fbpx Nord universitet la ned sykepleierutdanninger i 2019, åpner ny i 2021 Hopp til hovedinnhold

Nord universitet la ned sykepleierutdanninger i 2019, åpner ny i 2021

Fylkesleder i Notrdland
– FLOTT, MEN PUSSIG: Gjertrud Helene Krokaa ser nyopprettelsen av nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning ved Nord Universitet som en erkjennelse av at behovet var der hele tiden, og at universitetet hadde andre grunner til å legge ned i 2019. Foto: Eivor Hofstad

Fylkesleder for NSF i Nordland mener det er pussig at Nord universitet la ned Nesna og Sandnessjøen med den ene hånda og åpnet en ny utdanning igjen med den andre.

I 2019 la Nord universitet ned sykepleierutdanningene ved Nesna og Sandnessjøen til store protester fra lokalbefolkningen.

Men allerede i høst åpnet både VID og Nord universitet en ny deltidsutdanning i sykepleie på Helgeland.

– Flott, men pussig

Gjertrud Helene Krokaa er leder av Norsk Sykepleierforbund i Nordland. Hun synes det er flott at også Nord Universitetet åpner opp en ny deltidsutdanning, men kommenterer:

– Det er jo litt pussig at de la ned Nesna og Sandnessjøen med den ene hånda og åpner en ny utdanning igjen med den andre, så fort VID kommer på banen. Jeg ser det som en erkjennelse av at behovet var der hele tiden, og at de hadde andre grunner til å legge ned, da de gjorde det i 2019.

Hun tilføyer:

– Universitetet har et samfunnsansvar det hele tiden bør være seg bevisst, uansett ambisjoner.

Planla utdanningen før VID lanserte sin

Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Gøril Ursin, svarer på Krokaas kommentar i en e-post til Sykepleien:

– Vi får stadig tilbakemelding fra kommuner og sykehus om at det ønskes utdanninger som kan kombineres med jobb. Vi har derfor jobbet med en nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning. Dette arbeidet startet allerede før VID lanserte den desentraliserte modellen. Vi har denne uken tatt opp 100 studenter på denne utdanningen, hvorav 12 av de oppmøtte har bostedsadresse i Helgelands-regionen.

bildet viser dekan Gøril Ursin
DEKAN: Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap hos Nord universitet, Gøril Ursin. (Foto: Nord universitet)

Forskningsansvar

– Men at dere planla denne utdanningen før VID kom på banen virker jo uansett litt merkelig, siden dere nettopp hadde lagt ned ved Nesna og Sandnessjøen?

– Som universitet har vi ansvar for å utdanne og for å drive forskning. Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap jobber nå aktivt for å skape forskningsmiljøer i tilknytning til utdanningene, noe som betyr at vi ønsker å samle og styrke fagmiljøene. Samle og styrke fagmiljøene var et sentralt prinsipp i studiestrukturdebatten, som endte med at styret vedtok å legge ned Nesna og Sandnessjøen.

– Men at det er behov for å utdanne sykepleiere er det ingen tvil om. Det ser snarere ut til å være et umettelig behov, legger Ursin til.

Tilbys for fem regioner

– Kan du si litt mer om den nye utdanningen for de 100 studentene?

– Den nett- og samlingsbaserte bachelorutdanningen i sykepleie er en regional satsing ved Nord og tilbys for fem regioner i vårt nedslagsfelt. Utdanningen har lokalt opptak, og studentene som tas opp, må derfor ha bostedsadresse i en av regionene. Lokal tilhørighet er sentralt for å sikre at studenter kan kombinere utdanning og jobb.

– Utdanningen går over fire år og er en kombinasjon av nettbasert utdanning og fysiske samlinger, hvor studenten trener på simulering og praktiske sykepleieferdigheter. Når studentene skal møte fysisk på samling, blir dette gjort ved våre studiesteder. Denne utdanningen har som mål å bistå regionene med nødvendig sykepleierkompetanse.

70 prosent finansiert av Statsforvalteren

Ursin fortsetter:

– Vi hadde mange søkere, men mange mangler karakterkravene for opptak. Når både Nord og VID tilbyr sykepleierutdanning, anser jeg det som bra for denne regionen, og for sykepleiermangelen som mange kommuner erfarer.

– Hvor fikk dere midler til den nye utdanningen fra?

– Utdanningen er utviklet i et samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag og Nordland i tilknytning til samarbeidsprosjektet «Sykepleier i Nord». Statsforvalteren i Trøndelag og Nordland finansierer 70 prosent, mens de resterende 30 prosentene dekkes av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

Kan bli permanent

Etter årets første opptak på denne utdanningen vil fakultetet se nærmere på opptakstallene og etterspørsel, i kombinasjon med studentenes tilbakemeldinger, for å sikre at dette er en god modell for å utdanne sykepleiere ­der folk bor.

– Intensjonen er å gjøre modellen permanent, men vi er åpne for justeringer for å sikre kvalitet i utdanningen, sier Ursin.

Les også:

Populær deltids­utdanning starter i Sandnessjøen

Deltidsutdanning Sandnessjøen
STUDIESTART: Her er en del av de 37 studentene som starter opp på ny sykepleierutdanning i Sandnessjøen den 16. august 2021. Foto: Snorre Nicolaisen

Av 600 søkere har 37 fått plass og starter opp på den splitter nye fireårige deltidsutdanningen i sykepleie i Sandnessjøen. I tillegg starter cirka ti på et deltidstilbud med samlinger i Mo i Rana i høst.

Da Universitetet i Nord i 2019 ville legge ned aktiviteten ved Nesna og i Sandnessjøen, ble det massive protester blant befolkningen.

Helgelandssykehuset og alle helgelandskommunene gikk sammen og søkte etter noen som kunne påta seg å tilby deltidsutdanning til regionen.

De fikk napp hos VID vitenskapelige høgskole, og resultatet ble et fireårig deltidsløp som tilsvarer bachelor i sykepleie. Studiet skal ha samlinger i Sandnessjøen. Første kull starter i dag, 16 august.

600 søkere

– 600 søkere viser absolutt et behov, sier fungerende dekan for VID vitenskapelige høgskole, Anita Lyssand.

– Vi fikk signaler om ikke å forvente så mange eller kvalifiserte søkere, men responsen har vært helt på høyde med resten av utdanningene i landet.

I tillegg til i Sandnessjøen har også Nord universitet startet opp en ny digital deltidsutdanning i sykepleie fra i høst med fysiske samlinger i Mo i Rana for dem som kommer fra Helgeland.

– Helgelandsstudentene blir cirka ti stykker, får vi vite fra studieleder Berit Harriet Mosseng Sjølie ved Nord universitet.

– Positivt

– Det er positivt at det nå er to utdanningsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning på Helgeland. Det er et utvidet tilbud til dem som ønsker å bli sykepleiere i regionen. Det er bra med tanke på fremtidig rekruttering, både til primær- og spesialisthelsetjenesten her på Helgeland, sier Silje Paulsen, rådgiver hos Helgelandssykehuset og prosjektleder for deltidsutdanningen ved Sandnessjøen.

To tredeler av studentene tas opp lokalt, det vil si at de må ha bostedsadresse i en helgelandskommune. En tredel tas opp ved samordna opptak.

– Den ene tredelen kan være et fint tilskudd til vekst for helsefagene for regionen, mener dekan Lyssand.

Men adressene til studentene viser at hele 36 av de 37 studentene kommer fra Helgeland.

Populært med deltid

– Vi ser vi har truffet en nerve med deltidsstudiene våre. Både Sandnessjøen og det nye deltidsstudiet i Sandvika utenfor Oslo hadde mange søkere. Sandvika var den tredje mest søkte sykepleierutdanningen i landet, sier dekan Lyssand.

I tillegg har søkerne vist seg å være forholdsvis unge til å være deltidsstudenter:

– 20 av de 37 studentene som er tatt opp til deltidsstudiet i Sandnessjøen, er under 25 år, og gjennomsnittsalderen er på nesten 28 år, opplyser Geir Johannesen, markedssjef ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Bergen.

Valgemne om sykepleie i distriktet

– Vi har utarbeidet studietilbudet i samarbeid med kommunene og Helgelandssykehuset. Vi får en distriktsprofil ved at studentene i sitt fjerde år kan velge «sykepleie i distriktet» som et eget valgemne. Det vil si at de fordyper seg spesielt i det temaet, sier dekan Lyssand.

– Hva med praksisplasser?

– Det er gjort avtaler med kommuner og sykehus om dem.

Planen er å tilby nytt opptak til deltidsutdanningen annethvert år.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.