fbpx NSF-lederen om revidert nasjonalbudsjett: – Overraskende at regjeringen ikke møter situasjonen vi står i Hopp til hovedinnhold

NSF-lederen om revidert nasjonal­budsjett: – Overraskende at regjeringen ikke møter situasjonen vi står i

Bilde av revidert nasjonalbudsjett

NSFs forbundsleder forventet penger til strakstiltak for å styrke helsetilbudet til barn og unge i revidert budsjett. Det kom ikke.

Etter et raskt søk i revidert nasjonalbudsjett (RNB), er det lite som tyder på at NSFs forventninger i forkant, blir innfridd.

Søket viser at ordet «sykepleierutdanning» kun nevnes fem ganger. Ordet «jordmor» nevnes tre ganger, og «helsesykepleier» nevnes én gang.

Mer om tallene i budsjettet som ble lagt frem 12. mai, her:

Ingen strakstiltak

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, forventet blant annet å finne finansiering av 500 utdanningsplasser, og strakstiltak overfor barn og unge i det reviderte budsjettet.

– Det er overraskende at regjeringa ikke møter situasjonen vi står i, sier Larsen en liten halvtime etter at det reviderte budsjettet ble offentliggjort.

Hun mener det er helt nødvendig med ekstra midler til skolehelsetjenesten og helsestasjon.

– Nedstenging av skoler og at helsesykepleiere har blitt satt til andre oppgaver under pandemien, har gått ut over barn og unge. Nå kommer også barn som flyktninger etter krigen i Ukraina og bosettes i Norge, argumenterer Larsen.

Mangler finansiering

Regjeringen har tidligere vedtatt 500 utdanningsplasser, men ikke finansiert dem.

– Kvalitet er en forutsetning for at et studium skal være attraktivt. Den enorme nedgangen i søkertallene på 23 prosent til sykepleierutdanningen burde gjøre alle som bryr seg om helsetjenestene våre bekymret, sier Larsen.

Hun mener det likevel er bra at regjeringen vil bruke 50 millioner på å dekke utgifter til reise og bolig til helse- og sosialfagstudenter som får praksisplass langt fra campus.

Forventer styrket intensivkapasitet

På grunn av koronapandemien har sykehusene hatt lavere aktivitet, og dermed lavere inntekter fra innsatsstyrt finansiering. Regjeringen kompenserer inntektstapet med 700 millioner kroner.

– Vi forventer at de omdisponerte 700 millionene brukes til å styrke intensivkapasiteten i tråd med anbefalingene fra Koronakommisjonen, sier Larsen.

Avvikler eldreombudet

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser i en pressemelding at de avvikler eldreombudet. Helseminister Ingvild Kjerkol begrunner avgjørelsen med at eldreombudets oppgaver allerede dekkes av andre ombud og instanser.

Beslutningen kom overraskende på eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Stortinget vedtok enstemmig å opprette Eldreombudet ved lov i 2020. Jeg forventer at det står ved lag og at Eldreombudet opprettholdes. Arbeidet med å fremme eldres interesser må trappes opp, ikke ned. Eldreombudet trengs som vaktbikkje og trekkhund, sier hun til NTB.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse