fbpx – Det er svært viktig å få flest mulig hele stillinger på både sykehjem og i hjemmesykepleie Hopp til hovedinnhold

– Det er svært viktig å få flest mulig hele stillinger på både sykehjem og i hjemmesykepleie

Ung hånd holder eldre
KONTINUITET: – Variasjonene i symptombilde er vanskelig å oppdage dersom en ansatt jobber én gang i uka istedenfor hver dag, skriver Bodil Bakkan Nielsen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

– Jeg er klar over at dersom institusjonen skal fylle alle vakter 24/7 så står det utfordringer i kø. Og dette må løses raskt. Det er ikke noe som tyder på at smitterisikoen ikke vil vare i lang tid, skriver innleggsforfatteren.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg vil uttrykke min bekymring for våre eldre og syke – spesielt på sykehjem – men også i hjemmesykepleien som blir eller kan bli smittet av covid-19.

Disse er i risikosonen for å dø av covid-19, til tross for besøksforbud og alle smitteforebyggende tiltak. Ved mange sykehjem er det lav grunnbemanning, mye vikarbruk og mange deltidsstillinger. Det har gått ut over kvaliteten.

Mange ansatte per stilling

Det er et problem at det på sykehjem er svært mange små stillinger – altså mange ansatte per stilling. Flere ansatte må i dette tilfellet jobbe på flere arbeidssteder for at det skal være nok folk på jobb. Det er viktig å vite at det blir en helt annen kontinuitet og behandling dersom de ansatte har små stillinger i tjenesten. De får en helt annen forståelse for og kjennskap til pasientene enn en ansatt i full stilling. Variasjonene i symptombilde er vanskelig å oppdage dersom en ansatt jobber én gang i uka istedenfor hver dag.

En måte å løse dette på i disse tider er for eksempel at kommunen sammenfatter alle ansatte – også vikarer – og fordeler de slik at én ansatt kun jobber ett sted.

Jeg er klar over at dersom institusjonen skal fylle alle vakter 24/7 så står det utfordringer i kø. Og dette må løses raskt. Det er ikke noe som tyder på at smitterisikoen ikke vil vare i lang tid.

En måte å løse dette på i disse tider er for eksempel at kommunen sammenfatter alle ansatte – også vikarer – og fordeler de slik at én ansatt kun jobber ett sted.

Smittevern må påpekes i det daglige arbeidet

Pårørende som vanligvis er til stede, men som nå ikke kan være der, er en svært viktig samarbeidspartner for de ansatte på sykehjemmet. Pårørende kan formidle endringer i situasjonen til den eldre tidlig i forløpet. I tillegg er det mange ufaglærte som jobber på sykehjem som ikke har grunnleggende faglig utdanning i sykdomsvariasjoner, hygiene og smittevern. Kunnskap om smittevern begynner ikke når vi står midt i det.

Jeg tillater meg å være kritisk og påståelig når jeg sier at godt smittevern handler om godt faglig håndverk som jeg forventer at sykepleiere har i sin utdanning. Smittevern og hygiene har tidligere vært et av flere hovedfag i sykepleierutdanningen, og forhåpentligvis i dag både i teori og praksis. Denne kunnskapen bør fornyes og holdes ved like, men må likevel påpekes i det daglige arbeidet. Det bør også være en viktig del av opplæringen av alle nyansatte i tjenestene.

Sykepleierkompetansen i sykehjemmene bør økes

Jeg mener at sykepleierkompetansen i sykehjemmene absolutt bør økes, gjerne med aktuelle videreutdanninger i for eksempel geriatri, rus og psykisk helse. Det er også svært viktig å få flest mulig hele stillinger på både sykehjem og i hjemmesykepleie. Derfor håper jeg at bemanningen på sykehjem og i hjemmesykepleien tas med når håndteringen av koronasituasjonen skal evalueres både i kommunene og i regjeringens koronakommisjon.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.