fbpx Sykehjemsetaten spør alle jobbsøkere om vaksinestatus Hopp til hovedinnhold

Sykehjemsetaten spør alle jobbsøkere om vaksinestatus

bildet viser Helge Jagmann
KAN IKKE OMPLASSERES: 5 prosent av de ansatte ved Oslos sykehjem er ikke vaksinert. Det er så mange at sykehjemsetaten mener det ikke vil gå å sette dem til annet arbeid. – Da ville vi ikke fått arbeidsdagene til å gå rundt, sier etatsdirektør Helge Jagmann. Foto: Tone Spieler

– Hvis du er mot vaksine er kanskje ikke helse det området du skal jobbe i, sier direktøren for sykehjemsetaten i Oslo, Helge Jagmann. Etaten kartlegger alle jobbsøkeres holdning til vaksine.

– Vi begynte med det i sommer, forteller direktøren for sykehjemsetaten i Oslo, Helge Jagmann på telefon til Sykepleien.

Han sikter til at sykehjemsetaten spør jobbsøkeren om vaksinestatus både mot covid-19 og influensa ved nyansettelser på byens sykehjem, slik det kom frem i NRK denne uken.

Ønsker å få frem holdningen til vaksiner

– Vi ønsker også å få frem holdningen til vaksiner. Det vil telle i en vurdering av personlig egnethet. Hvis du er mot vaksiner, er kanskje ikke helse det området du skal jobbe i.

– Kan du utdype det litt, tenker du på dem med pasientkontakt? Ikke dem som sitter på kontor?

– Jeg håper ikke at de som utdanner seg innen helse sitter på kontor. Vi har vel 8000 ansatte i sykehjemsetaten og de aller fleste har pasientkontakt. Når man skal omgås sårbare mennesker, er det viktig å være vaksinert.

Jagmann opplyser at det hele er tillitsbasert. Jobbsøkerne blir ikke bedt om å dokumentere vaksineringen.

– Men hvis de ikke vil dele informasjon om vaksiner, noterer vi oss det, og så vil de bli behandlet som uvaksinerte. Det vil også telle når vi vurderer personens egnethet.

– Har dere sagt nei til noen jobbsøkere på dette grunnlaget?

– Nei, det har ikke skjedd ennå, men det kan skje.

NSF Oslo vurderer saken

Vi spør Stine Beate Maassen som er koordinerende hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbunds (NSF) fylkeslag i Oslo om hva hun tenker om sykehjemsetatens praksis på dette området.

Hun har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, men opplyser at Oslo kommune og byrådsavdelingen for Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) er i gang med et partssammensatt arbeid hvor NSF Oslo er med. Der skal de redegjøre for arbeidsgivers handlingsrom og prosedyrer i denne forbindelse.

422 er ikke vaksinert

– Noen vil ikke tåle vaksinen, Jagmann?

– Jeg er klar over at noen ikke kan vaksinere seg fordi de for eksempel er immunsupprimert og så videre, men det er ikke dem vi snakker om her.

I en undersøkelse sykehjemsetaten gjorde mellom 15. september og 15. oktober, var det 422 av de ansatte som ikke var vaksinert mot covid-19.

– Det er 5 prosent, en betydelig del av våre ansatte, sier Jagmann.

– Nå er vi i innspurten av koronapandemien og jeg blir bekymret hvis helsepersonell ikke vaksinerer seg, kommenterer Bård Eirik Ruud, leder av NSF Oslo.

– De som ikke tåler vaksine, både blant pasienter og helsepersonell, må kunne stole på at vi andre vaksinerer oss så vi får opp flokkimmuniteten, legger han til.

bildet viser Bård Eirik Ruud
BEKYMRET: NSF-leder for fylkeskontoret i Oslo er bekymret for at såpass mange ikke har vaksinert seg ved Oslos sykehjem, men etterlyser at sykehjemsetaten finner ut hvilke yrkesgrupper det gjelder. (Arkivfoto: Eivor Hofstad)

Vet ikke hvilke yrkesgrupper det gjelder

Sykehjemsetaten vet ikke hvor mange av dem som ikke er vaksinert som jobber pasientnært, eller hvilke yrkesgrupper de tilhører.

– Det reagerer jeg på. De må jo se på hvem som jobber pasientnært og ikke, sier Ruud.

– Hvorfor sjekket dere ikke det, Jagmann?

– Undersøkelsen ble primært gjort for å finne ut hvor mange som var vaksinert. Vi ser nå at spørsmålene ikke var spisset nok, derfor vil vi følge dette opp i en senere undersøkelse.

Det er fire sykehjem som har over 10 prosent uvaksinerte og trekker gjennomsnittet for andel vaksinerte ned (se grafen under her). Jagmann sier de vil se nærmere på disse institusjonene, både hva årsaken kan være og hva de som ikke er vaksinert jobber med.

– Jevnt fordelt blant yrkesgruppene

– Hva er inntrykket ditt av vaksinasjonsdekningen hos sykepleierne?

– He-he, du vil jeg skal si at de er flinke til å vaksinere seg? Jeg vet ikke, men mitt inntrykk er at det er godt og jevnt fordelt blant yrkesgruppene og at sykepleiere ikke har noen høyere vaksinasjonsdekning enn andre helsepersonellgrupper.

Jagmann sammenlikner det de står i nå, med det de sto i for noen år siden: Da var det mange ansatte ved byens sykehjem som ikke snakket norsk.

– Vi sa at ingen kan jobbe i sykehjemsetaten hvis de ikke snakker norsk. Det ble mye diskusjon rundt dette tøffe kravet, men nå er det mange flere som snakker norsk blant de ansatte.

Ønsker at myndighetene kunne være klarere

– Du mener man må stille krav?

– Ja. Jeg skjønner at vi ikke kan kreve at folk vaksinerer seg, men vi kan være tydelige på at det er en forventning om det når du jobber pasientnært. Jeg skulle ønske at myndighetene kunne være klarere på akkurat dette. Helseminister Ingvild Kjerkol ble utydelig da hun snakket om dette på dagsrevyen på mandag, mener Jagmann.

Der sa hun at det ikke var lurt å pålegge helsepersonell å ta koronavaksinen, men at hun innstendig oppfordret helsepersonell til å vaksinere seg. Det kom også frem at hun mente at sykehjemsetaten har handlingsrom til å be om vaksineinformasjon ved nyansettelser.

– Ønsker du at vaksinering skal være obligatorisk for helsepersonell, Jagmann?

– Jeg har ikke sagt at det skal være obligatorisk, men at signalene om at det er forventet må være tydeligere. Slik det nå er blitt, er det arbeidsgivers ansvar å sette uvaksinerte til andre oppgaver. Ansvaret er flyttet bort fra den enkelte som ikke vil vaksinere seg. Det er ikke greit.

– Myndighetene mener dere bare kan rokere på personalet og sette de uvaksinerte til å gjøre andre oppgaver?

– Det blir for enkelt å si at dette er kommunenes ansvar. For oss er det så mange som er uvaksinerte at det ikke går. Jeg kan ikke ta bort 5 prosent av de ansatte å sette dem til annet arbeid. Da ville vi ikke fått arbeidsdagene til å gå rundt.

Økernhjemmet har forbedret seg fra 17 til 10 prosent

Jagmann minner om situasjonen i forrige uke der Langerudhjemmet hadde cirka 30 koronasmittede, 24 beboere og seks ansatte.

Tilfeldig eller ikke: Langerudhjemmet er nummer to på lista over de sykehjemmene med flest uvaksinerte. 12 prosent var ikke vaksinerte der, per 15. oktober.

Økernhjemmet tok «førsteplassen» med 17 prosent uvaksinerte i sykehjemsetatens undersøkelse. Men ifølge NRK har de nå fått denne andelen ned til 10 prosent.

Sykepleien har forsøkt å komme i kontakt med NSFs tillitsvalgte ved Økernhjemmet, men får opplyst at sykehjemmet ikke har noen tillitsvalgt der nå.

– Våre tillitsvalgte forteller om godt samarbeide og god tilrettelegging for ansatte som skulle vaksineres, sier nestleder i NSF Oslo, Eirik Aldrin, og legger til:

– Sykehjemsetaten har ansatt en hygienesykepleier og en smittevernsykepleier i stab som har reist mye rundt og informert om vaksiner og smittevern, dessuten har tillitsvalgtapparatet jobbet aktivt opp mot sykepleierne.

I tillegg har de ansatte fått mye informasjon om vaksiner gjennom «Workplace», en slags Facebook for de som er ansatt i Oslo kommune.

Les også:

– Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinerte

ANSVAR: Nær en av ti ansatte i helsevesenet har så langt ikke vaksinert seg mot covid-19-sykdom. Illustrasjonsfoto: Stig Weston

Helsedirektoratet sendte i dag ut et brev med råd til kommuner, helseforetak og statsforvalterne om hvordan de skal håndtere ansatte som ikke vil ta vaksine.

På grunn av mange medieoppslag den siste tiden, har Helsedirektoratet i dag, 21. oktober, sendt ut et brev til alle landets kommuner, helseforetak samt alle statsforvalterne.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen har blant annet krevd at helsepersonell som jobber med eldre, skal være fullvaksinert.

I brevet beskriver direktoratet hvilket ansvar arbeidsgivere har og hvilke muligheter de har overfor ansatte som ikke ønsker å ta covid-vaksinen. Brevet er rådgivende og laget i samarbeid med FHI og Arbeidstilsynet.

Helsedirektoratet oppfordrer arbeidsgivere til å informere ansatte som ikke vil vaksinere seg, om at de kan risikere å bli omplassert, og at arbeidsgiver kan sette inn forsterkede smitteverntiltak ovenfor disse ansatte.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, har til Sykepleien sagt at det generelt er betydelig større smittefare fra en smittet person som er uvaksinert, enn fra en smittet person som var vaksinert eller hadde hatt infeksjon før.

Les også: FHI følger med på uvaksinerte sykepleiere

– Ingen skal tvinges

I brevet fra direktoratet gjøres det helt klart at vaksinering er frivillig.

– Ingen skal tvinges til å ta vaksine. Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben. Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare, står det i brevet.

Arbeidsgivere i Norge kan som hovedregel ikke spørre om vaksinasjonsstatus eller gjennomgått sykdom.

– Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinerte, skriver direktoratet.

Les også: Guldvog: Bør vurdere å omplassere helsepersonell som ikke er vaksinert mot influensa

I tillegg påpeker de at også den enkelte ansatte har et individuelt ansvar til å yte forsvarlig helsehjelp, som å beskytte pasienter mot smittefare.

Helsedirektoratet slår også fast at de samme kravene gjelder innleie av helsepersonell. 

– Spørsmålet om vaksinasjonsstatus stilles da fra innleier til utleier og ikke til den enkelte arbeidstakeren. Innleier bør kontraktsfeste adgang til å innhente vaksinasjonsstatus, skriver direktoratet.

Saken fortsetter under tabellen.

Når kan arbeidsgiver sette inn forsterkede tiltak?

Helsedirektoratet sier det er vanskelig å lage nasjonale føringer for når det kan være aktuelt for arbeidsgiver å pålegge uvaksinerte ansatte forsterkede tiltak. Men de har laget noen punkter som bør tas med i en slik vurdering.

  • Forsterkede tiltak overfor uvaksinerte ansatte kan være mest aktuelt i tjenester som berører sårbare pasientgrupper – i praksis vil det ofte være pasienter som primært omgir seg med helsepersonell og/eller vaksinert familie.
  • smittepress lokalt
  • grad av vaksinasjonsdekning blant øvrige ansatte
  • smitterisiko fra helsepersonell sett opp mot pasientenes kontaktflater, herunder familie, beboere, ledsagere, besøkende og samfunnet for øvrig
  • I mange tilfeller kan det være grunnlag for generelle forsterkede tiltak for alle ansatte, heller enn å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. Da faller grunnlaget bort for å forskjellsbehandle. Mange utbrudd i helsetjenesten er nå i like stor grad knyttet til vaksinerte kilder som uvaksinerte, og mange pasientgrupper har stor kontaktflate også ut over helsepersonell. I slike situasjoner vil det ofte ikke kunne forventes stor risikoreduserende effekt av tiltak rettet kun mot enkelte uvaksinerte helsepersonell FHIs rådgivningstjeneste kan konsulteres ved behov.

Hvordan skal arbeidsgiver gjennomføre tiltak?

Helsedirektoratet har oppsummert noen punkter om hvordan arbeidsgiver bør gå frem før de innfører tiltak:

  • Arbeidsgiver må i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte kartlegge og risikovurdere hvilke smitteverntiltak som er nødvendig og om «alminnelige» smitteverntiltak er tilstrekkelige.
  • Det vil kunne være behov for differensierte tiltak i en og samme virksomhet. Det er arbeidsplassen som skal vurderes. For eksempel er det ikke nødvendigvis samme situasjon på to sykehjem i samme kommune eller på et sykehjem og i hjemmetjenesten (kommunen er arbeidsgiver).

Dersom alminnelige smitteverntiltak ikke er tilstrekkelig, kan arbeidsgiver vurdere om det skal innhentes vaksinasjonsstatus, men før beslutningen av arbeidsgiver om å innhente endelig tas skal:

  • tiltaket drøftes med tillitsvalgte før det iverksettes
  • Etter drøftingen, og dersom arbeidsgiver fremdeles mener at opplysninger om vaksinasjonsstatus er strengt nødvendig, kan arbeidsgiver beslutte innhenting.
  • Kontrolltiltaket – innhenting av vaksinasjonsstatus, og eventuelt forsterkede tiltak overfor uvaksinerte, skal jevnlig evalueres for å sikre at behovet er til stede. Tiltakene avsluttes når behovet ikke lenger er til stede.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.