fbpx Halvparten av unge kvinner sliter med hodepine eller migrene Hopp til hovedinnhold
Kvinnehelse siste 20 år:

Halvparten av unge kvinner sliter med hodepine eller migrene

Halvparten av kvinnene mellom 16 og 24 år sier de har plager med hodepine eller migrene. Det er en økning på hele 20 prosentpoeng siden 2002.

Hele 31 prosent i den samme aldersgruppen sier de er plaget med smerter i kroppen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene kommer frem i den nye rapporten «Kvinners liv og helse siste 20 år» som SSB har utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Målingene er tatt i løpet av en måleperiode på tre måneder i 2019.

Dårligere helse i dag enn for 20 år siden

Unge kvinner i dag har litt dårligere helse sammenliknet med jevnaldrende kvinner for rundt 20 år siden. Mens 90 prosent av kvinner i alderen 16–24 år oppga å ha god helse i 2002, var andelen 87 prosent i 2019, ifølge SSB.

– Selv om de fleste mener at de har god helse, er det mange kvinner som likevel oppgir at de plages av symptomer som magesmerte, hodepine, søvnvansker og andre smerter i kroppen, sier seniorrådgiver Elin Skretting Lunde.

Søvnvansker, stress og press

I rapporten oppga 26 prosent av de unge kvinnene å ha søvnvansker i 2019, mens 23 prosent hadde betydelige psykiske plager.

– En del av plagene for unge kvinner handler trolig om skolerelatert stress, krav og press knyttet til kropp og utseende. Omfanget og økningen i plagene må også sees i sammenheng med at stadig flere unge sliter med psykisk plager, sier Skretting Lunde.

Alkoholforbruk øker

Høyt utdannede har oftere yrker med mye stillesitting og de drikker alkohol oftere enn andre utdanningsgrupper. Kvinners alkoholbruk har økt over tid. Størst økning har det vært blant eldre kvinner, ifølge rapporten.

Det er svært få unge kvinner som røyker daglig i dag. Kvinner i 50- og 60-årene henger etter når det gjelder røykeslutt. Det er enslige kvinner og kvinner i lavere utdanningsgrupper som i størst grad røyker daglig og som er inaktive.

Ifølge SSB-rapporten er fedme mest utbredt blant menn, men er økende også blant kvinner. 

Skolerelatert helse

– En del av plagene for unge kvinner handler trolig om skolerelatert stress, krav og press knyttet til kropp og utseende. Omfanget og økningen i plagene må også sees i sammenheng med at stadig flere unge sliter med psykisk plager, sier Skretting Lunde.

Blant kvinner i alderen 25–44 år oppga 85 prosent å ha god helse i 2019, mens 6 prosent sa at helsen var dårlig. Også i denne aldersgruppen er det mange som har vedvarende smerter og plager. 43 prosent oppga å være plaget med varige eller tilbakevendende hodesmerter, og 37 prosent var plaget med smerter i kroppen. Også her er det en betydelig økning de siste 20 årene, ifølge rapporten.

Rapporten viser også at enslige kvinner har dårligere helse enn kvinner i parforhold.

0 Kommentarer