fbpx Tvungen lønnsnemnd i Oslo kommune Hopp til hovedinnhold

Tvungen lønnsnemnd i Oslo kommune

Streikevest i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
KAN OPPSTÅ EN SITUASJON: – Statens helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering og stell av stomi og stell av sår, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marit Fonn

Streiken i Oslo er over etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd mandag ettermiddag.

Bakgrunnen for beslutningen er at det er fare for liv og helse, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Bydel Nordre Aker meldte mandag at 14 av 30 sykepleiere som skulle på vakt i hjemmetjenesten, var tatt ut i streik. Det ble søkt om dispensasjon, men kun én ble innvilget.

– Statens helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering og stell av stomi og stell av sår. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon, har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Prioriterer ikke våre grupper

Streiken i Unio kommune startet om morgenen fredag 28. mai.

– Vi fikk et tilbud fra Oslo kommune, som var tilsvarende tilbudet som KS ga. Det hadde en profil som ikke vil være med på å løse utfordringene vi har i Oslo kommune, sa Oslo-fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Bård Eirik Ruud, til Sykepleien da.

Han er nestleder i forhandlingsutvalget i Unio Oslo. 

– Oslo kommune prioriterer ikke våre grupper, som det haster med å rekruttere og beholde, sa Ruud.

Tilbudet var en ramme på 2,8 prosent lønnsvekst.

– Det er ikke reallønnsvekst for våre grupper. Vi er ikke i nærheten av å oppnå målet om en lønn på 500 000 kroner for sykepleiere med ti års ansiennitet, sa Ruud etter at streiken var et faktum.

Av over 600 Unio streikende i Oslo i første fase, var 96 sykepleiere. 2. juni ble streiken trappet opp med over 1200 Unio-medlemmer. Dermed var over 1900 i streik.

Helseinstitusjoner, barnehager, skoler og biblioteker i hovedstaden har vært berørt.

– Vi har vært svært medgjørlige

Streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo er svært skuffet over beslutningen om tvungen lønnsnemnd.

Hun mener at Oslo kommune var uinteressert i en løsning.

– Vi har vært veldig bevisste på at vi ikke skulle sette liv og helse i fare. Uttakene har vært nøye planlagte, nettopp for å unngå tvungen lønnsnemnd. Vi har vært svært medgjørlige når kommunen har søkt dispensasjon.

Unio Oslo har mottatt 1071 dispensasjonssøknader fra Oslo kommune. Av disse var 805 helt eller delvis innvilget, ifølge Unio.

Tvungen lønnsnemnd i KS-området

Like før sist helg, den 4. juni, ble Unio-streiken i KS-området avblåst med tvungen lønnsnemnd.

Oslo er imidlertid et eget tariffområde.

Les: 96 Oslo-sykepleiere tas ut i streik

Les også– Oslo teppebomber oss med dispensasjonssøknader

Les også: Kommunestreiken avsluttet, tvungen lønnsnemnd

Les om streik i KS: Sykepleiere streiker i kommuner fra nord til sør

Les også:

Slik har det gått når sykepleiere har streiket

FØRSTE SYKEPLEIERSTREIK: Ledelsen for sykepleieaksjonen i 1972 er her samlet for å orientere pressen. De sju på bildet er Bjørg Wendelboe, Inger Johanne Jørgensen, Anne Lise Bergenheim, Eva Heyerdahl, Anne-Marie Grøgaard, Christin Torstensen og Aud Vinje. Foto: Scanpix/Terje H. T. Andersen/Aftenposten

Denne våren er norske sykepleiere nok en gang i streik. Slik har det gått andre ganger.

1972

Første gang norske sykepleiere gikk ut i streik uten å bli stanset i forkant med tvungen lønnsnemnd, var 18. september 1972.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) hadde krevd et hopp på to lønnstrinn, men fikk ikke gjennomslag og gikk med på frivillig lønnsnemnd. Alle ville derimot ikke gi seg like lett. En aksjonsgruppe ledet av Anne-Lise Bergenheim krevde å gå opp tre lønnstrinn.

Aksjonsgruppa fikk mye støtte, og totalt gikk 311 sykepleiere ved sju sykehus på Østlandet ut i ulovlig streik utenfor NSFs regi og kontroll. Etter to uker innså man at slaget var tapt.

Sju kvinner fra aksjonsgruppen ble stevnet for arbeidsretten, men stevningen fikk ingen konsekvenser av betydning for dem.

Mer om streiken her: Det startet med sju

1986

I det store arbeidskonfliktåret 1986 var sykepleiere involvert flere streiker.

7. april ble rundt 60 sykepleiere tatt ut i streik ved fire statseide sykehus i Oslo. Bakgrunnen var at NSF krevde samme lønn for statsansatte som for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. En snau uke senere ble staten dømt i arbeidsretten for å ha opptrådt tariffstridig, og streiken ble avbrutt.

I mai tok så Norsk Sykepleierforbund ut 117 kommunalt ansatte medlemmer i streik som del av en større konflikt om lønnsoppgjøret i stat og kommune. Totalt var rundt 200 sykepleiere i streik i løpet av konflikten, som ble avgjort med tvungen lønnsnemnd etter to uker, den 5. juni. 

En uke senere la totalt 8000 sykepleiere i sju fylker ned arbeidet i to timer i protest mot regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd.

1988

I februar gikk sykepleiere til streik etter brudd i de utsatte forhandlingene mellom NSF, staten og Norske Kommuners Sentralforbund (NKS, senere KS).

950 sykepleiere ble tatt ut, men etter åtte dager ble streiken avblåst 23. februar, da regjeringen vedtok å fremme forslag om tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda ga sykepleierne et lønnstillegg på 2500 kroner.

– Rikslønnsnemndas kjennelse er meget nedslående. Den er et slag i ansiktet på norske sykepleiere som nå må føle seg sviktet av arbeidsgiverne, sa leder i NSF, Anne Karin Brokhaug, til NTB den gangen.

1994

Totalt 1478 sykehusansatte, hvorav rundt 1100 sykepleiere, gikk til streik 28. juni etter at de hadde stemt ned resultatet av årets lønnsforhandlinger. Etter kun tre dager ble streiken stoppet av tvungen lønnsnemnd.

– Denne situasjonen viser at regjeringen og KS ikke tar likelønn på alvor og at sykepleierne ikke har reell streikerett her i landet, sa NSF-leder Laila Dåvøy til NTB.

Styreleder i KS Halvdan Skard ønsket ikke å kommentere bruken av tvungen lønnsnemnd, men sa til NTB at de fikk melding fra flere sykehus om at situasjonen var uholdbar.

1998

Sykepleiere var blant de rundt 3000 som ble tatt ut da medlemmer av 20 forbund tilknyttet Akademikernes Fellesorganisasjon gikk ut i streik 28. mai. 17 dager senere ble streiken stanset gjennom tvungen lønnsnemnd.

En sykehusstreik i Oslo, som blant annet inkluderte sykepleiere, fikk pågå i totalt 43 dager før tvungen lønnsnemnd ble innført også her.

Dette året deltok ellers sykepleiere i en totimers generalstreik 15. oktober, i protest mot Bondevik-regjeringens forslag om å kutte en feriedag.

2002

Denne vinteren streiket sykepleiere i 43 dager, før kommunalminister Erna Solberg gikk inn og stanset det hele ved hjelp av tvungen lønnsnemnd 6. mars. Totalt var rundt 1300 sykepleiere tatt ut i en streik som bunnet i manglende enighet mellom Navo (Spekter) og NSF.

– Jeg er ikke glad for å gripe inn i streiken, men vi må ta hensyn til pasientene, sa Solberg til NTB.

– Streiken er over, men ikke konflikten, kommenterte forbundsleder i NSF Bente G.H. Slaatten.

2008

Totalt 11 200 arbeidstakere – mest lærere, men også noen sykepleiere – organisert gjennom Unios medlemsforbund i KS-området la ned arbeidet i løpet av en 12 dager lang kommunestreik denne våren. Streiken ble avblåst etter et møte mellom partene og Riksmeklingsmannen 4. juni og løfter om at de (kanskje) skulle få mer penger senere.

– Vi har fått penger som vil bli utbetalt neste år og i 2010, dersom det viser seg at våre medlemmer ikke har like god lønnsutvikling som andre ansatte i kommuner og fylker, fortalte Unios streikeleder Helga Hjetland til Aftenposten.

Også i tariffområdet for Oslo endte Unio-forhandlingene med streik i samme periode.

2010

I januar streiket NSF-medlemmer ved en rekke private sykehjem og omsorgsbedrifter i elleve dager, med krav om tariffavtale på linje med den som gjelder for tilsvarende offentlige virksomheter. Streiken ble til slutt stoppet med tvungen lønnsnemnd.

I slutten av mai ble det så brudd mellom Unio og Spekter og rundt 1000 sykehusansatte ble tatt ut i streik. Den ble avsluttet etter fem dager da partene ble enige på meklingsmannens initiativ. 

– Resultatet har ikke en så tydelig likelønnsprofil som Unio kunne ha ønsket, men sentrale, varige justeringer av minstelønnssatsene er et viktig skritt i riktig retning, kommenterte forhandlingsleder for Unio i Spekter-området og NSF-leder Lisbeth Normann til Aftenposten.

Dette året ble også sykepleiere tatt ut i en generell kommunestreik fra 28. mai til 9. juni, som da fikk en forhandlingsløsning.

2012

En generell kommunestreik varte i tolv dager denne våren, før den fikk en forhandlingsløsning. En noe kortere streik ble gjennomført i Oslo-området.

2017

Dette året streiket sykepleiere ansatt i Kreftforeningen fra mai og helt til oktober.

Bakgrunnen var at Kreftforeningen i 2015 ville bytte arbeidsgiverforening fra Virke til NHO, og NSF ville at innholdet i tariffavtalen skulle videreføres. Partene ble ikke enige, og Riksmeklingsmannen ble varslet 3. mai. Partene møttes til mekling 18. mai uten resultat, og fra 22. mai var streiken et faktum.

Streiken ble trappet opp gjennom sju faser, og i slutten av september var 29 av 34 sykepleiere i Kreftforeningen tatt ut. Partene satte seg da ned igjen og kom omsider til enighet. Den nye avtalen sikret sykepleierne konfliktrett, minstelønn og viktige sosiale bestemmelser.

– Vi har fått gjennomslag på alle punkter, sa forbundsleder i NSF Eli Gunhild By til Sykepleien den gangen.

2018

NSF ville at sykepleiere i private institusjoner som kommunene har ansvar for, skulle ha samme lønn og tariffstige som i det offentlige. Det ville ikke motparten NHO Service og handel gå med på, og fra og med 25. oktober var det igjen duket for sykepleierstreik.

Konflikten var fastlåst, og da NHO til slutt truet med lockout, grep arbeidsminister Anniken Hauglie inn med tvungen lønnsnemnd. Dette skjedde 20. november.

NSF fikk ikke gjennomslag for sine krav da konflikten kom opp i Rikslønnsnemnda året etter.

2021

Det er mellomoppgjør, men Unio kommune var ikke fornøyd med tilbudet. Det ble derfor streik, både i KS-området og i Oslo kommune, som er et eget forhandlingsområde. I staten ble det enighet, mens det ble brudd i forhandlingene med Spekter, og dette oppgjøret gikk til mekling.

Les flere saker om årets lønnsoppgjør:

Kommunestreiken trappes opp med 13 370

Streik i kommunene fra nord til sør

96 Oslo-sykepleiere tas ut i streik

Enighet i statsoppgjøret: – Dette har vært veldig krevende og tøft


Varslede streiker stanset med tvungen lønnsnemnd:

1968

Etter forhandlingsbrudd mellom Oslo kommune og Norsk Sykepleierforbund i slutten av juli 1968 ble det varslet at landets første sykepleierstreik ved sykehusene skulle iverksettes fra klokken 23 lørdag 10. august. Streiken ble avverget i siste liten gjennom tvungen lønnsnemnd.

– Vi har selvfølgelig vært forberedt på at det kunne ende med tvungen lønnsnemnd, selv om regjeringen tidligere har gitt sin erklæring om at den ikke ville gripe inn i noe lønnsoppgjør i år, kommenterte daværende leder av Norsk Sykepleierforbund, Helga Dagsland, til VG 9. august.

1974

– Jeg vil presisere at vi er veldig skuffet over å måtte gå til dette skritt. Først og fremst fordi konflikten går utover den uskyldige tredjepart – nemlig pasientene.

Det sa leder av Norsk Sykepleierforbund Eli Kristiansen til VG 29. mai 1974 i forbindelse med at sykepleiere ved 15 sykehus på Østlandet skulle tas ut i streik.

Den varslede sykehusstreiken ble stoppet gjennom tvungen lønnsnemnd.

1980

Brudd mellom NKS og Norsk Sykepleierforbund førte til nok en varslet sykepleierstreik, som igjen ble stanset gjennom tvunget lønnsnemnd. Totalt skulle 483 sykepleiere tas ut denne gangen.

Kilder: Fafo-rapporten «Streik ved norske sykehus», NTB, VG og Sykepleien

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.