fbpx Nye metoder er evaluert Hopp til hovedinnhold

Nye metoder er evaluert

EVALUERT: Systemet for nye metorder er evaluert. Rapporten ble lagt frem og diskutert på et presseseminar. Foto: Skjermdump fra presseseminar

Ordningen må bli mer åpen og tilliten til systemet må styrkes, det er noen av konklusjonene i evalueringsrapporten.

Stortinget ba i 2019 om en evaluering for å videreutvikle system for Nye metoder. Systemet for Nye metoder er et nasjonalt system som vurderer hvilke behandlinger som skal tilbys i den offentlige helsetjenesten. Systemet har blitt kritisert gjentatte ganger, en del av kritikken har gått på manglende åpenhet.

Proba fikk oppdraget å evaluere ordningen. Nå er rapporten klar, og helseminister Ingvild Kjerkol fikk den overlevert på et presseseminar i dag, torsdag.

Behov for endringer

– Regjeringen har sagt at vi vil gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for å få ned saksbehandlingstiden, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme. Denne rapporten vil danne et godt grunnlag for å gå videre med dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

I rapportens konklusjon kommer det frem at det er bred støtte for de grunnleggende hovedtrekkene i Nye metoder.

– Likevel er det behov for endringer av Nye metoder. Blant annet kan man stille spørsmål om systemet i tilstrekkelig grad er innrettet for å oppnå målet om rask innføring av nye metoder, skriver Proba i rapporten.

Måltrengsel

Evalueringsrapporten peker også på at Nye metoder er lite hensiktsmessig innrettet med tanke på å håndtere medisinsk utstyr og prosedyrer og organisatoriske tiltak.

– Målbildet er preget av «måltrengsel» – mange mål som samlet utgjør et urealistisk ambisjonsnivå. Vi oppfatter derfor at det er behov for nærmere anvisninger om hva Nye metoder skal brukes til, skriver Proba.

En annen utfordring som det pekes på i rapporten, er manglende tillit mellom systemaktørene på den ene siden og eksterne interessenter på den andre.

– Vi anbefaler å styrke transparens og medvirkning for å forbedre tilliten mellom systemet og omverdenen, skriver Proba.

Du kan lese hele rapporten her.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.