fbpx Dommen har falt: Sykehuset Østfold slipper å gi hel stilling til tre av sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Dommen har falt: Sykehuset Østfold slipper å gi hel stilling til tre av sykepleierne

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold

Retten gir Sykehuset Østfold medhold. Det betyr at de tre sykepleierne som ikke fikk utvidet stilling, fremdeles må jobbe ufrivillig deltid.

Fakta
Saken kort oppsummert:

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember 2019 ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte seg for å ikke følge nemndas vedtak og saksøkte de fire sykepleierne.

15. september 2020 startet rettssaken i Tingretten i Fredrikstad. I sitt åpningsinnlegg ba sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, dommerne avvise saken. 

– Hege Gjessing kan ikke i form av sin stilling som administrerende direktør for Sykehuset Østfold saksøke sine ansatte. Det er det eventuelt styret ved styreleder som må gjøre, argumenterte Buflod.

Retten ga sykepleiernes advokat medhold og avviste saken. Men det er fremdeles noen spørsmål som retten må ta stilling til. Ny rettssak for sykepleiernes motsøksmål er i gang og skal foregå i perioden 8.–10. februar.

Nå har retten vurdert sykepleiernes motsøksmål mot Sykehuset Østfold.

Sakens hovedsakelige tvistetema var om også Johannessen, Vågsholm og Skrøder har krav på utvidelse av sine stillinger på grunnlag av fortrinnsretten. Etter at Sykehuset Østfolds søksmål ble avvist, fikk en av sykepleierne fulltidsstilling på nyfødtintensiven.

Sykepleiernes advokat mente at alle fire hadde krav på hel stilling, ikke bare den ene som fikk det etter at tvisteløsningsnemndas vedtak ble rettskraftig.

Fikk ikke medhold

I dag, 4. mars, kom dommen. Retten er ikke enig med sykepleiernes advokat og gir Sykehuset Østfold medhold i at de kun trengte å gi full stilling til en av de fire sykepleierne. I dommen står det:

«Så lenge sykehuset har ansatt Karlsen i full stilling som en direkte følge av den fastsatte fortrinnsretten, kan ikke retten se noe rettslig grunnlag for at også de andre saksøkerne har krav på utvidet stilling.»

Her er reaksjonen etter rettssaken: – Jeg er skuffet og lei meg

Her er advokatens reaksjon: – Anbefaler å anke

Erstatning

Sykepleiernes advokat ønsket også at Sykehuset Østfold skulle betale erstatning for økonomisk tap for de tre sykepleierne som ikke fikk hel stilling. I tillegg krevde de en oppreisningserstatning. Sykepleieren som fikk hel stilling, har fått utbetalt litt over 69 000 kroner fra sykehuset etter at hun fikk full stilling, men de tre andre har ikke fått noe.

Retten er imidlertid ikke enig med sykepleiernes advokat. I dommen står det:

«Retten kan ikke se at det er grunnlag for å tilkjenne erstatning for økonomisk tap til noen av saksøkere. Worren, Vågsholm og Skrøder har ikke krav på utvidet stilling, og har følgelig ikke lidt noe inntektstap.»

Retten mener i tillegg at sykehuset ikke opptrådte særlig klanderverdig, og at det derfor ikke er grunnlag for at Sykehuset skal betale sykepleierne en slik erstatning. I dommen står det:

«Hovedsøksmålet hadde en prinsipiell side, som det ikke kan anses utilbørlig av sykehuset å ønske prøvd rettslig.»

Burde vært bedre dialog

Retten bemerker imidlertid at Sykehuset burde hatt drøftingsmøter med sykepleierne som krevde fortrinnsrett før de ansatte en ekstern søker i den utlyste stillingen.

«Behovet for meningsutveksling var etter rettens syn ikke mindre av at spørsmålet om fortrinnsrett var prinsipielt for begge sider. Dette har ifølge parts- og vitneforklaringer gitt grunnlag for økt konfliktnivå. I forlengelsen av dette kan det synes som om informasjonsflyten før søksmålene ble reist, herunder om hva søksmålene ville bety for arbeidsmiljøet på avdelingen med sikte på tilrettelegging, kunne vært bedre», står det i dommen.

Tidligere saker om Sykehuset Østfolds søksmål:

Dag 2 i retten for de saksøkte: – Vi fikk lagt frem sakene våre på en god måte

Første dag i retten: – Det skal bli godt å få lagt det bak seg

Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling?

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

– Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Saksøkte sykepleiere: – Føler meg litt snytt

Les: – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

0 Kommentarer