fbpx Jobber med gravide – får ikke vaksine Hopp til hovedinnhold

Jobber med gravide – får ikke vaksine

Jordmorstudent tar mål av mage til gravidkvinne
UTE I PRAKSIS: Jordmorstudenter prioriteres ikke i vaksinekø. Foto: Mostphotos

I en spørreundersøkelse blant jordmorstudenter oppgir hele 67 prosent at de ikke har fått eller blitt tilbudt koronavaksine. 

Jordmorstudenter er på lik linje med sykepleiestudentene ikke prioritert i vaksinekøen.

Jordmorforbundet mener det er spesielt viktig at jordmorstudentene ivaretas og får tilbud om vaksine. 

Forbundet sender nå et brev til alle helseforetak og ber dem prioritere jordmorstudentene i vaksinekøen.

Redd for å overføre smitte

Det oppleves vanskelig, når vi gjennom praksis er sammen med fødekvinne og partner i mange, mange timer i strekk, sier jordmorstudent Hedda Hortemo, tillitsvalgt for studentene ved UNN – Tromsø.

Studentene går som regel ikke hjem før barnet er født, og alt er i orden etter fødsel. Når de er i kommunepraksis, har de kortere tid sammen med kvinne og partner, men møter desto flere.

Heldigvis har mange veiledere fått vaksine, men vi opplever også at de er utrygge når vi ikke er vaksinert. Det gjør at vi må forberede oss til praksis ved at vi har få nærkontakter og nærmest isoleres i forkant og under praksisperioden vår, for å minimere risiko for å ta med smitte.

Halve studie er praksis

Hortemo foreller videre:

Vi er en ressurs når vi er ute i praksis, og de aller fleste av oss jobber ekstra ved siden av studiet, hvor vi også er en del av det sårbare personalet. Til tross for dette er det ingen som har fått tilbud om vaksine.

Hun har stor forståelse for at de sårbare gruppene skal ha vaksine først, men stiller spørsmål ved at de ikke er en del av helsepersonellet som vaksineres, når 50 prosent av studiet er praksis.

Å ta studentene ut av praksis fordi de ikke kan få vaksine, er heller ikke en god løsning, mener Kristin Holanger, nestleder i Jordmorforundet NSF.

– Det er veldokumentert at jordmødre allerede er mangelvare i Norge i dag, sier hun.

Kartlegging av vaksine

Jordmorforbundet NSF har gjort en kartlegging blant tillitsvalgte studenter.

Vaksine er trygt for gravide

Nye studier viser at koronavaksinasjon er trygt for gravide og ammende, sier Folkehelseinstituttet i en pressemelding. Gravide som ikke tilhører en av risikogruppene, kan nå få koronavaksine etter konsultasjon med lege.

– Det er en gledelig nyhet, sier Kristin Holanger.

Vaksinasjon har hittil kun blitt vurdert for gravide med underliggende helsetilstander som øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19.

Internasjonal jordmordag

5. mai er Internasjonal jordmordag. Årets tema er «Follow the data-invest in midwives».
https://www.internationalmidwives.org/icm-events/international-day-of-the-midwife-2021.html

Les også:

Praksisstudenter får ikke vaksine

Bildene viser studenter fra Høgskolen i Oslo
IKKE PRIORITERT: Inntil videre får ikke studenter koronavaksine når de er utplassert i praksis, selv om de jobber med covid-pasienter. Arkivbilde: Stig M. Weston

Praksisstudenter som jobber med covid-pasienter er ikke prioritert i vaksinekøer.

Studenter ute i praksis får ikke koronavaksine, selv om de jobber tett med covid-pasienter, viser en spørrerunde Sykepleien har gjort. Sykehusene prioriterer faste ansatte.

Til nå har vi fått nok vaksiner til å vaksinere 48,8 prosent av våre ansatte. I denne prioriteringen når ikke studenter opp foreløpig, sier Stig Harthug, leder for vaksinasjonsrådet ved Haukeland universitetssykehus.

Han forteller at Helseforetakene til nå har fått tildelt vaksiner øremerket helsepersonell med pasientkontakt og instruks om å prioritere for å gjøre kritiske helsetjenester mindre sårbare. Det betyr at de ikke skal ta utgangspunkt i den enkeltes smitterisiko, men sikre at det er god dekning i kritisk personellgrupper.

Studenter er utrygge

Frode Smith er sykepleiestudent ved Lovisenberg Diakonale Høyskole (LDH). Før påske ble praksisplass byttet ut med teoretisk oppgave på grunn av et koronautbrudd på praksissted.

Nå er han utplassert sammen med tre medstudenter på en covid-avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

– Her jobber vi tett opptil smittende pasienter hele tiden. Vi har på oss smittevernutstyr, men vi har ikke fått tilbud om vaksine, sier Smith.

Det er en litt utfordrende problemstilling, som lett kan føre til engasjement og uenighet.

Nina Jeanette Tollehaug, studentrådsgiver i Norsk Sykepleierforbund

En medstudent er stresset og veldig redd for å bli smittet, forteller han, og selv føler han seg ukomfortabel i situasjonen.

Han beskriver situasjonen som ganske absurd.

– Vi jobber bare med covid-pasienter, sier han.

Når de er inne på pasientrommene, steller de, gir oksygen, medisiner og hjelper til med tannpuss med mere. Noen ganger får pasientene hosteanfall bare 10 centimeter unna studentene.

– Selv om vi er beskyttet av smittevernutstyr, vet vi at vi ikke er 100 prosent beskyttet, et aggressivt virus som den engelske mutasjonen er ekstremt smittsomt, sier Smith.

Frode  Smith i smittevernutstyr
PÅ JOBB: Frode Smith i smittevernutstyr på covid-avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Foto: Privat

Ikke uvanlig sier NSF student

Vi får overraskende mange likelydende saker, sier Nina Jeanette Tollehaug, som er studentrådgiver i Norsk Sykepleierforbund.

Hun forteller at det er arbeidsgiver som har ansvar for studentene dersom de blir smittet eller skadet i forbindelse med praksis, på samme måte som om de hadde vært ansatte. 

Det er en litt utfordrende problemstilling, som lett kan føre til engasjement og uenighet, sier hun.

Tollehaug sier videre:

På den ene siden, helsepersonell prioriteres i vaksinekøen fordi de er i kontakt med smittede. Det er også sykepleierstudenter. På den andre siden gjør fremtidens sykepleiere nå det samme som alt helsepersonell allerede har gjort i ett år uten vaksine. 

Hennes råd til studentene er at de må være ekstra oppmerksomme på at det ikke blir gjort en reduksjon i smitteverntiltak basert på at de ansatte er vaksinerte og etterspørre opplæring i bruken av smittevernutstyr.

Ansatte prioriteres

Vi har fått god opplæring i smittevern, og hun som følger oss, passer godt på sier sykepleiestudent Frode Smith.

At Raymond Johansen & Co ikke har tenkt på studenter som jobber på rene covid-avdelinger, er dårlig synes jeg. Skikkelig dårlig.

Frode Smith, student

Han forteller at alle sykepleierne på avdelingen er vaksinert. Studentene har etterlyst en koronavaksine, men har fått til svar at ansatte er prioritert i første omgang.

De henvises til vaksineprogrammet i egen kommune eller om de har en jobb et annet sted.

– Jeg skjønner jo at sykehuset ikke kan gjøre noe, men at Raymond Johansen & Co ikke har tenkt på studenter som jobber på rene covid-avdelinger, er dårlig, synes jeg. Skikkelig dårlig, sier Smith.

Rektor Lars Mathisen ved Lovisenberg Diakonale Høgskole sier til Sykepleien:

– Høgskolen har vært involvert i spørsmål knyttet til vaksinering av studenter i flere fora, med respekt for at det er helsetjenestens ansvar for å gjøre sine prioriteringer basert på myndighetenes anbefalinger og tilgjengelighet på vaksine.

– Det er viktig for alle at studier og gjennomføring av praksis ikke stopper opp for studentene. Vi kan og har gjort mye for å tilby vaksinering mot sesonginfluensa under pandemien, men koronavaksine er ikke fritt tilgjengelig, sier Mathisen.

Lik prioritering

Fagdirektør Runa Heimstad ved St. Olav hospital sier dette:

– Nei, bare ansatte har fått vaksine hos oss. Vi mangler fortsatt mange vaksiner for å få vaksinert de med pasientrettet kontakt av våre faste ansatte. Imidlertid har vi regnet med våre sommervikarer, som ofte er studenter av forskjellig slag, inn i vår kalkyle for dose-behov.

På Haukeland har de ikke ennå tatt stilling til om årets sommervikarer vil bli tilbudt vaksine.

– Vi holder på med en avklaring av det spørsmålet nå, sier Stig Harthug.

Han sier også dette:

– Vær oppmerksom på at kommunene har fått andre prioriteringsmuligheter enn helseforetakene. De har anledning til å bruke 20 prosent av de dosene de får tildelt, til helsepersonell, og vi har sett at noen studenter som har deltidsjobb i kommunal helsetjeneste, har blitt vaksinert.

Trygg arbeidsplass

– Får studenter som blir satt til å jobbe direkte med covid-pasienter, ekstra oppfølging?

Alle vikarer skal få opplæring når de begynner, enten i regi av bemanningssenteret vårt eller avdelingen. Vi har ulike opplæringstiltak som også omfatter smittevern. Smitteverntiltak er viktig for å hindre smitte i jobben, og vi har til nå hatt svært få smittesituasjoner i arbeidssituasjonen. Det er nok flere ansatte som har vært smittet utenfor arbeidsplassen.

Vi oppfatter oss som en trygg arbeidsplass, sier Harthug.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.