fbpx Pårørendes tilgang til helse- og omsorgstjenester Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Pårørendes tilgang til helse- og omsorgstjenester

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

« ’Forhandlinger i omsorg’ – En institusjonell etnografi om pårørendes omsorgsarbeid og tilgang til helse- og omsorgstjenester »

Avhandlingen ser blant annet på hvordan pårørende til personer med demens får tilgang til helse- og omsorgstjenester, og hvordan slik tilgang forhandles mellom pårørende, ansatte i tjenestesystemet og institusjonelle føringer.

  • Doktorand: Guro Wisth Øydgard
  • Disputas: 19. juni 2018
  • Utgått fra: Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet

3 svar fra Øydgard

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen bidrar til en økt forståelse av pårørendes omsorgsarbeid og hvordan dette i stor grad formes av institusjonelle føringer utenfor deres personlige motivasjon og intensjoner. De pårørendes oppfatninger om, og vurderinger av, hva de kan og bør søke om av formelle tjenester, formes i samhandlingen med tjenesteytere og saksbehandlere. Samtidig viser resultatene også hvordan styrende prinsipper gjør seg gjeldende i omformingen fra behov til vedtak, med det resultat at menyen av tjenester de pårørende i praksis får tilgang til, er en begrenset meny.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen er en institusjonell etnografi, som er en forskningsmetodologi som utforsker hvordan hverdagslige erfaringer henger sammen med mer overordnete diskurser, prinsipper og føringer og praktiseringen av dem. Datamaterialet består av kvalitative intervjuer med pårørende til personer med demens, saksbehandlere ved tildelingsenheter og tekster.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskningen er nyttig både for andre forskere og for pårørende, ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene og for dem som utformer retningslinjer, prosedyrer og politisk retning for helse- og omsorgstjenestetilbudet.
Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.