fbpx Vaksine mot rotavirus forebygger diaré Hopp til hovedinnhold

Vaksine mot rotavirus forebygger diaré

Illustrasjonen viser et barn som sitter på toalettet og sier til sin mor: "Blir det aldri tomt?"
MAGE–TARM-INFEKSJON: ​Omtrent halvparten av barna under fem år som får diaré, får dette på grunn av rotavirus. Illustrasjon: Lene Ask

Dette er en systematisk oppsummering av dokumentasjon på effekten av et helsetiltak.

Vaksinen ser ikke ut til å gi flere tilfeller av alvorlige, uønskede hendelser sammenliknet med placebo.

Det viser en Cochrane-oversikt. 

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet som følger: Hva er effekten av rotavirusvaksine hos barn sammenliknet med ingen vaksine eller placebo (narrevaksine)?

Resultatene viser at rotavirusvaksine

  • reduserer antallet barn som får alvorlige tilfeller av diaré forårsaket av rotaviruset
  • trolig reduserer antallet barn som får alvorlige tilfeller av diaré
  • muligens har liten eller ingen innvirkning på dødeligheten
  • gir en liten reduksjon i antallet alvorlige hendelser

Bakgrunn

​Omtrent halvparten av barna under fem år som får diaré, får dette på grunn av rotavirus. Rotavirus kan gi mage–tarm-infeksjon. Typiske symptomer er oppkast og diaré. Sped- og småbarn kan ofte få feber i tillegg. I Norge legges mellom 700 og 1100 barn inn på sykehus årlig for å få behandling grunnet rotavirussykdom.

Rotavirusvaksine er en drikkevaksine som består av levende, svekkede virus. Den er tilsatt sukrose og smaker søtt. Vaksinen inngår i det norske barnevaksinasjonsprogrammet og gis i to doser. Den gir over 85 prosent beskyttelse mot rotavirusinfeksjon og inngår i vaksinasjonsprogrammer i rundt 60 land over hele verden. Vaksinen har vært tilgjengelig siden 2006 (kilde: helsenorge.no).

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i april 2018 og fant 55 randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 216 480 barn. De aller fleste studiene var finansiert av legemiddelindustrien, men fire studier var utført av uavhengige forskergrupper. Det var tre ulike rotavirusvaksiner som ble testet ut.

I resultattabellen i denne omtalen har vi vist resultater for den monovalente rotavirusvaksinen RV1 (handelsnavn: Rotarix), som var utført i 36 studier med 119 114 barn. Vaksine var sammenliknet enten med placebo eller ingen vaksine.

Nesten samtlige studier innebar at vaksinen ble gitt som en del av det øvrige barnevaksinasjonsprogrammet.

De aller fleste som fikk vaksinen, var friske barn, med unntak av to studier der barna enten hadde hiv eller var eksponert for hiv. En annen studie inkluderte bare for tidlig fødte barn, og en så på effekten av vaksine gitt til noe eldre barn fra to og seks år gamle.

Nesten samtlige studier innebar at vaksinen ble gitt som en del av det øvrige barnevaksinasjonsprogrammet, og den var nesten alltid fordelt på to doser. Hva som ble definert som alvorlig diaré, ble ikke beskrevet av Cochrane-forfatterne.

Vi har i all hovedsak stor tillit til resultatene. Enkelte av resultatene ble gradert ned til middels eller liten tillit. Hovedårsaken for å gradere ned var en mistanke om at ikke alle studiene var fanget opp, og i enkelte tilfeller viste studiene ulike resultater. Studiene ble delt inn i analyser ut fra hvor i verden de ble utført. Vi har presentert resultatene for forskningen som var utført i høyinntektsland med lav dødelighet.

Det var også positive resultater for vaksinen som ble gitt til barn som bodde andre steder i verden. Forfatterne fant også referanser til 15 pågående studier. Når nyere studier legges til, kan konklusjonene endres for de resultatene vi har liten eller middels tillit til.

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte. (Les mer: Cochrane)

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

  • hvor godt studiene er gjennomført
  • om studiene er store nok
  • om studiene er like nok
  • hvor relevante studiene er
  • om alle relevante studier er fanget opp

Referanse

Soares-Weiser K, Bergman H, Henschke N, Pitan F, Cunliffe N. Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. Art. No.: CD008521. DOI: 10.1002/14651858.CD008521.pub4

Les hele Cochrane-oversikten her: Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use (Review)

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.