fbpx Svært få sykehusansatte takker nei til koronavaksine Hopp til hovedinnhold

Svært få sykehusansatte takker nei til koronavaksine

Bildet viser Stig Harthug
NOEN FÅ TAKKER NEI: Stig Harthug, leder for vaksineutvalget i Helse Bergen, sier tilbakemeldingene fra avdelingene tyder på at svært få takker nei til koronavaksine. Her er han fotografert mens de første vaksinedosene ble satt. Foto: Bjørn Erik Larsen/Bergens Tidende/NTB

Helsepersonell virker svært interessert i å ta vaksinen, opplyser medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haakon Lindekleiv.

Svært få av de ansatte takker nei til koronavaksine. Det viser opplysninger fra de seks universitetssykehusene i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø og Akershus, som Sykepleien har hentet inn.

Under en prosent

På St. Olavs hospital er det satt 1200 doser fra Pfizer/Biontech og 1800 fra AstraZeneca. Det er registrert at 0,16 prosent av dem som var satt opp til vaksine, har takket nei.

Sykehuset tar forbehold om det kan være noen som har takket nei før de har blitt meldt inn, så det reelle tallet kan være litt høyere. Men tror det likevel ligger under 1 prosent, det vil si færre enn 30 personer per i dag.

Ytterst få

På Universitetssykehuset i Nord-Norge UNN) sier medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv at han opplever de ansatte er svært interessert i å ta vaksinen.

«Det har vært noen få enkelttilfeller der medarbeidere ikke har ønsket å motta vaksine, men vi har ikke dette tallfestet», opplyser han i en e-post.

I Bergen har de ingen samlet oversikt over hvor mange som takker nei. Men Stig Harthug, som leder vaksineutvalget i Helse Bergen, sier tilbakemeldingene fra avdelingene tyder på at det er svært få.

Stavanger universitetssykehus har ikke oversikt over hvor mange som takker nei, og opplyser at vaksinedosene blir gitt til noen andre dersom noen takker nei.

På Akershus universitetssykehus (Ahus) sier smittevernoverlege Silje B. Jørgensen at det er ytterst få som takker nei til vaksine.

Oslo universitetssykehus (OUS) har ikke spesifikke tall på hvor mange som takker nei.

«Det er alltid noen som sier nei til vaksine, men nå i pandemien har andelen som sier ja til koronavaksine vært høyere enn vanlig», opplyser OUS.

Påvirker ikke jobben

Om noen takker nei til vaksine får det ikke konsekvenser.

«Det er de samme kravene til smittevern for medarbeidere som er vaksinert og ikke vaksinert. Dersom medarbeidere takker nei til vaksinen får dette ingen konsekvenser for deres arbeidsoppgaver i UNN», opplyser Haakon Lindekleiv.

St. Olav viser også til at smittevern og restriksjoner gjelder for alle, uavhengig av vaksine.

«All den tid alle smittevernregler er de samme uansett om man er vaksinert eller ikke får ikke et nei fra den ansatte konsekvens for pasientbehandlingen», opplyser OUS.

Heller ikke på SUS får et nei til vaksine følger.

På Ahus sier smittevernoverlege Silje B. Jørgensen at status på vaksineringen har så langt ikke noen konsekvenser for pasientnært arbeid.

Stig Harthug i Bergen sier at det er foreløpig ikke innført noen tiltak som medfører omplassering av ansatte som ikke er vaksinert. Dette er en problemstilling som kan bli aktuelt når flere er vaksinert og hvis det blir en økning i smittespredning.

Les også:

Sjekk din kommune i Sykepleiens vaksinekart

Torsdag er totalt 1 260 088 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Av dem er 961 631 første vaksinedose, og 298 457 er andre dose. 

De registrerte vaksinedosene på onsdag er så langt det høyeste antallet doser som er registrert på ett døgn, men dosene kan være satt på andre dager.

Rekord i antall satte doser

Totalt ble det registrert 63 567 doser onsdag, det er 1579 flere enn den 7. april som hittil var den dagen det har blitt registrert høyest antall satte doser på en dag siden 27. desember 2020.

Prioriterer 1. dose

62 189 av dosene var første dose til nye vaksinerte. I forrige uke ble 11 109 personer ferdigvaksinerte med to doser. Så langt denne uken er bare 1842 personer blitt ferdigvaksinert.

175 andre kommuner foran Oslo

Oslo har nådd 18 prosent vaksinerte med første dose. Hele 175 andre kommuner har kommet lenger i vaksineringen hittil. Fortsatt finner vi Utsira på topp, med snart 35 prosent vaksinerte med første dose (22,7 prosent ferdigvaksinerte). Blant topp tjue er det én større kommune, Sarpsborg, som snart har nådd 25 prosent.

Kautokeino lengst ned

Kautokeino, i Troms og Finnmark, er kommunen med færrest som er blitt vaksinert med to doser. Bare 3,3 prosent. Blant de ni med færrest finner vi også kommuner som Sandnes og Sola. Alle har under fire prosent ferdigvaksinerte.

293 kommuner har høyere vaksineandel enn Oslo når det gjelder to vaksinedoser. Så langt har Oslo vaksinert ferdig 4,87 prosent av befolkningen. 

En tredjedel (totalt 1378) av de innmeldte vaksineringene med to doser var fra Lier (i Viken) som rapporterte inn 505 nye ferdigvaksinerte i går. Kommunen har vaksinert ferdig 6,1 prosent av innbyggerne.

De eneste kommunene som meldte inn over 50 nye ferdigvaksinerte med to doser i går var Malvik, Bærum, Ringerike, Asker og Verdal.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.