fbpx Kan e-sigaretter bidra til røykeslutt? Hopp til hovedinnhold

Kan e-sigaretter bidra til røykeslutt?

Illustrasjonen viser to damer på en benk. Den ene sier: "Hvordan går det med røykeslutt?". Den andre svarer, i en sky av damp: "Strålende".
KUTTE RØYKEN?: Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte å røyke, får ofte råd om skadereduserende tiltak som e-sigaretter og andre mindre farlige nikotinprodukter. Illustrasjon: Lene Ask

Dette er en systematisk oppsummering av dokumentasjon på effekten av et helsetiltak.

Flere klarer trolig å slutte å røyke med e-sigaretter med nikotin sammenliknet med andre røykesluttiltak.

Flere og større studier vil gi oss sikrere konklusjoner om uønskede effekter av e-sigaretter. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet følgende: «Hva er effekten av e-sigaretter hos personer som røyker?»

Resultatene viser at

  • blant personer som bruker e-sigaretter med nikotin, klarer trolig flere å slutte å røyke sammenliknet med å bruke nikotinerstatning.
  • det er muligens liten eller ingen effekt på uønskede eller svært uønskede effekter blant dem som bruker e-sigaretter med nikotin sammenliknet med nikotinerstatning.
  • blant personer som bruker e-sigaretter med nikotin, klarer trolig flere å slutte å røyke sammenliknet med å bruke e-sigaretter uten nikotin.
  • det er muligens liten eller ingen effekt på uønskede eller svært uønskede effekter blant dem som bruker e-sigaretter med nikotin sammenliknet med e-sigaretter uten nikotin.
 Tabell for sammenlikningen mellom nikotinerstatning og e-sigaretter med nikotin
Tabell for sammenlikningen mellom e-sigaretter med og uten nikotin

Bakgrunn

Rundt ni prosent av den norske befolkningen røyker daglig, og ti prosent tar seg en røyk av og til, ifølge Forebygging.no. Andelen som røyker daglig, har blitt kraftig redusert samtidig som at flere enn tidligere bruker snus. I det siste har det også kommet elektroniske sigaretter (e-sigaretter). Disse e-sigarettene finnes både med og uten nikotin.

Røyking er sterkt avhengighetsskapende. Personer som forsøker å slutte å røyke, må samtidig forholde seg til fysiske, psykiske og atferdsmessige sider ved avhengigheten og påfølgende abstinenssymptomer.

Å røyke øker risikoen for å utvikle en rekke sykdommer som kreft, lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer, med påfølgende økt risiko for tidlig død.

Det finnes en rekke tiltak for røykeslutt til personer som ønsker å slutte å røyke.

Det finnes en rekke tiltak for røykeslutt til personer som ønsker å slutte å røyke. De vanligste er psykologiske tiltak, som rådgivning, medikamentelle tiltak eller ulike nikotinerstatningspreparater. Hos Helsenorge.no får du informasjon om all tilgjengelig hjelp for å oppnå røykeslutt.

Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte å røyke, får ofte råd om skadereduserende tiltak som e-sigaretter og andre mindre farlige nikotinprodukter for å redusere risikoen for tobakksrelaterte sykdommer og død.

Mindre farlige nikotinprodukter er for eksempel nikotinplaster, nikotintyggegummi, snus, lavnikotinsigaretter eller medikamenter.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i januar 2020 og fant 50 studier, hvorav 26 var randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 12 430 personer. Dette er en oppdatering av en eldre oversikt.

PICO
Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte. (Les mer: Cochrane)

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

  • hvor godt studiene er gjennomført
  • om studiene er store nok
  • om studiene er like nok
  • hvor relevante studiene er
  • om alle relevante studier er fanget opp

Referanse

Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, et al. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020;(10):art.nr.: CD010216. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub4

Les hele Cochrane-oversikten her: Electronic cigarettes for smoking cessation

Les også:

Stump røyken under covid-19-utbruddet

Illustrasjonen viser to kvinner som står og røyker mens en gutt retter et brannslokkingsapparat mot dem.
SLUTTE Å RØYKE? Kombinasjonen av nikotinerstatning og individuell veiledning gir best sjanse for røykeslutt. Illustrasjon: Lene Ask

Røyking kan være en risikofaktor for å utvikle covid-19. Her får du hjelp til å slutte å røyke nå som vi har et aktivt koronautbrudd.

I Norge er det om lag ti prosent som røyker. Den største andelen som røyker, er i alderen 64 til 79. Før var det flere menn som røykte, men nå er kjønnsfordelingen relativt lik. Hos Helsenorge.no er det en oversikt over alle offentlig tilgjengelige røykesluttiltak.

Røyking er en vesentlig risikofaktor for å få luftveisinfeksjoner. Verdens helseorganisasjon har også identifisert røyking som en risikofaktor for å utvikle covid-19. I tillegg har de som utsettes for passiv røyking, økt risiko for luftveisinfeksjoner.

Flere bør slutte å røyke nå

Verdens helseorganisasjon vil derfor at flere skal slutte å røyke for å redusere risikoen nå som vi har et aktivt utbrudd av koronavirus. Derfor har Cochrane kommet med en spesialutgave der de har samlet alle tiltak som er effektive for å slutte å røyke.

Det er Cochranes gruppe om tobakk som har laget samlingen, som består av sju Cochrane-oversikter. Resultatene de fremhever, er at kombinasjonen av nikotinerstatning og individuell veiledning gir best sjanse for røykeslutt.

Det finnes mange effektive tiltak som medikamenter, veiledning og gradvis nedtrapping.

De understreker at ikke alle tiltakene kan være like enkle å ta i bruk nå som vi har et utbrudd av covid-19, men det finnes mange effektive tiltak som medikamenter, veiledning og gradvis nedtrapping.

Flere av disse oversiktene, pluss noen andre, har Cochrane Norge laget korte oppsummeringer av på norsk. Ved å klikke på overskriftene nedenfor, kommer du rett til artiklene.

Effektive tiltak for å oppnå røykeslutt

Sykepleiere får trolig flere til å slutte å røyke

Flere av dem som får hjelp av sykepleiere, slutter trolig å røyke. Råd og støtte fra sykepleiere, av både intensiv og mindre intensiv karakter, ser ut til å få flere til å slutte å røyke.

Individuell veiledning får flere til å slutte å røyke

Flere slutter å røyke blant dem som får individuell veiledning. Dersom de i tillegg tilbys røykesluttmedikamenter, vil trolig enda flere slutte å røyke.

Mobilen kan hjelpe deg å bli røykfri

Mobiltelefonen kan være et nyttig verktøy for å få folk til å slutte å røyke. Røykesluttiltak levert via tekstmeldinger får trolig flere til å slutte å røyke.

Røykeslutt er mulig også for dem som ikke ønsker å slutte

Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte å røyke, kan ha nytte av skadereduserende tiltak.

Nikotinerstatning får trolig flere gravide til å slutte å røyke

Blant gravide som røyker, vil trolig flere klare å slutte under svangerskapet med nikotinerstatning. Nikotinerstatning får trolig flere kvinner til å slutte å røyke under første del av barselperioden, mens det muligens er liten eller ingen forskjell ved barseltidens slutt.

Tyggis eller plaster sammen med veiledning gjør røykeslutt lettere

Nikotinerstatningspreparater som tyggegummi eller plaster kombinert med råd eller veiledning gjør røykeslutt lettere.

Psykososiale røykesluttiltak kan ha effekt for personer med hjertesykdom

Psykososiale røykesluttiltak, særlig atferdsterapi og telefonstøtte, kan være effektivt for å opprettholde røykeslutt hos personer med hjertesykdom. Intense tiltak har større effekt enn korte tiltak. Det ser ikke ut som om denne positive effekten vedvarer over lengre tid i de få studiene som har oppfølgingstid ut over ett år.

Røykeslutt før operasjon reduserer risiko for komplikasjoner etter operasjon

Rådgivning om røykeslutt før operasjon kan føre til at personer slutter å røyke, og dermed redusere postoperative komplikasjoner.

Trolig slutter flere å røyke etter motiverende intervju

Motiverende intervju fører trolig til at flere slutter å røyke enn om man tilbyr personer som røyker, kortvarig rådgivning eller vanlig oppfølging.

Referanse

Verdens helseorganisasjon. Are smokers and tobacco users at higher risk of COVID-19 infection? 24. mars 2020. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19 (nedlastet 08.05.2020).

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.