fbpx – Utfordringene i helsevesenet handler om mer enn kjøpekraft Hopp til hovedinnhold

– Utfordringene i helsevesenet handler om mer enn kjøpekraft

Lill Sverresdatter Larsen
VIL IKKE SMINKE: NSF-leder Lill Sverresdatter ser ikke bort fra at medlemmene kan bli skuffet i lønnsopppgjøret. – Men det er vår jobb å belyse problemene både for sykepleierne, pasienter og pårørende – og arbeidsgiverne. Vi kan ikke sminke fakta, sier hun    Foto: Marit Fonn

– Overhenget er størst i sykehusene. Det betyr at det er litt mindre penger å fordele der enn i kommunene. Det var motsatt i fjor, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen. 

– Vi kan ikke ha frontfaget som diktat, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Sykepleien.

Partene i frontfaget – LO og YS mot NHO – ble enige 14 timer på overtid: Rammen for lønnsoppgjøret er satt til 2,7 prosent. Det er under anslått prisvekst, som er 2,8 prosent.

Les også: Unio vil kreve mer i lønnsvekst

– Denne rammen holder ikke for oss i år, uttalte Unio-leder Ragnhild Lied.

Larsen er enig:

– Vi har andre utfordringer enn kun å opprettholde kjøpekraften. Det er arbeidsgiver nødt til å se.

Anbefaler motparten å lese to bøker

NSF-lederen anbefaler arbeidsgiverne å lese to ferske bøker, skrevet av sykepleiere.

– Begge disse synliggjør krisen som er vel så alvorlig som at kjøpekraften opprettholdes. Hvis ikke noe blir gjort med dette, vil det gjøre noe med økonomien og helsetjenesten slik vi kjenner den. Som igjen vil gjøre at det går rake veien mot et todelt helsevesen, sier Larsen.

Vigdis Jarness Reisæter har skrevet boken «Jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen». Den ble utgitt i mars.

Les intervju med Reisæter: – Ledere må tørre å overskride budsjettene

Liv Bjørnhaug Johansen har skrevet «Den lange vakta – en historie om et helsevesen på bristepunktet». Boken ble utgitt i februar.

Les intervju med Johansen: Gir sykepleiere en stemme i ny bok

– Har bufret i årevis

– Sykepleiere har bufret i årevis, nå er vi ikke i stand til det lenger, sier NSF-lederen.

– Hva legger du i «bufre»?

– På grunn av manglende ressurser har de bufret for at det ikke går ut over pasientene. Hvis ikke arbeidsgiver tar grep nå, er ikke sykepleiere i stand til å ta vare på pasientene i helsetjenesten, slik vi kjenner den i dag.

– Det er sterke føringer for å holde seg til rammen på 2,7 prosent også i det offentlige?

– Jeg oppfatter det som et diktat. Vi mener det er feil, for utfordringene i helsevesenet handler om mer enn kjøpekraft.

– Kan godt bety skuffede medlemmer

– Du er ikke redd for at medlemmene i NSF skal ha for høye forventninger til lønnsoppgjøret, sånn at de nok en gang vil bli skuffet?

– Det er ikke vår jobb å holde sykepleiernes forventninger nede, for at de ikke skal bli skuffet. Det handler om pasientsikkerhet og kvalitet på tjenestene. Det er dramatisk, og det er alvorlig, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Hun legger til:

– Det kan godt bety skuffede medlemmer, hvis arbeidsgiverne ikke tar sitt ansvar. Men det er vår jobb å si noe om hva som kreves og belyse problemene både for sykepleierne, pasienter og pårørende – og arbeidsgiverne. Vi kan ikke sminke fakta.

– Overhenget er størst i sykehusene

– Hvor tror du det tøffeste slaget vil stå?

– Jeg tror det blir tøft både i KS- og Spekter-oppgjøret, ja, i alle tariffområder.

Hun viser til at det er i kommunene sykepleiermangelen er størst, i sykehusene er det særlig mangel på spesialsykepleiere.

– Overhenget er størst i sykehusene. Det betyr at det er litt mindre penger å fordele der enn i kommunene. Det var motsatt i fjor.

– Ingen stor uenighet om profil

– Spekter-direktør Anne-Kari Bratten sa nylig til Sykepleien at hun tror dere fort blir enige om å prioritere spesialsykepleierne i helseforetakene?

– Jeg opplever ingen stor uenighet om profil, men det er klart at rammen er liten til å møte utfordringene hvis vi skal bruke frontfaget som diktat, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Forhandles bare om penger

Lønnsoppgjøret i år er et mellomoppgjør, der det bare forhandles om penger. Oppgjøret i offentlig sektor starter denne uken. 14. april er det innledende forhandlinger i Spekter-området.

Når Spekter og Unio skal forhandle, er NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen forhandlingsleder på vegne av flere yrkesgrupper i Unio.

Unio er NSFs hovedorganisasjon.

Forhandlingsstart for områder som involverer sykepleiere:

  • Spekter-området (A-del): 14. april
  • KS-området (kommunene): 21. april
  • Oslo kommune: 23. april
  • Stat: 26. april
  • Virke-HUK: 17. juni. (Tariffområdet Virke-HUK (helse, utdanning, kultur) omfatter private institusjoner drevet av frivillige eller ideelle organisasjoner, som sykehus, sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner og høyskoler.)

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir det streik, vil det være fra 27. mai.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.