fbpx Gir fullvaksinerte lettelser Hopp til hovedinnhold

Gir fullvaksinerte lettelser

LETTELSESMØTE: Helseminister Bent Høie (H), flankert av justisminister Monica Mæland (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog, på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: NTB

Fullvaksinerte får nå lettelser i privat sammenheng, men må inntil videre følge samme råd og regler som alle andre i det offentlige rom.

Hittil har 18 prosent, 18 680 personer, av de 103 000 helsearbeiderne på sykehusene fått to doser.

Ser vi på alle de 375 500 ansatte i helse- og omsorgstjenestene med pasientnært arbeid, så er det 15,6 prosent som har fått to doser, de utgjør totalt 56 600 personer, inkludert i disse er også de 18 680 personene på helseforetakene. Tallene er per 25. april.

Nye råd for dem som har fått to doser

Beslutningen om lettelser ble offentliggjort på en pressekonferanse onsdag.

– Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og fullvaksinerte i risikogruppen. Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen, sa helseminister Bent Høie (H).

Ifølge statsråden kan det etter hvert også komme ytterligere lettelser for fullvaksinerte som har fått vaksinesertifikat.

Ute blant folk i det offentlige rom må vaksinerte følge råd og regler som avstand, antall, hygiene og munnbind

Helseminister Bent Høie (H)

Samme råd og regler i offentlige rom

I det offentlige rom blir det inntil videre slik at de samme rådene og reglene gjelder for alle.

– Ute blant folk i det offentlige rom må vaksinerte følge råd og regler som avstand, antall, hygiene og munnbind, sa Høie.

Han viste til at det også for vaksinerte er mulig å bli smittet av covid-19, og at det er mulig for vaksinerte å smitte andre. Samtidig er det vanskelig å vite hvem som er vaksinert og ikke ute blant folk.

Spesialsykepleiere og leger på topp

13 647 leger på helseforetakene har fått én dose. 4678 av dem har fått to doser. Dette utgjør henholdsvis 83,4 prosent og 28,6 prosent.

Spesialsykepleierne ligger tett opp til disse andelene, med 83,2 prosent som har fått en dose, og 26,7 prosent har fått to.

Nær 3000 spesialsykepleiere ikke vaksinerte

I ukesrapporten til FHI står det at 18 136 spesialsykepleiere er planlagt vaksinert. Hittil har 15 098 fått en dose, og 4834 har fått to doser. Andelen utgjør 83 prosent med en dose, og 28 prosent har fått to sprøytestikk. Det betyr at det fortsatt er 3038 spesialsykepleiere som ikke har fått vaksine.

Tallene til FHI kan ikke skille ut andre kategorier av spesialsykepleiere enn jordmødre.

Sykepleierne og jordmødre 

Så langt er det 19 000 sykepleiere, av 24 800 totalt, i de regionale helseforetakene med pasientnært arbeid som har fått en dose, og av disse har 4275 fått to doser.

Blant jordmødre er tallene totalt 1688 av 2150 som har fått en dose, 78,5 prosent. 348 av disse har fått to.

Psykologer og pleiemedarbeidere på bunn

De gruppene med lavest andel som har fått to doser på sykehusene, er psykologene, med bare 3,6 prosent, ergoterapeuter med fire prosent og pleiemedarbeidere, hvor 4,4 prosent har fått to doser.

Sjekk din kom­mu­ne i Sy­ke­plei­ens vak­si­ne­kart

Oslo kommune starter opp med drop-in-vaksine for 16- og 17-åringer. Tilbudet starter opp mandag på vaksinesentre med ledig kapasitet.

Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, sier til Avisa Oslo at alle vaksinesentrene fra mandag vil åpne for drop-in-vaksinering av innbyggere født i 2004 og 2005.

– Ved drop-in kan man få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer, sier Lindboe.

Flere i denne aldersgruppen har allerede fått tilbud om vaksine, og det er åpent for at de kan registrere at de vil ha vaksinen.

4022 personer har de siste til ukene blitt registrert smittet i Oslo. Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10 til 19 år, der det er registrert 1780 smittede.

Onsdag er totalt 6 953 006 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.

Av dem er 3 865 265 første dose (71,7 prosent av befolkningen), og 3 087 741 er andre dose (57,3 prosent av befolkningen).

For personer over 18 er prosentene henholdsvis 89,1 og 71,9.

Den før­s­te ko­ro­na­vak­si­nen i Norge ble satt den 27. de­sem­ber og var pro­du­sert av Pfizer og Biontech. 15. ja­nu­ar ble før­s­te dose av Moderna-vak­si­nen satt, og 7. feb­ruar ble Astrazeneca-vak­si­nen tatt i bruk for hel­se­per­so­nell.

Det kan være for­sin­kel­ser i re­gist­re­ring av vak­si­na­sjon som fø­rer til at tal­le­ne end­rer seg over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til, regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.