fbpx 140 000 helseansatte har ikke fått boosterdosen Hopp til hovedinnhold

140 000 helseansatte har ikke fått boosterdosen

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 34 prosent av de ansatte på sykehusene ikke har fått boosterdosen hittil. I primærhelsetjenesten har halvparten – 51 prosent – tatt den tredje dosen.

Frem til 2. januar var det 213 000 helseansatte i Norge, med pasientnært arbeid, som hadde fått tredje dose. 63 500 av disse er sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre eller ambulansepersonell. 

Det ble vedtatt å gi tilbud om boostervaksineringen den 4. november 2021 for helsepersonell.

Det er fortsatt 142 000 av dem som har fått to doser, som ikke har tatt en tredje dose, ifølge FHIs tall. Av disse er det 17 250 som har gjennomgått covid-19-infeksjon.

Mange sykepleiere

24 500 av dem som per 2. januar ikke hadde fått tredje dose, er sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og ambulansepersonell (NB! Alle tall er avrundet).

Ikke uventet ble vaksineringen med boosterdosen for helseansatte med pasientnært arbeid på sykehjem og sykehus redusert i jule- og nyttårsukene, som tallene i grafikken øverst viser.

Ifølge ukesrapportene til Folkehelseinstituttet (FHI) for de siste ukene har man vaksinert fra 20 000 til 30 000 ansatte i primærhelsetjenesten i uken med boosterdosen. I uke 52 var det bare 5600 som fikk boosterdosen.

(Saken fortsetter under tabellen)

Jordmødrene i kommunene på topp

Blant sykepleierne er vaksineringen med boosterdosen høy. 96 prosent av jordmødrene har fått tatt to doser, og så langt ligger yrkesgruppen høyere enn leger og spesialsykepleiere i statistikken med 77 prosent som har tatt tredje dose.

Tallene for sykepleiere, spesialsykepleiere og andre ansatte finner du i tabellene over.

Det er fortsatt rundt 105 000 helseansatte i primærhelsetjenesten som ikke har fått tredje dosen. 132 250 har fått den så langt ifølge FHIs rapporter.

Spesialsykepleierne topper sykehuslistene

På sykehusene, eller spesialhelsetjenesten, ligger antallet vaksinerte med boosterdosen på fra 17 000 til 20 000 i uken, men i uke 52 ble det registrert bare 1500 nye boosterdoser.

På sykehusene er det 36 000 som ikke har fått boosterdosen så langt. 

Som tabellen under viser, er det 13 971 spesialsykepleiere (79 prosent), 17 808 sykepleiere (66 prosent), 1429 jordmødre (71 prosent) og 3567 ambulansepersonell (71 prosent) som har tatt tredje dose per uke 52.

Tall for alle yrkesgrupper finner du i tabellen under.

Pfizer/Biontech eller Moderna?

Tall fra FHI viser at det er gitt 187 187 doser med Pfizer/Biontech og 26 065 doser Moderna til helseansatte så langt.

– Personell i spesialisthelsetjenesten har i all hovedsak fått kun Pfizer/Biontech å velge i siden det er dette som er tilgjengelig fra sykehusapotekene, skriver Hanne-M. Eriksen-Volle, seksjonsleder for resistens- og infeksjonsforebygging i FHI, i en e-post.

– I tillegg ber vi unge, og særlig menn under 30 år, å velge Pfizer/Biontech.

– Helsepersonell fikk også anbefalt oppfriskingsvaksine tidligere enn mange andre deler av befolkningen, og Pfizer/Biontech sin vaksine ble godkjent som booster en god del uker før Moderna sin, ifølge Eriksen-Volle.

Sykepleien har spurt folk i Helse Bergen (HB), ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og ved Universitetssykehuset i Oslo (OUS), om hvordan vaksineringen har gått så langt og hva som planlegges fremover.

Langsommere enn forventet i Bergen

– Det går noe langsommere enn vi hadde håpet. Rundt 1500 av 13 465 som er i aktiv stilling ved årsskiftet, har passert 20 uker fra dose 2, men har fortsatt ikke fått 3. dose eller bestilt time. Vi har hatt god kapasitet til å vaksinere fra medio desember til nå, skriver Stig Harthug i en e-post. Han er spesialrådgiver og professor II i Helse Bergen.

– Hvor mange er vaksinert med boosterdosen så langt og hvor mange er det planlagt eller tilbudt å gi vaksineboosten?

– 7751 av 13 465 ansatte i aktiv stilling er vaksinert. Av de 7751 vaksinerte med 3. dose har 2938 stilling som sykepleier, spesialsykepleier, operasjonssykepleier, intensivsykepleier eller jordmor, ifølge Harthug i Bergen.

– Vi har gitt tilbud til alle 13 465 ansatte i hel- eller deltidsstilling i Helse Bergen. Vi fortsetter å vaksinere så lenge folk møter opp, skriver Harthug.

Alle ansatte på OUS, som oppfylte kriteriet om minst 4,5 måneder siden dose 2, fikk tilbud før jul, og det er fortløpende tilbud med drop-in nå utover i januar, ifølge pressevakten ved OUS.

I Tromsø har 71 prosent av spesialsykepleierne og jordmødrene fått boosterdosen og 59 prosent av sykepleierne. Totalt er det 6238 ansatte. 2256 er sykepleiere og 96 prosent av disse har fått to doser.

Noen må vente til i mars

– Hvor mange er planlagt, eller satt opp til, vaksinering de nærmeste ukene?

– Vi tilpasser kapasitet etter hvor mange som booker. Vi vil vaksinere daglig med time til alle som melder seg de nærmeste ukene. Noen fikk 2. dose så sent at de må vente til i mars med å få 3. dose (4,5 md. intervall), ifølge Harthug i Bergen.

I Oslo har de bare drop-in-vaksinering nå, fordi mange allerede er vaksinert i hjemkommunen.

I Tromsø avtaler de ansatte timer i kommunen eller får vaksinen som kollegavaksinasjon.

– Er det mange som takker nei til boosterdosen?

– Vi registrerer ikke hvor mange som takker nei. Vi vet at 13 105 har fått 1. dose og 12 903 har fått andre dose. Vi vet ikke hvor mange ansatte som har vært smittet og dermed ikke skal ha alle doser. Vi regner med at de fleste vil takke ja til 3. dose, skriver Harthug i Helse Bergen.

I Tromsø og i Oslo har de ikke kjennskap til hvor mange som takker nei.

Oslo har bare Pfizer/Biontech – i Bergen får de velge

– Får ansatte velge type vaksine, Pfizer/Biontech eller Moderna? Og hva velger de fleste i så fall?

– Vi har til nylig kun fått tildelt Pfizer/Biontech, men får nå Moderna som hovedleveranse. Moderna skal gis til alle unntatt menn under 30, disse skal få Pfizer/Biontech. Akkurat for øyeblikket er det valgmulighet, men dette avhenger av leveringssituasjonen, skriver Harthug.

På UNN utføres vaksineringen av kommunen. Kommunen tilbyr både Pfizer/Biontech og Moderna. UNN tilbyr Pfizer/Biontech som kollegavaksinering, ifølge fagsjef ved UNN, Haakon Lindekleiv.

OUS har kun fått tildelt Pfizer/Biontech.

0 Kommentarer