fbpx Sykepleiere slutter ved sykehjem i Harstad Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere slutter ved sykehjem i Harstad

Siv-Tone Furu
TO AV FIRE HELGER: – Å jobbe to av fire helger er lite populært. Stangnes skulle prøve en turnus med langvakter og færre helger i stedet, men det har blitt utsatt gang på gang, sier hovedtillitsvalgt for NSF i Harstad, Siv-Tone Furu. Foto: Frank R Roksøy

Stangnes sykehjem ble rikskjent for «katastrofeturnusen» i 2018. Nå brygger det opp til bråk om arbeidstid igjen. Siden jul har fem sykepleiere sluttet, samt én gått av med pensjon.

Stangnes sykehjem i Harstad var i Sykepleiens spalter flere ganger i 2018, i forbindelse med det Norsk Sykepleierforbund (NSF) kalte «katastrofeturnus». Det var snakk om jobbing hver helg og korte vakter helt nede i 44 minutter for nattevaktene.

Fra asken til ilden

Den ene nattevakten var Kjell Vangen.

– Da hadde jeg ei vakt som varte fra klokka 22–22.44. Etter «katastrofeturnusen» kom faktisk en turnus som ble enda verre for meg. Da fikk jeg to nattevakter som varte bare tre–fire timer. Det føltes verre, fordi etter den korte på kvelden gikk jeg jo bare hjem og la meg og fikk en hel natts søvn, forteller han.

Etter en stund ble det forlik med kommunen. De fikk en midlertidig ordning med tredjehver helg, før nattevaktene i januar 2019 fikk en turnus med jobbing hver fjerde helg.

– Da var alle såre fornøyd, både sykepleiere og hjelpepleiere, men vi fikk bare ha den i ett år før den måtte justeres, fordi det var noe tull med overgangene fra natt til dag. Siden 2020 har vi hatt annenhver helg. Da begynte jeg å søke jobb, sier Vangen.

– Ikke nok folk

Han sa opp i november 2020, men jobbet ut oppsigelsen til utpå nyåret i år. Nå er han ansatt i en annen kommune og jobber tredjehver helg.

Vangen nevner én årsak til som gjorde at han sluttet på Stangnes:

– Sykepleierbemanningen er for lav, særlig på natt, sier han, og forklarer at hele sykehjemmet er et demenssykehjem for 36 pasienter.

– Likevel er det bare én sykepleier på hele huset om nettene, sammen med to andre stillinger som enten er helsefagarbeider eller ufaglært. Da er vi ikke nok folk, hvis vi plutselig får en haug med mennesker som vandrer rundt på natta.

Seks sykepleiere sluttet på et halvår

De som jobber dag og kveld, har hatt 3–3-turnus. Den innebærer også mye helgejobbing (se faktaboks under), og nå virker det som om sykepleierne begynner å si stopp:

– Jeg har navnene på seks sykepleiere som har sluttet ved Stangnes sykehjem siden jul, ei av dem har gått av med pensjon, sier Siv-Tone Furu, hovedtillitsvalgt for NSF i Harstad kommune.

Furu tipper det er kommunens arbeidstidspolitikk og 3–3-turnusen, med arbeid to av fire helger, som er årsaken til at så mange slutter. Det at turnusen har mye helgearbeid, medfører at det blir færre sykepleiere på jobb på hverdagene.

– Å jobbe to av fire helger er lite populært. Det er protokollført at Stangnes skulle prøve en turnus med langvakter og færre helger i stedet, men det har blitt utsatt gang på gang, sier hun.

Ved Stangnes sykehjem har de 13,5 årsverk for sykepleiere. Når seks stykker forsvinner i løpet av et halvår, merkes det. To av totalt tre sykepleiere på natt er borte nå.

Dette er 3–3-turnus

• 3–3-turnus vil si at man jobber tre dager og har tre dager fri. I Harstad jobber de fire sekvenser av 3–3, så kommer en todagers, så fire sekvenser med 3–3 igjen, før den fire ukers turnusen ender med en to-dagers igjen.

• Modellen innebærer mer helgejobbing, to helger i løpet av fire uker. Jobbhelgene kommer etter hverandre.

• Man jobber lange vakter, 8,5 timer i 100 prosent stilling, men bare 32,5 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.

• Da kun 29,75 timer er satt opp i turnusen, jobber man derfor 2,75 timer i uken for lite. Dette samles opp i en timebank (ekstravaktordning) som viser hvor mye arbeidstaker «skylder» arbeidsgiver. Disse timene kan arbeidsgiver disponere etter visse fremforhandlede prinsipper ved behov og skal være avtalt 14 dager før.

• Modellen ble først testet ut i Harstad i 2006. Da var det først en ekstra friuke i året. Nå er det redusert til to ekstra fridager i året.

Kilde: Arbeidsforskningsinstituttet og Siv-Tone Furu, Hovedtillitsvalgt i Harstad for NSF

– Krevende

Enhetsleder for heldøgns omsorg i Harstad kommune, Baard Haugen medgir at det er flere sykepleiere enn vanlig som har sluttet det siste halvåret.

– Jeg vil si det er krevende at så mange fagressurser slutter på samme tid, sier han.

– Vet du hvorfor de har sluttet?

– Jeg har ikke snakket med dem om hvorfor. Men jeg vil tro at for noen har det sammenheng med misnøye rundt 3–3-turnusen. Den innebærer lik helgebelastning innenfor sykehjemsdrift og bosenterdrift i Harstad kommune. Unntaket er Bergsodden sykehjem, som drifter langvaktturnus, sier Haugen.

– Hvorfor kan ikke Stangnes også ha langvakter, dere skulle jo prøve det?

– Klart at Stangnes kan ha langvaktturnus, men vi måtte ta en beslutning om turnus da det nærmet seg ferietid.

Haugen sendte ut en e-post i mai der han informerte om at det nå blir 3–3-turnus fremover. Langvaktene krever en hviletid på to timer, noe som kan være vanskelig å få til, mener han.

– Vi fikk ikke nødvendige avklaringer fra alle fagforbund med hensyn til praktiske forhold rundt hviletiden på to timer, og det ble derfor besluttet å «pause» turnusarbeidet nå.

Ny avdelingsleder på gang 

Haugen forklarer at Stangnes sykehjem må ta hensyn til både ferieavvikling, forsvarlig drift og rekruttering av nye medarbeidere når de utarbeider turnusen.

– Hvis vi får de avklaringene som er forenlig med forsvarlig drift, kan vi altså gjerne ha en langvaktturnus, sier han.

– NSF er åpne for å diskutere ulike løsninger for å få til hviletidsbestemmelsene, minner hovedtillitsvalgt Siv-Tone Furu om.

Haugen opplyser om at de er i prosess med å få ansatt en ny avdelingsleder.

– Når denne er kommet på plass vil vi gjøre en ny vurdering av dette, hvis vi har fått nødvendige avklaringer på hvordan vi kan gjennomføre hviletiden innenfor forsvarlig drift, sier han.

Utlyst nye stillinger

– Har dere fått ansatt nye sykepleiere?

– Ja, for tiden har vi bare tre ubesatte sykepleierstillinger, hvorav to er på natt. Disse er utlyst. I tillegg er det utlyst en avdelingslederstilling, opplyser Haugen.

Han regner med det skal gå raskt å få ansatt de to nattevaktene fordi det er høye stillinger, en på 100 og en på 95 prosent.

Siv-Tone Furu er mer skeptisk i telefonen:

– Kommunen utlyste 13 sykepleierstillinger til hele enheten for døgnomsorg nylig, og fikk fire søkere, hvorav en har trukket seg, sier hun.

3–3 versus langvakter

– Ønsker de ansatte seg langvakter i stedet?

– Ja, det har vært en prosess. Det er et og et halvt år siden de kom frem til at de skulle prøve den løsningen, sier Furu.

Enhetsleder Baard Haugen hevder det er motsatt:

– Flertallet ønsker 3–3-turnusen, mens mindretallet ønsker langvakter. Men vi har en jobb å gjøre med å selge inn å jobbe annenhver helg, sier han.

Furu påpeker at det muligens er flertall for 3–3 blant alle de ansatte, men sier at blant sykepleierne vil flertallet ha langvakter.

Haugen legger til at arbeidsgiver alltid må ta faglige hensyn til pasientene når turnuser skal tilrettelegges.

– Samtidig handler det om å ta individuelle hensyn, og det gjør vi, sier han.

Trives, men kan ikke gå 3–3-turnus

Sykepleien har snakket med en sykepleier som har vært ved Stangnes i flere år og trives godt, men misliker den hyppige helgejobbingen. Hun sier det ikke hadde hjulpet om det var annenhver helg fremfor to helger på rad, slik det er nå.

– Jeg har slitt veldig med 3–3-turnusen. Det er kjempevanskelig med så mye helgejobbing når jeg har barn. Grunnen til at jeg er her fremdeles, er at arbeidsgiver har kommet meg i møte med færre helger og flere dagvakter i stedet, forteller hun.

– Hvilken turnus kunne du tenke deg?

– I hjemmesykepleien tilbyr de mye bedre turnuser. Vi har mistet flere sykepleiere dit. De har blant annet jobbing hver femte helg, med en vanlig og en langvakt. Hvis ikke Stangnes kan tilby det, kunne jeg tenkt meg hver tredje helg, slik de har på sykehuset.

Hun er spent på hva som skjer til høsten, og om det vil komme en ny turnus.

– Turnusen betyr alt for at det skal gå opp på hjemmebane. Jeg kan ikke gå 3–3-turnus, slår hun fast.

Klarte ikke resertifiseringen som livsgledehjem

De 36 pasientene på Stangnes sykehjem er fordelt på to bogrupper med 18 pasienter på hver.

– En av bogruppene har et forsterket tilbud som er diagnoseuavhengig. Det kan for eksempel være psykiatri, og pasientene trenger ikke være eldre, sier enhetsleder Haugen og legger til at han ser en større utfordring enn turnus akkurat nå:

– Stangnes sykehjem klarte ikke resertifiseringen som et livsgledehjem.

– Hvor buttet det?

– Vi hadde utfordringer knyttet til å dokumentere, planlegge, gjennomføre samt å evaluere livsgledetiltakene. Det er ingen dramatikk i dette, men det ble selvsagt en nedtur for ansatte og ledelse når man ikke klarte kravene som var satt.

Han forteller at sykehjemmet er i gang med å utrede hvordan de kan få opp sykepleier- og vernepleierdekningen på avdelingen med det forsterkede tilbudet.

– Åtte sykepleierårsverk på en slik avdeling er etter min mening for lite til at vi kan tilby aktive miljøterapeutiske tiltak, slik en forsterket enhet skal kunne gjøre, sier Haugen.

Les også:

«Katastrofe­turnusen» i Harstad skal bort, men det tar tid

bildet viser steinhjerte med inskripsjon om Harstad
MASSIV KRITIKK: Harstad kommune har fått mye kritikk for «katastrofeturnusen» i sommer, og mange sykepleiere har ytret på sosiale medier at de aldri ville ha jobbet for kommunen under slike forhold. Foto: Mostphotos (bildet er manipulert av Sykepleien)

NSF frykter at nattevaktene ved Stangnes sykehjem i Harstad må gå i «katastrofeturnusen» i et halvt år. 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Harstad kommune hadde sitt første møte etter ferien 22. august for å diskutere ny turnus som skal erstatte den upopulære «katastrofeturnusen» for nattevaktene ved Stangnes sykehjem.

Denne spesielle turnusen ble kjent i sommer fordi den innebærer jobbing hver lørdag og annenhver søndag, samt mange korte vakter. Til å begynne med var de korteste nede i 44 minutter, men disse «verstingvaktene» er etter massiv kritikk tatt bort.

– Den er helsefarlig

– Katastrofeturnusen ble innført 1. juni. Da har de snart gått i den i tre måneder. Å lage en ny vil ta minst to måneder, kanskje mer. Da har de fort gått et halvt år i en svært belastende turnus som ikke er til å leve med over tid. Jeg vil faktisk hevde at den er helsefarlig, sier NSFs fylkesleder i Troms, Hanne Bergland, dagen etter møtet med arbeidsgiveren, Harstad kommune.

– Hvorfor tar det så lang tid?

– Det tar tid å lage en ny turnus. Mange parter er involvert. Alle skal være delaktige, og det skal være høringer for alle parter når folk er på jobb. Den skal også passe inn med de andre yrkesgruppene som er nattevakter.

Bildet viser Hanne Marit Bergland, fylkesleder NSF Troms
HESEFARLIG TURNUS: Hanne Marit Bergland, fylkesleder NSF Troms, mener "katastrofeturnusen" ved Stangnes sykehjem i Harstad er helsefarlig. Foto: NSF

Vil ikke spekulere

Kommunalsjef Rita Johnsen er glad for at de endelig er i dialog om saken etter sommeren.

– Hva tenker du om at det fort kan gå et halvt år med den belastende turnusen?

– Vi jobber nå med å utarbeide en midlertidig turnus som partene kan enes om for en to-til-tre-månedersperiode. Dette er tiden det vil ta å gjennomføre en god prosess for å utforske nye varige løsninger. Da blir det feil av meg å spekulere på at man skal gå i dagens arbeidsplan i et halvt år.

Hun legger til at de er avhengige av å være i dialog for å løse turnuskonflikten.

– Vi må bevege oss for at vi skal kunne finne en løsning. Det gjelder selvfølgelig begge parter, sier Johnsen.

Krav om opprinnelig turnus

NSFs krav er at den opprinnelige turnusen, med arbeid tredjehver helg, blir satt inn som arbeidsplan for nattevaktene for å skape ro mens arbeidet med ny turnus foregår.

– Fikk du noe svar på det, Bergland?

– Arbeidsgiver så det poenget, men kunne ikke gi noe svar over bordet.

Kommunalsjef Rita Johnsen sier dette:

– Det er et forslag vi lytter til, men vi må vurdere nøye hvilke konsekvenser det har for de andre ansatte, sier Rita Johnsen.

Veien videre

– Hvor lang betenkningstid skal kommunen få før NSF gjør noe mer, Bergland?

– En ukes tid, så får vi ta det videre.

Bergland forteller at kommunen la frem flere forslag på turnuser som kunne være modeller for en ny turnus. De skal nå hovedtillitsvalgte gå gjennom, sammen med sykepleierne på Stangnes.

– Det er ikke lagt noen tidsplan, men det går ikke akkurat med lynets hastighet i disse kanalene, sier hun.

– Øyner du noe håp?

– Hvis Harstad skal klare sine lovpålagte oppgaver, må de ha sykepleiere. Og med så stor sykepleiermangel vi ser nå, må kommunen være proaktiv. Vi jobber i hvert fall med å finne forsvarlige løsninger, så får vi håpe at det løser seg på en måte som er til å leve med.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.