fbpx Lønn og arbeidsliv: Så store er kjønnsforskjellene Hopp til hovedinnhold

Lønn og arbeidsliv: Så store er kjønnsforskjellene

LIKESTILT: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser store forskjeller mellom kvinner og menn på flere områder. Illustrasjon: SSB/Sykepleien

Om du har lurt på hvor stor forskjellene virkelig er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar pappaperm eller om det er flere kvinner som jobber deltid – her får du svarene SSB kan gi. 

Statistisk sentralbyrå har sammenliknet lønn, utdanning og andre temaer for å se om likestillingen går fremover i Norge. De har brukt tall med ti års mellomrom.

2009 mot 2019

Tallene fra 2009 i lysegrått og de seneste tallene fra 2019 i svart.

Alle grafikker av Statistisk sentralbyrå og Sykepleien

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn kan beregnes på ulike måter, ifølge NTB, som har Teknisk beregningsutvalg som kilde.

Heltidsansatte

Bruker man tall for alle heltidsansatte fra november i fjor, tjente kvinner 89,3 prosent av den gjennomsnittlige lønna for menn på det tidspunktet (89,4 prosent i 2019).

Inkludert deltidsansatte er lønnsforskjellene større. Kvinners gjennomsnittslønn per årsverk utgjorde 87,5 prosent av menns lønn i 2020 (87,8 prosent i 2019).

Medianlønn

Bruker man medianlønn for alle heltidsansatte som utgangspunkt, er lønnsforskjellene mindre medianlønn = lønn justert etter størrelse, nivået i midten). Medianlønna for heltidsansatte kvinner i november i fjor utgjorde 95,2 prosent av medianlønna for menn (95,6 prosent i 2019).

2009 mot 2019

169 900 skiller gjennomsnittslønnen for kvinner og menn i 2019. I 2009 var forskjellen 143 700. 

   

Andelen som jobber deltid, har økt de siste ti årene. Økningen er mer markant for kvinner.

For begge kjønn er det en kraftig økning i antallet med høyere utdanning. For menn er økningen på knapt seks prosent, men for kvinner er økningen elleve prosent på ti år.

Tradisjonelle valg

60 prosent av de i høyere utdanning er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. Flest menn utdanner seg innenfor naturvitenskap, teknikk- og håndverksfag, og flest kvinner innenfor omsorg og undervisning, ifølge SSB.

Statistisk sentralbyrå skriver at litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner.

Offentlig og privat

Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning. Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der er andelen mannlige ledere størst.

Ved kommunevalget i 2019 fikk vi 126 kvinner som ordførere, og 230 menn. Det var ikke kommunevalg i 2009, men i 2011 – da var det 95 kvinner og 334 menn som ble valgt til ordførere.

Stortingsvalg i år

Det er stortingsvalg 13. september i år. Ved siste valg ble andelen kvinner 40,8 prosent, eller 69 av 169 mandater. I 2009 var det 39,6 prosent kvinner som ble valgt inn. I 1909 var det ett kvinnelig mandat.

Det er fortsatt bare to tredjedeler av mennene som bruker pappapermisjonsordningen, eller som benytter seg av hele fedrekvoten, som det heter.

Eldre mødre

Mors alder ved første barn har økt fra 28,1 år i 2009 til 29,8 år i 2019.

Les mer om likestilling på SSBs faktasider.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.