjenningsstudiene og gjenspeiles i bivirkningene som meldes i Norge, både fra allmennhet og helsepersonell.

Alle kan melde

Norske helsemyndigheter følger nøye med på bivirkninger etter vaksinasjoner. Folkehelseinstituttet opplyser at både helsepersonell og privatpersoner kan melde mistenkte bivirkninger elektronisk.

Helsepersonell skal melde her: Bivirkningsmelding fra helsepersonell

Privatpersoner skal melde her: Bivirkningsmelding for pasienter

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger.

Privatpersoner oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell dersom de mistenker alvorlige eller uventede bivirkninger etter å ha tatt vaksine.

Les også:

Sjekk din kommune i Sykepleiens vaksinekart

Nesten fire millioner doser av den nyeste godkjente koronavaksinen i USA, fra Johnson & Johnson, er på vei til delstatene der vaksineringen starter tirsdag.

Covid-19-koordinator Jeff Zients i Det hvite hus sa søndag at hele Johnson & Johnsons lager på nesten fire millioner doser sendes ut umiddelbart. Forsendelsene til landets delstater startet søndag kveld. Vaksineringen starter tirsdag.

100 millioner vaksiner før juli

Selskapet skal levere rundt 16 millioner flere doser innen utgangen av mars og skal ha levert 100 millioner doser totalt innen utgangen av juni.

En dose rekker

Det trengs kun én dose med J & J-vaksinen, i motsetning til to doser som trengs av de fra før godkjente vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna.

USAs smittevernekspert Anthony Fauci oppfordrer folk til å takke ja til den første dosen de får tilbud om, uavhengig av hvilken produsent som står bak.

Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde mener Oslo bør skjevfordele vaksine internt mellom bydelene før det ropes etter doser fra resten av landet.

Lille Molde

Molde hadde i går vaksinert 2,89 prosent av innbyggerne, eller 924 personer totalt. Første dose er det 2154 moldensere som har fått, eller 5,99 prosent. Molde hadde registrert 31 967 personer ved siste folketelling.

Store Oslo

Oslo har vaksinert ferdig 3,13 prosent av 693 494 innbyggere, det utgjør 21 723 personer. Første dose har 37 484 personer fått, det er 5,41 prosent, noe lavere enn i Molde.

To smittede i Molde

Oslo har hatt 1856 smittede de siste 14 dagene, Molde har registrert to smittede, ifølge VG. Smittetallene i bydelene kan du lese mer om her.

De eldre i Oslo må vente

Ifølge Aftenposten vil helsepersonell i Oslo fortsette vaksineringen med Astrazeneca-vaksinen denne uken, men de eldre over 65 år, som vaksineres med de to andre vaksinene, vil måtte vente fordi det er for lite tilgang på Pfizer/Biontech- og Moderna-vaksinene.

329 034 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk mandag. 161 891 personer har fått andre dose. 

Foreløpig har FHI registrert at 8135 personer fikk første dose over helgen, og 9814 personer fikk andre dose.

Den første koronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble den første dosen av Moderna-vaksinen satt.

NB! Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til Folkehelsas vaksinasjonsbase Sysvak. Tallene kan derfor endre seg noe over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

VAKSINEKALENDER: FHIs optimistiske vaksinekalender, kalenderen er foreløpig og vil bli endret jevnlig. KILDE: FHI