fbpx – Det ser ikke bra ut når direktører på hjemmekontor får vaksine før klinisk personell Hopp til hovedinnhold

– Det ser ikke bra ut når direktører på hjemmekontor får vaksine før klinisk personell

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
VIL HA ÅPENHET: – Dersom direktører har fått vaksiner fra foretakets lager, så burde de ikke gjemme seg bak at dette ikke hører hjemme i offentligheten, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF. Foto: Marit Fonn

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen mener det må være full åpenhet om hvilke prioriteringer som er gjort dersom ledere med hjemmekontor har fått vaksine før klinisk personell.

Sykepleien har dokumentert at minst 260 ledere uten pasientkontakt i Helse Sør-Øst, samt fire administrerende direktører, har fått vaksiner fra helseforetakenes kvoter.

Ettersom tallene for Ahus og OUS ikke er med, er antallet vaksinerte ledere uten pasientkontakt sannsynligvis langt høyere.


Les også: Fire sykehusdirektører vaksinert i Helse Sør-Øst

Kommentar fra Sykepleiens redaktør: 
Toppledere på sykehus må stå for sine vaksinevalg

– Har hørt rykter lenge

NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sier hun ikke er overrasket.

– Helt siden vaksinen, kom, har det versert diverse rykter om hvem som har fått vaksiner, og hvilken vaksine som er gitt. Blant annet at administrative ledere og administrativt personell på ulike nivå har fått vaksiner før intensivsykepleiere og annet klinisk helsepersonell. Men dette er ubekreftede rykter, som er fulgt opp av tillitsvalgte lokalt, sier Larsen.

NSF har tatt dette opp med både FHI, RHF-ene og med KS.

– De har hele tiden vært klar på at helseforetakene skal følge anbefalingene i den oppsatte rekkefølgen.

Statsministeren fikk vaksine for en uke siden

– Har du forståelse for argumentet om å sikre kritisk drift i en beredskapsorganisasjon?

– Ledere er viktige for driften av helseforetak. Mange førstelinjeledere inngår i daglig drift, uten nødvendigvis å ha ansvar for sykepleien til pasienten. Slik sett er det forståelig, sier hun. 

På den annen side mener hun at statsminister Erna Solberg er viktig for å sikre kritisk drift av nasjonen Norge, og hun fikk ikke vaksine før uken som var, sier Larsen.

– Svært uheldig

Hun er tydelig på at ledere bør gå foran med et godt eksempel.

– Dersom direktører og ledere uten pasientkontakt har fått vaksine før klinisk personell, er det svært uheldig. Da er det særdeles viktig at lederne er åpne om hvilke vurderinger som er gjort. Dersom direktører har fått vaksiner fra foretakets lager, så burde de ikke gjemme seg bak at dette ikke hører hjemme i offentligheten.

– Hemmelighold rundt hvorfor en direktør har fått vaksine, før alle som jobber kritisk personell som jobber klinisk har fått sin dose, er svært uheldig for tilliten, sier hun og legger til:

– Det ser ikke bra ut når direktører på hjemmekontor får vaksine før klinisk personell. 


– Selvfølgelig er jeg opprørt

Leder av NSFs faggruppe for intensivsykepleiere, Paula Lykke, forstår at ledere som for eksempel driver med nærledelse på intensivavdelinger, kan være viktige å prioritere, men ikke ledere som kun har administrative oppgaver.

– Er du overrasket?

– Ja. Det har vært helt tydelige føringer på at administrativt personell ikke skal prioriteres, sier Lykke og legger til:

– Dersom det skulle være slik at administrativt personell på sykehus var viktige å prioritere fordi de regnes som samfunnskritisk personell, burde det blitt tatt med i de faglige føringene på vaksineprioriteringene. De må kunne argumentere faglig for hvorfor de skal få vaksine før klinisk personell.

Bildet viser Paula Lykke.
Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/NSF

RART: – Det er litt rart er det at man på et sykehus kun klarer å finne direktøren som kan få den dosen som eventuelt måtte bli kastet, sier Paula Lykke.


– Så at en administrerende direktør med hjemmekontor fikk vaksine i februar gjør deg opprørt?

Selvfølgelig blir jeg opprørt. Jeg har fått flere henvendelser fra for eksempel studenter i praksis i kohort, vikarer på intensiv, annet personell som har vært omdisponert som ikke ble prioritert. Opprørt er vel kanskje feil ord – mer provosert, sier Lykke og legger til:

– Jeg undrer meg over at det ikke var mulig å oppdrive annet enn direktøren på et sykehus som er fult av sykepleiere, leger, rengjøringspersonell og portører.

– Er du enig i at det er greit at en sykehusdirektør vil holde det hemmelig fordi vedkommende mener det er private helseopplysninger?

– Både ja og nei – alle har rett til å henvise til GDPR, sier Lykke.

– Bør denne saken få noen konsekvenser?

– Det må være opp til Helsedepartementet og eventuelt andre myndigheter å vurdere, sier Lykke.

Les også:

Fire sykehusdirektører vaksinert i Helse Sør-Øst

Vaksinesprøyte settes i arm av helsepersonell.
VAKSINERTE LEDERE: Tross klare føringer fra Helse Sør-Øst har fire av helseforetakene deres vaksinert sine toppledere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB

Helse Sør-Øst insisterer på at ledere uten pasientkontakt ikke skal prioriteres for covid-19-vaksine hos dem. Likevel har minst 260 slike ledere, og dessuten fire administrerende direktører, fått vaksiner fra helseforetakenes kvoter.

– Jeg ble spurt mot slutten av en arbeidsdag. Det var da noen få vaksinedoser til overs, som ellers måtte blitt kastet.

Slik forklarer administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, hvorfor hun fikk sin første dose covid-19-vaksine på sykehuset allerede i februar.

Det var ikke noen enkel beslutning, for vi var jo klar over føringene

Hege Gjessing, administrerende direktør Sykehuset Østfold

Direktøren sier hun først sjekket at alle som var på dagens vaksineringsliste, samt ekstralisten, var blitt kontaktet før hun selv takket ja.

– Det var ikke noen enkel beslutning, for vi var jo klar over føringene, sier hun.

– I ettertid ser jeg at vi skulle sikret oss på en bedre måte, så vi ikke sto i fare for å måtte kaste doser. Når vi nå går i gang med runde to av vaksineringen, vil vi kunne unngå slike situasjoner, sier Gjessing.

VAKSINERT I FEBRUAR: – Vi har vært veldig opptatt av at sykepleiere som trengte vaksinen tidlig, skal ha fått tilbud, sier administrerende direktør ved Sykehuset i Østfold, Hege Gjessing. Selv fikk hun første vaksinedose i februar.

Vaksinerte ledere uten pasientkontakt

Ifølge rapporten Sykehuset Østfold sendte til Helse Sør-Øst 15. april, var det da vaksinert en like stor andel av ledere uten pasientkontakt som av sykepleiere, nærmere bestemt 73 prosent. Av ledere med pasientkontakt, var hele 92 prosent vaksinert.

– Hva er din kommentar til disse tallene?

– Alle sykepleiere som står, eller kan komme til å stå, med covid-pasienter skal være dekket, og man har spurt ut i linjen flere ganger om det er flere som skal ha vaksinen. Vi har vært veldig opptatt av at sykepleiere som trengte vaksinen tidlig, skal ha fått tilbud.

– Har du selv direkte pasientkontakt i din jobb?

– Nei.

– Jobber du for tiden primært fysisk ved sykehuset eller hjemmefra?

– Nå jobber jeg rundt 50 prosent hjemmefra.

Fire sykehusdirektører

Gjessing er én av fire sykehusdirektører i Helse Sør-Øst regionale helseforetak (HSØ) som har fått en eller to doser av helseforetakenes vaksinekvoter.

To av de andre er de administrerende direktørene ved Sykehuset i Vestfold og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Sykepleien kjenner også identiteten til den fjerde sykehusdirektøren. Vedkommende mener dette er en personopplysning som ikke hører hjemme i offentligheten.

Les kommentar fra Sykepleiens redaktør: Toppledere på sykehus må stå for sine vaksinevalg

Føringer fra FHI og HSØ

I Folkehelseinstituttets veiledning for vaksinasjon av helsepersonell [pdf] heter det at følgende grupper skal prioriteres:

  • De som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. 
  • De som har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Helse Sør-Øst RHF vil understreke at vaksinasjon av ledere uten pasientkontakt ikke er i tråd med de føringer som er blitt formidlet fra ledelsen i Helse Sør-Øst RHF til ledelsen i helseforetakene og sykehusene

Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst er enda tydeligere:

– Helse Sør-Øst RHF vil understreke at vaksinasjon av ledere uten pasientkontakt ikke er i tråd med de føringer som er blitt formidlet fra ledelsen i Helse Sør-Øst RHF til ledelsen i helseforetakene og sykehusene.

Det skriver viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich, i en e-post til Sykepleien. Han skriver videre:

– Da Helse Sør-Øst RHF gjennom mediene ble gjort kjent at det hadde forekommet vaksinasjon av ledere uten pasientkontakt, ble saken tatt opp med ledelsen i helseforetakene og sykehusene og det ble understreket muntlig og skriftlig hvilke føringer som gjelder.

Ikke minst har Dagbladet hatt flere oppslag om vaksinering av ledere ved Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken og Oslo universitetssykehus.

Direktør fikk «overskuddsdose»

Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal, har også fått vaksine fra sitt helseforetaks kvote. Han skal ha mottatt første dose Pfizer i uke 2 eller 3, og vaksineutvalget ved helseforetaket begrunner dette slik i sin rapportering til HSØ: 

«Administrerende direktør ble i sin rolle som beredskapsleder prioritert inn etter veilederen fra FHI (kritisk vanskelig å erstatte).»

– Jeg fikk en «overskuddsdose» som alternativt hadde blitt kastet, skriver Kinserdal i en e-post til Sykepleien.

– Jeg har ikke hatt noe hjemmekontor i perioden og har vært fysisk til stede på sykehuset hver dag.

Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold
VAKSINERT: Administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold sier til Sykepleien at han fikk en vaksinedose som ellers ville blitt kastet. I sykehusets egen rapport til Helse Sør-Øst står det at administrerende direktør «ble i sin rolle som beredskapsleder prioritert inn etter veilederen fra FHI (kritisk vanskelig å erstatte).» Foto: Vidar Ruud, NTB

Kinserdal mener Sykehuset i Vestfold (SIV) har fulgt føringene fra Folkehelseinstituttet og Helse Sør-Øst.

– Vår forståelse har vært at de ga rom for å vaksinere kritiske funksjoner og drift, skriver direktøren i e-posten, der han også sier at de tar Helse Sør-Østs vurdering til etterretning.

– En viktig føring internt i SIV har vært at ingen vaksiner skulle kastes. Når det har vært doser igjen etter at alle på dagens liste har vært vaksinert, har vaksinegruppen hentet inn ansatte som tilhørte samme prioriteringsgruppe som dem som ble vaksinert og som kunne komme på kort varsel, skriver Kinserdal.

Han forteller at SIV har fått ut mange vaksinedoser av de glassene de har fått – over 600 ekstra ut over det som var beregnet.

– Ikke en dose har gått til spille. Sykehuset i Vestfold er det helseforetaket som har høyest prosentandel vaksinerte i Helse Sør-Øst, hevder direktør Kinserdal.


Beredskapshensyn

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus fikk administrerende direktør Tone Ikdahl og to andre i pandemiledelsen sine første doser med Moderna-vaksinen rett før påske. 

På det tidspunktet skal rundt to tredeler av de øvrige ansatte ha mottatt vaksine. Blant sykepleierne var dekningsgraden da, ifølge Ikdahl, 84 prosent.

Ledelse er helt essensielt for å sikre pasienttilbudet og ivareta medarbeidere

Tone Ikdahl, administrerende direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus

– Mener du det var en riktig prioritering at du selv fikk vaksine fra helseforetakets tildelte kvote?

– Det ble gjort en vurdering av beredskapshensyn. Vi har vært opptatt av å sikre den akutte beredskapen ved sykehuset. Ledelse er helt essensielt for å sikre pasienttilbudet og ivareta medarbeidere.

Ikdahl sier ledelsen etter første pandemitopp fikk tilbakemeldinger fra ansatte om at synlig tilstedeværelse av ledelse var viktig.

– Derfor har vi forsøkt å være fysisk til stede under pandemien og hatt kontakt med mange i sykehuset.

– Har du selv direkte, klinisk pasientkontakt i din jobb?

– Nei, men jeg er mye rundt i sykehuset. Jeg er lege og står langt nede på beredskapslisten for klinisk personell.

En glipp

Anita Talåsen Granli er foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold. Hun er klar over at sykehusdirektør Hege Gjessing har fått vaksinen, men kaller det en glipp.

– Intensjonen har vært helt tydelig fra ledelsen om at klinikere skal ha vaksinen før ledelse og stabspersonell, sier Granli til Sykepleien.

– Da vi fikk vite at det var noen klinikere som ikke hadde fått vaksine, så meldte vi det inn til direktøren og til vaksineutvalget. Direktøren beklaget. Hun trodde alle klinikere hadde fått vaksine.

Granli understreker at hun ikke tror at Gjessing på noen måte har forsøkt å få vaksine før andre.

– Vi fikk inn et stort parti vaksiner før påske. Da var det viktig å få vaksinert så mange som mulig, og sørge for at ingen vaksiner gikk til spille. Når vi ser på det i etterkant, så ser vi at det har vært dårlig kommunikasjon i linja hos noen av klinikkene. Det førte til at noen klinikere ikke ble meldt inn som prioritert for vaksine. Det synes vi er uheldig. Dette er det ryddet opp i nå.

Granli forteller at tillitsvalgte og verneombud har vært involvert i prioriteringene som vaksinasjonsutvalget har satt.

– De har prioritert klinikere før stabspersonell. Prosessene i vaksinearbeidet har vært åpne og gode, slik jeg har opplevd det.


– Svært uheldig

Kirsten Brubakk er konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst. Hun forteller til Sykepleien at ledelsen i Helse Sør-Øst RHF med administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i spissen har vært helt tydelig på hvilken prioritering som gjelder og hvem som skal få vaksine. Dette har vært diskutert i styremøter og i de faste møtene mellom konserntillitsvalgt og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF.

– Det er full enighet om at helsepersonell som jobber i akuttmottak, på intensivavdelinger, i prehospitale tjenester eller som jobber klinisk med pasienter som kan være smittet, skal få vaksinen først, sier Brubakk.

Det ville være svært uheldig for omdømme og tilliten dersom ledere fikk vaksiner fordi de har en lederposisjon

Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst

Hun forteller at dette har vært formidlet videre ut til alle sykehusdirektørene fra Lofthus.

– Det ville være svært uheldig for omdømme og tilliten dersom ledere fikk vaksiner fordi de har en lederposisjon, sier hun.

Brubakk legger til at vaksinasjonsandelen begynner å bli høy, så det kan forklare at en god del ledere også har fått vaksine etter hvert.

– Det er mange ledere som også jobber klinisk, eller er i nær og ofte kontakt med helsepersonell som jobber klinisk, og som derfor bør vaksineres.

Bildet viser Kirsten Brubakk.
GOD BEGRUNNELSE: Konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst RHF, Kirsten Brubakk, mener sykehusdirektører bør ha en svært god begrunnelse for å få vaksine fra helseforetakenes tildelte kvote. – Dette er ikke i tråd med de føringer som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF, sier hun. Foto: Kristin Henriksen/Norsk Sykepleierforbund

– Bør ha god begrunnelse

– Sykepleien har fått beskjed om at fire sykehusdirektører har fått vaksine. Hva er din kommentar til det?

– Vel, de bør ha en god begrunnelse for hvorfor. Dette er ikke i tråd med de føringer som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF, sier hun.

– Er du selv vaksinert?

– I denne sammenheng er jeg ung og frisk, og jeg har ikke fått vaksine, sier Brubakk.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.