fbpx Bruk av butte nåler ved kirurgiske inngrep reduserer smittefare Hopp til hovedinnhold

Bruk av butte nåler ved kirurgiske inngrep reduserer smittefare

Illustrasjon: Lene Ask

Dette er en systematisk oppsummering av dokumentasjon på effekten av et helsetiltak.

Resultatene fra en ny Cochrane-oversikt viser at bruken av butte nåler reduserer risikoen for å spre smittsomme sykdommer til kirurgisk personell sammenliknet med bruk av spisse nåler.

Helsepersonell er mer utsatt enn andre yrkesgrupper for sykdommer som spres via blod eller kroppsvæsker. Hepatitt B og C, samt HIV, er typiske eksempler på slike smittsomme sykdommer. Det er flere måter man kan forebygge eksponering for disse sykdommene på: 1) vaksinasjon (for hepatitt B) og 2) reduksjon eller fjerning av eksponering (som å unngå unødvendige injeksjoner, bruke tryggere utstyr, gode prosedyrer og beskyttelsesutstyr).

Risikoen for smitteoverføring ved stikk på kontaminert kanyle er 10–30 prosent for hepatitt B, 3–5 prosent for hepatitt C og cirka 0,3 prosent for HIV-infeksjon. Gjennom meldingssystemet for smittsomme sykdommer overvåker Folkehelseinstituttet forekomsten av sykdommer som spres med blod som skyldes stikkskadeeksponering. Tall fra meldingssystemet viser at i perioden 1992–2010 er det meldt om 14 tilfeller av hepatitt B-smitte etter stikkskader i helsevesenet. Ifølge Folkehelseinstituttet kan typiske årsaker være mangel på vaksinasjon eller at stikkskaden ikke ble erkjent umiddelbart og fulgt opp med posteksponeringsprofylakse. I samme periode er det kun meldt inn noen titalls tilfeller av hepatitt C blant helsearbeidere der yrkesmessig eksponering ikke kan utelukkes (det må nevnes at det har vært mangelfull overvåkning frem til 2008). Det er aldri påvist overføring av hiv ved stikkeskade verken i eller utenfor helsetjenesten i Norge eller de andre nordiske landene.

Hva sier forskningen?

Forfatterne fant ti studier som vurderte bruken av butte suturnåler sammenliknet med spisse suturnåler hos kirurgisk personell og fant følgende effekter:

Risikoen for at suturnålen trenger igjennom hansken reduseres ved bruk av butt suturnål sammenliknet med spiss suturnål

Risikoen for nålestikkskade reduseres trolig ved bruk av butt suturnål sammenliknet med spiss suturnål

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av butt nålebruk sammenliknet med bruk av spisse nåler hos kirurgisk personell. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant ti randomiserte studier med til sammen 2961 kirurg-

operasjoner som de inkluderte i oversikten. Studiene ble utført mellom 1998 og 2005 og var gjennomført i USA, Storbritannia, Italia, Irland, Nederland og Tyskland. Alle studiene brukte butte eller kjegleformet nåler som tiltak og sammenliknet med bruk av spisse eller tradisjonelle suturnåler.

Referanser

Parantainen A, Verbeek JH, Lavoie M-C, Pahwa M. Blunt versus sharp suture needles for preventing percutaneous exposure incidents in surgical staff. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD009170. DOI: 10.1002/14651858.CD009170.pub2.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.