fbpx – Det er nok nå! Hopp til hovedinnhold

– Det er nok nå!

Bildet viser utsnittet av en t-shorte der det står "Unio i streik".
HELT NØDVENDIG: – Med en pågående pandemi som setter hele samfunnet under press, er streik blant sykepleiere det siste vi trenger. Men det er helt nødvendig, skriver Sykepleiens redaktør. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Pandemien har til fulle vist hvor avhengig samfunnet er av kompetente sykepleiere. Nå er det på høy tid at sykepleierne får lønn som fortjent. Det holder ikke lenger med applaus og ros i festtaler, skriver Anne Hafstad.

I natt ble det brudd i forhandlingene mellom KS og Unio. 7390 lærere, sykepleiere og annet helsepersonell er tatt ut i streik. Rundt 700 sykepleiere i kommuner over hele landet forlater nå viktige oppgaver, ikler seg gule streikevester og viser KS og oss andre at grensen er nådd. I dag, torsdag sa Unio nei til tilbudet fra Oslo kommune. 96 sykepleiere i Oslo tas ut i streik. De streikende sykepleierne har min fulle støtte.

Det er beklagelig at forhandlingene ikke førte frem. Streik er et sterkt virkemiddel, og det rammer alltid noen som ikke fortjener det. Under en pandemi rammer det ekstra hardt. Derfor er det foreløpig mest ledere og sykepleiere som ikke er direkte involvert i pandemiarbeidet som er tatt ut i streik. Sånn må det være.

Fra applaus til anstendig lønn

Tidspunktet for denne streiken er for å si det mildt temmelig dårlig. Det kunne vel knapt vært dårligere enn nå. Med en pågående pandemi som setter hele samfunnet under press, er streik blant sykepleiere det siste vi trenger. Men det er helt nødvendig.

Aldri har det vært mer tydelig hvor viktig det er med kompetente sykepleiere.

Aldri har det vært mer tydelig hvor viktig det er med kompetente sykepleiere i Kommune-Norge og i våre sykehus. Gjennom mer enn ett år med pandemi har sykepleiere over hele landet stått helt sentralt i forebygging av smitte, smittesporing, vaksinering samt pleie og omsorg av dem som ble smittet og syke og deres pårørende.

Uten sykepleiernes innsats hadde pandemien fått konsekvenser jeg ikke orker å tenke på. Hver eneste sykepleier fortjener stor takk.

Lønn og rekruttering

Sykepleierne har da også fått rikelig med applaus fra folk flest og fra våre folkevalgte. Men det holder ikke. Nå må det faktisk handling til. Nå må begeistringen og anerkjennelsen også sees på lønnsslippen. Så enkelt er det.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Da handler det primært om lønn. Tilbudet Unio setter foten ned for, er det samme som frontfaget fikk – 2,8 prosent. Det bør ikke overraske noen at det ikke var godt nok. For sykepleierne er tiden overmoden for et større lønnsløft. Det er helt nødvendig for å kunne møte de enorme utfordringene vi allerede har og ser komme med å rekruttere og beholde sykepleiere i helsetjenesten.

Allerede i dag mangler vi 7000 sykepleiere. SSB har estimert at hvis ikke noe gjøres, vil vi mangle 25 000 sykepleiere i 2030. Det går ikke bra. Derfor må dagens sykepleiere – og alle dem som vurderer å bli – nå få tydelige signaler på at deres kunnskap, kompetanse og betydning for samfunnet verdsettes, også i form av lønn.

Verdens beste jobb

Nå er mange sykepleiere slitne. Stadig flere står frem og sier at de ikke orker mer. Belastningen er for stor. Når de i tillegg ikke får anstendig betalt, så er det lett å forstå at man søker seg bort fra en krevende jobb med helgevakter, kveldsvakter og nattevakter, enten det er hverdag, julaften eller 17. mai. Da frister selvsagt en jobb med normal arbeidstid, mindre belastning og høyere lønn.

Hva er det KS ikke forstår?

Samtidig må jeg understreke det alle sykepleiere vet, og som er grunnen til at mange heldigvis blir ved sin lest. Sykepleiere har verdens beste og mest meningsfulle jobb. Hver dag gjør sykepleiere en forskjell for pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner. Men det er ikke lenger nok.

For også for sykepleiere er det er faktisk penger som betaler regningene, sikrer at man kan kjøpe egen bolig og leve et liv med en trygg økonomi. Sykepleiere er en høyt utdannet og svært kompetent arbeidsgruppe samfunnet er helt avhengig av. 70 prosent av befolkningen mener sykepleiere fortjener høyere lønn. Hva er det KS og Oslo kommune ikke forstår?

Les også:

Meklingene i lønnsoppgjørene har startet

Riksmekleren
TRAVELT: Det blir mye å gjøre for meklerne hos Riksmekleren når det er brudd i alle tariffområdene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Blir ikke partene enige, blir det streik torsdag 27. mai.

Det er i tre tariffområder meklingsinnspurten nå foregår: KS (kommunene), staten og Oslo kommune.

Fristen for å bli enige er altså midnatt natt til 27. mai i alle de tre meklingene.

Partene har møtt opp hos Riksmekleren i dag, 25. mai.

Det er hovedorganisasjonene som er forhandlingsparter under meklingene. Unio er Norsk Sykepleierforbunds (NSF) hovedorganisasjon. 

Silje Naustvik, nestleder i NSF, deltar under meklingen i KS-området, som nestleder i Unio kommunes forhandlingsutvalg. Forhandlingsleder er Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

I forhandlingsutvalget i Unio Oslo er Bård Erik Ruud nestleder. Han er fylkesleder i Oslo NSF. Forhandlingsleder er Aina Skjefstad Andersen, fylkesleder i Utdanningsforbundet.

I forhandlingsutvalget i Unio stat er Kai Øivind Brenden NSFs representant. Han er andre nestleder i NSF. Forhandlingsleder er Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet.

700 sykepleiere i KS-streikeuttaket

I kommunene er rundt 700 sykepleiere med i første streikeuttak. Den største andelen som er tatt ut, er lærere.

I Oslo kommune er 96 sykepleiere med i første uttak.

I staten er sykepleiere som jobber på høyskoler og universiteter, med i første streikeuttak. Størst andel består av politi og forskere.

Les mer om alle uttakene: Rundt 700 kommune­sykepleiere i første streikeuttak

Streik kan stoppes av tvungen lønnsnemnd

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet. Blir partene likevel ikke enige, blir det streik. 

En streik kan bli avblåst ved tvungen lønnsnemnd.

Det gjøres i så fall av Rikslønnsnemnda, som er opprettet av regjeringen. Nemnda kan gripe inn hvis arbeidskonflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare.

Kan bli sykehusstreik 4. juni

Også i sykehusforhandlingene ble det brudd, og Unio og Spekter skal møtes hos Riksmekleren.

Blir de ikke enige, blir det streik. Første mulige streikedag er 4. juni.

Les også: Kan bli sykehusstreik 4. juni

Mener sjansen er der nå

Unio-leder Ragnhild Lied skriver dette på Unios nettside:

– Å klage over mangel på fagfolk resten av året er lite truverdig dersom arbeidsgjevarane ikkje bruker tariffoppgjera til å rekruttere og behalde personell. Lønn funkar. No er sjansen der.

Og videre:

– Riksmeklaren har ei hovudoppgåve: å hindre streik. Riksmeklaren skal medverke til arbeidsfred. Difor utfordrar han også partane på begge sider. Dei veit sjølvsagt at dei har eit ansvar for å finne løysing. Eit meklingsresultat som blir akseptert, inneber ikkje nødvendigvis at partane er fornøgde. Det inneber berre at misnøya ikkje er stor nok til å seie nei akkurat denne gongen.

Unio-lederen viser til at meklingene er ulike:

– Difor kan utfallet også bli ulikt. Til sjuande og sist er det tre ulike forhandlingsutval i Unio som skal seie ja eller nei. Normalt er det er ikkje uravrøysting under mellomoppgjer.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.