fbpx – Kjære statsminister, nok er nok Hopp til hovedinnhold

– Kjære statsminister, nok er nok

OPPFORDRING: – Min oppfordring til deg kjære statsminister, er å lære av pandemien. Vi trenger spesialiserte sykepleiere, og akkurat nå skriker helsevesenet etter intensivsykepleiere som kan passe på deg, meg eller andre når de ligger på respirator, skriver Cathrine Dahlin. Foto: Privat

– Jeg trives godt i mitt arbeid som sykepleier, og jeg ønsker mer videreutdanning. Men det må lønne seg å ta en videreutdanning, skriver sykepleieren.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg er en jente på 24 år som jobber som sykepleier på en postoperativ avdeling ved Ullevål sykehus. Ved siden av dette tar jeg en videreutdanning i helserett. Jeg vurderer også å ta en master i intensiv- eller anestesisykepleie.

Grunnen til at jeg kun vurderer det, hvis jeg skal være en ressurs for samfunnet, er fordi jeg ikke skal tape økonomisk på det.

Ikke lønnsomt

Ved å ta en master som sykepleier går jeg opp cirka 85 000 kroner i året, men da må jeg være uten jobb i cirka to år. Det er altså et inntektstap på 850 000–1 000 000 kroner. Det vil ta meg minimum ti til tolv år i jobb å tjene inn tapet etter endt masterutdanning.

I tillegg til det, vil jeg måtte ta opp studielån. Jeg må også betale ned studielånet pluss renter etter endt utdanning. Til sammenlikning med andre mastergrader, er dette tilbudet altfor dårlig med tanke på at andre mastergrader ofte tjener mye mer.

Det krever derfor, for eksempel, flere utdanningsstillinger eller derfor høyere lønn for videreutdanninger innen sykepleie slik at en ikke taper økonomisk på å være en samfunnsressurs. Grunnlønnen for en bachelor stiller til andre tilsvarende bachelorutdanninger på lønnsnivå.

Det haster

Av mine medstudenter, som jeg gikk sykepleierutdanningen med, har alle sju vurdert å bytte yrke. En av dem har allerede gjort det etter ett år som sykepleier. Det er flere årsaker til det.

Vi klarer ikke å ivareta de sykepleierne vi allerede har.

Det er på grunn av stor arbeidsmengde, ansvar, underbemanning og dårlige lønnsvilkår. Og det er jo nettopp dette som er problemet. Vi klarer ikke å ivareta de sykepleierne vi allerede har, og dermed er det færre som også tar videreutdanning.

Ved to avdelinger på Ullevål har de lyst ut stillinger, men de har ikke fått noen søkere. Det er skremmende. Og det skjer nå – under pandemien. Det er en krisetilstand som må håndteres nå – før resten av oss også slutter i jobben.

Må lære av pandemien

Jeg trives godt i mitt arbeid som sykepleier, og jeg ønsker mer videreutdanning. Men jeg driver jo ikke veldedighet. Det må lønne seg å ta en videreutdanning. Lønnen må samsvare med min utdanning og mitt arbeid.

Min oppfordring til deg, kjære statsminister, er å lære av pandemien. Vi trenger spesialiserte sykepleiere, og akkurat nå skriker helsevesenet etter intensivsykepleiere som kan passe på deg, meg eller andre når de ligger på respirator.

Hadde jeg fått lønn under utdanning, eller høyere lønn, ville jeg iallfall tatt en videreutdanning. Men det haster. Søknadsfristen er i mars 2022.

Les også:

Unge vil bli intensiv­sykepleiere: – 9 av 17 får ikke utdannings­stilling

Malene Therkelsen, sykepleier, Ullevål
HELDIGE OG UHELDIGE: Marlene Therkelsen er blant dem som vil få betalt mens hun videreutdanner seg. Men hun er frustrert over at flere kolleger ikke er like heldige.  Foto: Privat

– Vi har sykepleiere på intensivposten som har lyst til å spesialisere seg her og nå, men ikke alle får støtte. Det er ikke gitt at de søker igjen, sier Marlene Therkelsen.

– Vi er sju sykepleiere på medisinsk intensiv som har søkt intensivstudiet i år, og vi har allerede fått skoleplass. Men alle sju kommer ikke til å starte, for vi er avhengig av utdanningsstilling for å klare det økonomisk, sier Marlene Therkelsen.

Hun er sykepleier på medisinsk klinikk på Ullevål sykehus i Oslo.

Klinikken består av hjertemedisinsk intensiv og overvåkning (HIO) og medisinsk intensiv. Selv er hun på sistnevnte avdeling.

– De har lyst til å spesialisere seg her og nå

Til sammen har 17 på hele klinikken søkt om studieplass på intensivsykepleierstudiet. Men bare 8 har fått utdanningsstilling.

Av de 100 utdanningsstillingene som helseministeren har sørget for, har Oslo universitetssykehus (OUS) fått 14.

Les også: 100 nye utdanningsstillinger for intensivsykepleiere er fordelt

– Frustrasjonen vår bunner i alt snakket om for få intensivplasser og for få intensivsykepleiere. Vi har sykepleiere på intensivposten som har lyst til å spesialisere seg her og nå, men ikke alle får støtte, sier Malene Therkelsen.

Se hva helseminister Bent Høie sier nå nederst i saken.

– Det er ikke gitt at de søker igjen

– Senere er det kanskje ikke mulig for dem å ta videreutdanningen, for det er i år det passer. Mange er unge jenter, og med tanke på graviditeter og sånne ting, er det ikke gitt at de søker igjen.

– Det er konsekvensen av at det ikke er nok utdanningsstillinger vi er bekymret for, sier hun.

– Vi har sett dette siste året hvor tøft det er. Vi har vært – og er – våre egne vikarer, og vi går doble skift, fordi det ikke er nok intensivsykepleiere. Vi har kjent mangelen på kroppen, sier Therkelsen.

– Ledelsen støtter oss i frustrasjonen

På hennes avdeling er det fem som har fått utdanningsstilling, en av dem på deltid. To av dem har ikke fått, selv om de har fått studieplass.

Selv er hun en av de heldige.

– På hjerteintensiven var det ti søkere. Der har bare tre fått utdanningsstillinger, forteller Marlene Therkelsen.

– Er det flere utdanningsstillinger enn i år enn i fjor?

– Det er vanskelig å sammenlikne. I fjor var det kun utdanningsstillinger for deltidsstuderende.

Hun legger til:

– Tildelingen i år har gått etter ansiennitet, så vi har opplevd det som rettferdig. Og ledelsen støtter oss i frustrasjonen.

– 80 prosent av oss bør være intensivsykepleiere

– Ut fra vårt belegg bør 80 prosent av oss være intensivsykepleiere. Men vi ligger på knappe 50 prosent. Denne andelen er også veldig lav sammenliknet med andre intensivposter på Ullevål, sier Therkelsen.

Hun viser til at intensivmedisinsk behandling på sykehus har tre nivåer. Faggruppen for intensivsykepleiere har beregnet behovet for intensivsykepleie slik:

  • På avdelinger med avansert intensivmedisinsk behandling, som for eksempel ECMO-maskin, bør alle være intensivsykepleiere.
  • Ved respiratorbehandling bør 80 prosent være intensivsykepleiere.
  • På overvåkningsavdeling, der pasientene ikke er så syke, kan det være en miks.

– Jeg lurer på om det er tatt hensyn til dette når utdanningsstillingene er blitt fordelt, sier Therkelsen.

Intensivsykepleiere erstattes med sykepleiere

– Det siste året har intensivsykepleiere på hele sykehuset måttet stille på intensivkohorten for å jobbe med covidpasienter. Vår avdeling har vært særlig belastet. Når kompetansen forsvinner fra avdelingen, blir vi ekstra sårbare, sier Malene Therkelsen.

Erfarne intensivsykepleiere som slutter på avdelingen hennes, erstattes med sykepleiere fra sengepost, for det er ikke nok søkere som har spesialutdanning, ifølge sykepleieren.

Se hva hovedtillitsvalgt sier om behovet lenger nede i saken

– Jeg kan ikke stå med en respiratorpasient alene

Marlene Therkelsen ble sykepleier i 2015 og har jobbet på medisinsk intensiv i to og et halvt år.

– Men jeg har ennå ikke respiratorkompetanse. Jeg kan ikke stå med en respiratorpasient alene. For en vanlig sykepleier tar det mange år. Det er derfor vi ser det ekstreme behovet.

Hun viser til de 100 ekstra utdanningsstillingene helseminister Bent Høie har sørget for, fordelt på alle helseregionene.

– Det er ikke noe vi har sett særlig mye til. Vi synes det er fryktelig synd at det er utdanningsstillinger det skal stå på, når vi har motiverte sykepleiere, klare for å ta videreutdanningen.

Er disse stillingene skjevfordelt? lurer hun på.

– Må jobbe i 60 år for at det skal lønne seg

– Er det noen med studieplass som ikke ønsker utdanningsstilling?

– Jeg vet om en som vil slippe bindingstid, for å ha den friheten. For de fleste er det uaktuelt. De har kanskje boliglån og andre forpliktelser. De klarer det ikke økonomisk. Det lønner seg ikke å ta videreutdanning ulønnet. Du må jobbe i 60 år for at det skal lønne seg. Det er lite attraktivt å ta videreutdanning uten støtte, sier Marlene Therkelsen.

Les også: – Vil neppe tjene penger på at jeg ble anestesisykepleier

OUS har fått 14 av Høie-stillingene

Rita Helen Jensen er hovedtillitsvalgt på medisinsk klinikk på Ullevål sykehus.

– Dilemmaet nå er at det er flere som har både studieplass og praksisplass, men de mangler utdanningsstillinger.

I medisinsk klinikk er det altså 17 søkere og 8 utdanningsstillinger.

(Saken fortsetter under bildet.)

Rita Helen Jensen, hovedtillitsvalgt og intensivsykepleier, Ullevål
ULØNNSOMT: – Lønnsforskjellen for en sykepleier og en spesialsykepleier er ikke så stor at det lønner seg å ta opp studielån, sier hovedtillitsvalgt Rita Helen Jensen. Selv må hun betale på studielånet ut karrieren og vel så det. Foto: Norsk Sykepleierforbundd

Av de 100 ekstra utdanningsstillingene som helseministeren øremerket til intensivutdanning, har OUS fått 14.

– De skal fordeles ut på alle intensivpostene på OUS, altså både på Ullevål, Rikshospitalet og Aker, påpeker hun.

– Blankt nei til egenfinansiering

Utenom de 14 har OUS 100 utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, opplyser Jensen.

– Det er kjempesynd at her på medisinsk klinikk, er det ni som ikke vil få utdanningsstilling og dermed vil si fra seg plassen. De vet ikke om det vil bli anledning neste år, eller om de får plass.

Jensen har sjekket med klinikken om det er mulig med egenfinansiering av utdanningsstillingene.

– Klinikkledelsen har sagt blankt nei. Den økonomiske rammen tillater ikke det.

– Men nei. Ingen støtte

– Jeg skjønner at sykepleierne er fortvilet. Endelig har de fått studieplass, de er kjempemotiverte, men nei. Ingen støtte.

Hun legger til:

– Det er klart at lønnsforskjellen for en sykepleier og en spesialsykepleier ikke er så stor at det lønner seg å ta opp studielån.

Selv var hun ferdig med sin master i intensivsykepleie i 2015.

– Jeg fikk heller ikke utdanningsstilling, og jeg ser at jeg må betale på studielånet resten av livet. Heldigvis har det skjedd noe siden da. Men det er for få slike stillinger, og behovet er stort.

– Må betale på studielånet resten av livet

Jensen er 100 prosent frikjøpt som hovedtillitsvalgt, men har også vakter på medisinsk intensiv.

– Så du har også koronajobbet, da?

– Ja, det er medisinsk klinikk som har hatt det største trøkket med korona. Det har gitt mersmak for sykepleierne å få mer kompetanse på feltet. Det er synd hvis ikke helsemyndighetene griper sjansen, sier Jensen.

– Som nåla i høystokken

Rita Helen Jensen opplyser at 14 intensivsykepleiere nå går ut av medisinsk intensiv, enten til andre stillinger eller ut av yrket.

– Og hvor mange kommer inn? To, sier hun.

– De 100 utdanningsstillingene fra Høie er som nåla i høystokken. OUS fikk 14. Men bare OUS har behov for 400 utdanningsstillinger for å dekke dagens behov for spesialsykepleiere.

Det er OUS som har kartlagt dette, ifølge Jensen.

– OUS har 100 utdanningsstillinger for spesialsykepleiere til forskjellige fagområder. Størst behov er det for å utdanne intensiv-, operasjon- og barn-nyfødt-sykepleiere.

– Innen medisinsk klinikk har søkningen på videreutdanning vært stor i år. Vi har studie- og utdanningsplasser, men mangler altså utdanningsstillinger.

Helseministeren: Skal opprettes minst 100 utdanningsstillinger

Sykepleien har spurt helseminister Bent Høie hva han kan gjøre.

– Vil helseministeren gjøre mer for å få flere til å bli intensivsykepleiere? For eksempel sørge for enda flere utdanningsstillinger enn de 100?

– Det er positivt at mange viser interesse for stillingene, slik at det er mulig å rekruttere flere intensivsykepleiere, skriver han i en e-post.

(Saken fortsetter under bildet.)

ENIGE: – Det er ingen tvil om at Sykepleierforbundet lenge har snakket om behovet for intensivkompetanse, sa Bent Høie i desember, da han møtte NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen. (Arkivfoto: Marit Fonn)

– Jeg er, i likhet med Sykepleierforbundet, svært fornøyd med de 100 stillingene vi opprettet i desember i fjor. I oppdraget er det poengtert at det skal opprettes minst 100 utdanningsstillinger. De skal komme i tillegg til de allerede eksisterende utdanningsstillingene.

Les også: Oppdrag fra Høie: Utdann 100 ekstra intensiv­sykepleiere!

– Det er også stilt krav om at helseforetakene skal styrke arbeidet for å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene, skriver Høie.

Høie viser til at helseregionene også er bedt om å utrede det fremtidige behovet for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten. Utredningen skal omfatte organisering, sammensetning av kompetanse, utforming og utstyrsnivå. Det blir viktig å se resultatene av denne utredningen, også med tanke på behov for intensivsykepleiere.

 Bent Høie: – Helse Sør-Øst RHF må vurdere

– Kan det gjøres noe ekstra for OUS, der mangelen på intensivsykepleiere ser ut til å være ekstra stor?

– Helse Sør-Øst RHF må vurdere om det innenfor deres region. Helseregionen fikk i oppdrag å opprette minst 54 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie. Dette har de fulgt opp, og det er faktisk økt til 68 nye stillinger i regionen i år.

– De nye stillingene er spredt på alle helseforetakene i regionen, med flest på de største – Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Vestre Viken, skriver helseminister Bent Høie til Sykepleien.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.