fbpx FHI om koronavaksiner: Anbefaler geografisk målretting Hopp til hovedinnhold

FHI om koronavaksiner: Anbefaler geografisk målretting

Bildet viser Camilla Stoltenberg.
KLAR MED ANBEFALING: FHIs direktør Camilla Stoltenberg har kommet til at det smittevernfaglig er grunn til å målrette vaksinene geografisk for en periode. Foto: Lise Åserud/NTB

Folkehelseinstituttet anbefaler å endre vaksinestrategien.

«Det er betydelige dilemmaer knyttet til denne utredningen», sier direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg på deres nettsider.

For FHI har det vært vanskelig å gi en klar anbefaling basert på målene med vaksinasjon og deres smittevernfaglige vurdering. Likevel anbefaler FHI geografisk målretting av koronavaksinene for en periode.

Høie møter pressen i dag

Helseminister Bent Høie har kalt inn til pressekonferanse om vaksinestrategien i dag klokken 14. På forhånd har flere av landets ordførere advart mot å endre denne strategien, mens en spørreundersøkelse TV 2 har gjort, viser at et flertall av befolkningen er for endring.

Les: Meningene spriker om endret vaksinestrategi

Camilla Stoltenberg sier det er knyttet usikkerhet til den videre utviklingen av pandemien, men legger risikoen for økt smittespredning til grunn for å anbefale geografisk skjevfordeling.

Flere til noen Oslo-bydeler

En geografisk målretting av vaksinene innebærer at noen i en periode får færre doser, på grunn av knapphet på vaksiner. FHI har skissert to løsninger med ulik grad av skjevfordeling, en betydelig og en beskjeden.

En beskjeden skjevfordeling vil innebære at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 prosent flere vaksiner enn planlagt. Dette er områder som over tid har vært hardt rammet av koronapandemien.

«Konkret vil en slik løsning innebære at Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 prosent flere doser i en periode», sier Stoltenberg, ifølge FHIs nettsider.

Ved en beskjeden geografisk målretting vil tildelingen av vaksinedoser reduseres med 3 prosent til hver av de 330 kommuner eller bydeler som har hatt fire eller færre innleggelser det siste halve året.

Les også:

Sjekk din kommune i Sykepleiens vaksinekart

Torsdag er totalt 1 260 088 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Av dem er 961 631 første vaksinedose, og 298 457 er andre dose. 

De registrerte vaksinedosene på onsdag er så langt det høyeste antallet doser som er registrert på ett døgn, men dosene kan være satt på andre dager.

Rekord i antall satte doser

Totalt ble det registrert 63 567 doser onsdag, det er 1579 flere enn den 7. april som hittil var den dagen det har blitt registrert høyest antall satte doser på en dag siden 27. desember 2020.

Prioriterer 1. dose

62 189 av dosene var første dose til nye vaksinerte. I forrige uke ble 11 109 personer ferdigvaksinerte med to doser. Så langt denne uken er bare 1842 personer blitt ferdigvaksinert.

175 andre kommuner foran Oslo

Oslo har nådd 18 prosent vaksinerte med første dose. Hele 175 andre kommuner har kommet lenger i vaksineringen hittil. Fortsatt finner vi Utsira på topp, med snart 35 prosent vaksinerte med første dose (22,7 prosent ferdigvaksinerte). Blant topp tjue er det én større kommune, Sarpsborg, som snart har nådd 25 prosent.

Kautokeino lengst ned

Kautokeino, i Troms og Finnmark, er kommunen med færrest som er blitt vaksinert med to doser. Bare 3,3 prosent. Blant de ni med færrest finner vi også kommuner som Sandnes og Sola. Alle har under fire prosent ferdigvaksinerte.

293 kommuner har høyere vaksineandel enn Oslo når det gjelder to vaksinedoser. Så langt har Oslo vaksinert ferdig 4,87 prosent av befolkningen. 

En tredjedel (totalt 1378) av de innmeldte vaksineringene med to doser var fra Lier (i Viken) som rapporterte inn 505 nye ferdigvaksinerte i går. Kommunen har vaksinert ferdig 6,1 prosent av innbyggerne.

De eneste kommunene som meldte inn over 50 nye ferdigvaksinerte med to doser i går var Malvik, Bærum, Ringerike, Asker og Verdal.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.