fbpx NSFs studentleder om SHoT-undersøkelsen: – Skummel lesning Hopp til hovedinnhold

NSFs studentleder om SHoT-undersøkelsen: – Skummel lesning

Norsk Sykepleierforbunds studentleder, Sigrid Husøy Larsen, mener studenthelserapporten som ble offentliggjort denne uken er skummel lesing. Rapporten slår fast at hver tredje student har en alvorlig psykisk plage.

Studentlederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Sigrid Husøy Larsen, skriver i en e-post til Sykepleien at SHoT-undersøkelsen gir et tydelig signal om hvordan det står til med studentenes psykiske helse.

I 2010 oppga 18 prosent av studentene at de hadde alvorlige psykiske plager, mens det i 2022 er 35 prosent, ifølge SHoT-undersøkelsen.

Andelen studenter med alvorlige psykiske plager ligger klart høyere enn andelen i samme aldersgruppe i øvrig befolkning.

– Klare signaler som taler for å bedre det psykiske helsetilbudet for studentene, mener Husøy Larsen om undersøkelsen.

Vil motvirke ensomhet, utenforskap og stigma

– Har NSF Student tilbud, råd eller andre tiltak for de som sliter psykisk?

– Jeg tenker at det nå mer enn noen gang er viktig å sette i gang tiltak som skaper møteplasser for studentene. At det vil være en viktig arena for å motvirke ensomhet, utenforskap og stigma, skriver Husøy Larsen til Sykepleien.

– Der kan vi tilby sosiale og faglige arrangementer gjennom våre lokallag. Dette er en fin arena for å bli kjent med flere sykepleierstudenter, også på tvers av kullene. Vi har i dag 22 lokallag, og har et mål om lokallag på alle campuser som tilbyr sykepleierutdanning.

– I tillegg har samskipnadene mange gode samtaletilbud til studentene, som vi kan videreformidle informasjon om, skriver Husøy Larsen.

– Ikke fått samme muligheter

– Hvilke erfaringer har dere – har studentene fått det bedre den siste tiden?

– Det er mange som har fått starten på sin studietid påvirket av nedstengninger og digital undervisning. De har derfor ikke fått samme mulighet til å bli kjent med sine medstudenter, noe som kan tenkes at får ettervirkninger nå som pandemien har ebbet ut.

– Vi vet at psykisk uhelse er en medvirkende faktor i at personer faller utenfor studier og jobb. At det potensielt blir en enorm samfunnsøkonomisk konsekvens om vi ikke tar denne undersøkelsen alvorlig, skriver NSF studentlederen.

Fakta
Norges største studentundersøkelse

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er Norges største studentundersøkelse, og tar for seg en rekke temaer knyttet til studenters helse og trivsel. Nær 60 000 norske studenter har svart på årets undersøkelse, som ble gjennomført fra februar til april 2022.

Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

Du kan laste ned undersøkelsen her. 

Kilde: SHoT

0 Kommentarer

Annonse
Annonse