fbpx Helsetilsynet har mottatt 50 varsler om alvorlige hendelser knyttet til covid-smitte Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet har mottatt 50 varsler om alvorlige hendelser knyttet til covid-smitte

SMITTE: Vet du når du skal varsle? Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Ikke alle alvorlige hendelser knyttet til covid-smitte som skal meldes, blir meldt. Nå har Helsetilsynet gitt ut en veileder for å klargjøre.

Nylig publiserte Helsetilsynet en ny veiledning om hvilke hendelser knyttet til smitte av SARS-CoV-2 som skal varsles.

Institusjonenes ansvar

Helsetilsynet minner om at det er virksomhetenes plikt til å sørge for at det finnes tilstrekkelig vern mot at pasienter blir smittet under opphold i helseinstitusjon, eller når de mottar helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.

Å melde inn covid-smitte fra pasient til pasient, eller fra helsepersonell til en pasient i en helseinstitusjon eller under utøvelse av andre helsetjenester, og som medfører dødsfall eller svært alvorlig skade, er som hovedregel varslingspliktig, melder Helsetilsynet.

Ikke alt som skal meldes, blir meldt

– Hvorfor går Helsetilsynet ut med denne informasjonen?

– Vi mottok noen spørsmål om varslingsplikt i forbindelse med smitte i institusjon fra helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten. Vi valgte derfor å publisere informasjon om hva som vi anser som varslingspliktig, sier fungerende avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anders Haugland.

– Mistenker dere at slike hendelser ikke meldes ofte nok?

– Vi registrerer at det via andre kanaler kommer frem informasjon om tilfeller som etter vår vurdering skulle ha vært varslet. Mange av disse sakene har imidlertid statsforvalterne fått informasjon om via andre varslingskanaler, sier Haukland.

50 varsler

– Hvor mange varsler knyttet til dette har dere fått inn siden pandemien brøt ut?

– I perioden 2. februar 2020–6. november 2021, har vi mottatt 50 varsler som omhandlet pasienter med koronasmitte, sier han.

Haukland forklarer at noen av varslene omhandler mer enn én pasient. For eksempel når en institusjon varsler om et smitteutbrudd. 

– Noen varsler inneholdt beskrivelse om at det var uklart om det var korona-infeksjon som var direkte dødsårsak, det vil si om pasienten døde av, eller med, covid-infeksjon. I mange varsler var verken smittekilde eller smittemåte beskrevet, sier Haukland.

Disse har varslet

Helsetilsynet opplyser at de 50 varslene de har fått inn, fordeler seg som følgende: 

  • 12 er varslet av ansatt i kommunale helse- og omsorgstjenester
  • 37 er varslet fra spesialisthelsetjenesten
  • Ett varsel er mottatt etter pasient- og brukerrettighetsloven.

– Er det forskjell på varsler fra kommunehelsetjenesten enn fra spesialisthelsetjenesten?

– Vi har ikke foretatt noen sammenlikning av varslene og kan dermed ikke uttale oss om dette, sier han.

Du finner veilederen her.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.