fbpx Derfor slutter sykepleierne ved Sykehuset Innlandet Hopp til hovedinnhold

Derfor slutter sykepleierne ved Sykehuset Innlandet

ALVOR NÅ: Fylkesleder i NSF Innlandet, Ida Høiby (t.v.), og Marianne Nielsen, som er hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved Sykehuset Innlandet, sier kartleggingen viser at ledelsen tar sykepleiermangelen på alvor. Foto: NSF/Privat

Sykepleiermangelen kom ikke overraskende på Sykehuset Innlandet. Men den kom noen år tidligere enn de hadde regnet med.

Fylkesleder i NSF Innlandet, Ida Høiby, kjenner godt til arbeidet Sykehuset Innlandet presenterte på siste styremøte. HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland la frem sykehusets kartlegging for hvordan de skal beholde og rekruttere helsepersonell. For å få til det har de prøvd å finne ut hvorfor de slutter.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Arbeidsgiver tar de ansatte på alvor

Høiby var selv tillitsvalgt da dette arbeidet startet opp før pandemien i 2019.

– Høy turnover har vært et problem ved Sykehuset Innlandet lenge. Å lage en plan for hvordan vi skal beholde og samtidig rekruttere nye sykepleiere, har lenge vært et tema, sier Høiby.

Hun er glad for at sykehuset og HR-direktøren har gjort denne kartleggingen.

– Det viser at ledelsen tar de ansatte på alvor. De skjønner at sykepleiermangelen er alvorlig og bare vil øke fremover, sier hun.

Dette viser kartleggingen

Det er totalt 272 som har svart. Det er 59 prosent av de som ble spurt om å delta, ifølge HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland.

Ikke overrasket

– Er det noe i rapporten som overrasker?

– Både ja og nei, sier Høiby og utdyper:

Funnene stemmer godt overens med undersøkelser både NSF og Sykepleien har gjort. Vi vet at høy arbeidsbelastning ikke er bra. Vi vet at muligheten for faglig utvikling og forutsigbar jobb og fritid er viktig. Det overrasker ikke.

Hun sier sykepleiermangel er en varslet krise som kommer til å skape store utfordringer.

– Det som overrasker meg, er at Sykehuset Innlandet, som en stor arbeidsgiver, trodde at mangelen skulle være synlig først om tre til fire år. Nav sin bedriftsundersøkelse viser at sykepleiermangelen øker i Innlandet med 125 sykepleiere per år.

Jobber med saken

Marianne Nielsen er foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved Sykehuset Innlandet. Også hun synes det er positivt at ledelsen selv har gått inn i problemstillingene om hvordan de skal beholde sykepleiere.

– Det er en forutsetning for å finne løsninger at ledelsen er enig med oss tillitsvalgte i hvor alvorlig situasjonen er. Nå har vi et godt utgangspunkt for å gå i riktig retning, slik at vi klarer å stoppe den negative trenden, sier hun.

Nielsen legger til at sykehuset og ledelsen allerede har satt inn flere tiltak.

– Det er opprettet arbeidsgrupper som ser på hvordan vi skal beholde, rekruttere og ikke minst re-rekruttere sykepleiere.

Å få bukt med ufrivillig deltid er også et tema de jobber med.

– Å jakte vakter er en ekstra belastning – det å føle på at man aldri kan si nei til ekstravakter. Nå snur vi hver stein for å se hva vi kan gjøre for at sykepleierne skal få en mer forutsigbar arbeidssituasjon, sier hun.

Forsvarlige turnuser

Nielsen forteller at det også er opprettet en gruppe som skal se på forsvarlighetsvurdering av turnuser. Dette jobbes det mer med over sommeren.

– Det er viktig med tanke på at snittalderen for uførepensjon blant sykepleiere er 58 år. Det kan være mye å hente dersom vi kan lage turnuser som senker belastningen, slik at flere kan stå lenger i yrket, sier hun.

Oppgavedeling er en av tingene Nielsen mener er viktig. Sykehuset Innlandet har jobbet med et prosjekt hvor man har kartlagt hvilke oppgaver som gjøres i løpet av en dag, og sett på hvilke oppgaver som annet helsepersonell kan utføre.

– På den måten kan vi frigjøre sykepleieres arbeidstid til å gjøre rene sykepleieroppgaver.

Dårlig ledelse

I sykehusets kartlegging kommer det frem at spesialsykepleierne oppgir at dårlig ledelse er en av de viktigste årsakene til at de slutter.

– For å møte dette skal det startes opp et lederopplæringskurs. Sykehuset setter også i gang med ledermobilisering. De har oppfordret ansatte som går med en lederspire i magen, til å søke på et lederprogram som vil bestå av flere bolker som omhandler hva ledelse er, og hva de kan forvente. På den måten håper vi å rekruttere fremtidige ledere som synes det ser spennende ut, forteller hun.

Av andre tiltak som er blitt gjort, nevner Nielsen blant annet at det er opprettet flere utdanningsstillinger.

– Under pandemien ble mangelen på intensivsykepleiere spesielt synlig. Vi håper å få gjort noe med det, sier hun.

Lys i tunnelen

Selv om kartleggingen som ble lagt frem, langt fra er lystig lesning, mener likevel Nielsen det er håp:

– Jeg innrømmer at jeg er bekymret for hvor alle sykepleierne vi har behov for i fremtiden, skal tas fra, men alt i alt er det positivt at sykehusets ledelse tar utfordringene på alvor. Kartleggingen er et godt første skritt, sier hun.

– Sykepleiermangelen er en nasjonal utfordring

Cecilie Dobloug Nyland  i åpent kontorlandskap
INGEN QUICK FIX: HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland tror ikke på raske løsninger. – Vi har satt i gang mange tiltak. De må løpende evalueres for å se om de treffer, sier hun. Foto: Privat

HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland sier til Sykepleien at rapporten gir et godt bilde av situasjonen.

– Det er viktig med fakta på bordet, slik at vi kan sette inn målrettede tiltak der det trengs, sier Nyland.

Utgangspunktet for kartleggingen var å se hva Sykehuset Innlandet kunne gjøre lokalt.

– Men sykepleiermangel er en nasjonal utfordring, så det er ikke alt vi kan gjøre noe med. Det er heller ikke et ferdig arbeid, men et område vi må jobbe kontinuerlig med i tiden fremover. Vi har satt i gang mange tiltak. De må løpende evalueres for å se om de treffer, sier hun.

Tror ikke på raske løsninger

Utfordringene er også nyanserte.

– Totalt sett for Sykehuset Innlandet er turnoveren relativt stabil, men når vi går dypere, så ser vi at på noen avdelinger, som for eksempel ved de medisinske sengepostene, er det økende turnover. Her må vi gå inn og se om det er noe vi kan gjøre for å beholde dem vi har, og rekruttere flere, sier hun.

HR-direktøren sier hun ikke tror på raske løsninger.

– Vi snakker om høyspesialisert kompetanse. Jeg tror hele helsevesenet deler vår bekymring. Situasjonen ved Sykehuset Innlandet er ikke spesiell, men nå har vi fakta som vi kan jobbe videre med for å finne lokale løsninger, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.