fbpx Regjeringen klar med innstramminger i fritt behandlingsvalg Hopp til hovedinnhold

Regjeringen klar med innstramminger i fritt behandlingsvalg

NYHETER: Her legger vi ut sammendrag og klippp fra andre medier. Videografikk: Hilde Rebård Evensen. Foto: Erik M. Sundt, Stig M. Weston, Mostphotos

Mandagens helse-nyheter fra diverse media.

«Rett til fritt behandlingsvalg» i helsevesenet skal erstattes av «rett til valg av behandlingssted», foreslår regjeringen. (Publisert 12:00)

Mandag sendte regjeringen sine forslag til endringer i ordningen som er blitt kalt «fritt behandlingsvalg» ut til høring. Arbeiderpartiet har lovet å avvikle ordningen fra 2023, og i Hurdalsplattformen har regjeringen blitt enig om å avvikle den såkalte godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg går ut på at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten.

Godkjenningsordningen går ut på at private tilbydere, også de uten avtale med helseforetakene, kan godkjennes som leverandører av helsetjenester. Dette foreslår regjeringen nå at forsvinner.

– Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil imidlertid fremdeles kunne velge mellom offentlige virksomheter og private virksomheter som har avtale med regionale helseforetak, skriver regjeringen i høringsbrevet.

«Valg av behandlingssted»

Det understrekes at retten til å velge ikke knytter seg til behandlingen, men hvor behandlingen skal skje.

– Departementet foreslår derfor at «rett til fritt behandlingsvalg» i stedet kalles «rett til valg av behandlingssted».

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at bruk av private aktører bør reguleres gjennom avtaler som sikrer offentlig styring av tilbudet og hvor tilbudet etableres.

– Fritt behandlingsvalg har i liten grad oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv. Ordningen har derimot trukket penger fra lokalsykehus – og i hovedsak gått til private klinikker på Østlandet, sier Kjerkol i en pressemelding.

Kan velge private

Helseministeren sier at de ikke vil fjerne pasientenes rett til å velge behandlingssted.

– Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom både offentlige og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud, sier Kjerkol.

Regjeringens plan er å oppheve godkjenningsordningen fra 1. januar neste år. Forslaget er på høring fram til 1. juli i år.

Kraftig økning av influensa-sykemeldinger (Publisert 13:05)

Forrige uke hadde 39 200 personer legemeldt sykefravær i Norge. Antall koronarelaterte tilfeller er synkende, mens influensadiagnose er økende.

39 200 personer med legemeldt sykefravær i forrige uke er 1600 færre enn uken før. Av disse ble 7600 personer sykmeldt med koronarelaterte diagnoser, ifølge nye tall fra Nav.

Det er en nedgang på 3500 (-32 prosent) fra uken før, men nedganger er på hele 78 prosent dersom vi sammenligner med toppen i uke 8.

Tallene viser også at 1300 sykmeldte forrige uke hadde influensadiagnose, noe som er opp fra 800 uken før.

– Selv om antallet med koronarelaterte diagnoser fortsetter å falle og antallet med influensa fortsetter å stige, er det fortsatt langt flere nye sykmeldte med korona enn influensa, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Flest nye sykmeldte personer i forrige uke er blant personer sysselsatt innen helse- og sosialtjenester, med 10 600. Av disse var 2000 koronarelatert.

Alle over 65 år i Sverige tilbys en fjerde vaksinedose (Publisert 11:55)

Svenske helsemyndigheter anbefaler at alle som er 65 år og eldre, tar en fjerde dose med koronavaksine.

Anbefalingen gjelder også personer mellom 18 og 64 år med moderat til alvorlig immunsvikt, opplyser Folkhälsomyndigheten i en pressemelding mandag.

Tidligere har personer fra og med 80 år blitt tilbudt en fjerde vaksinedose mot covid-19 i Sverige.

Folkhälsomyndigheten begrunner avgjørelsen med at det er en betydelig smittespredning både i Sverige og andre land i kombinasjon med at vaksinebeskyttelsen nå begynner å avta i de aktuelle gruppene.

I Sverige nærmer det seg fire måneder siden personer over 65 år fikk vaksinedose nummer tre. Ifølge anbefalingen bør den fjerde dosen tas etter at det har gått fire måneder siden siste dose. For personer med immunsvikt bør en ny oppfriskningsdose tas etter tre måneder.

Lege Mads Gilbert: Snøskredulykkene legger mer press på sykehuskapasiteten (Publisert 11:55)

Snøskredulykkene den siste uken har lagt et stort press på rednings- og sykehuskapasiteten i Nord-Norge, ifølge TV 2.

– Vi er nødt til å intensivere arbeidet for å nå turguider og alle gjestene som kommer hit, sier overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til TV 2. Han legger til at mer må gjøres for å forebygge slike ulykker.

– Vi har måttet utsette operasjoner og flytte pasienter til andre sykehus på grunn av det store antallet alvorlige skredulykker, sier han.

Siden sist søndag er det gått fire snøskred bare i Nord-Norge, femten personer ble tatt av skredene. Flesteparten av disse er utenlandske skientusiaster.

Gilbert mener de fra utlandet som kommer til Norge for å gå på toppturer, er for dårlig informert om hvor farlig det kan være.

0 Kommentarer