fbpx Er ikke sykepleiere vanlige nok? Hopp til hovedinnhold

Er ikke sykepleiere vanlige nok?

Anne Hafstad

Høyere lønn må til for å sikre landet nok sykepleiere. Det mener 70 prosent av befolkningen. På tide å ta vanlige folk på alvor nå, Støre og Kjerkol?

Vi husker alle høstens valgkamp og slagordet til Arbeiderpartiet om at nå er det vanlige folks tur. Jeg har lenge lurt på hvem vanlige folk egentlig er.

Så slår det meg at sykepleiere må da være vanlige folk. For bare se her: «Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. Sykepleieryrket er egnet, fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt …» Det skriver Eiendom Norge på sine nettsider.

Sykepleiere er altså typisk vanlige folk.

Lønn og pasientsikkerhet

Analysebyrået Kantar har for sjuende gang tatt pulsen på befolkningens holdninger til helsepolitiske spørsmål. De har fått svar fra et landsrepresentativt utvalg på 2011 personer over 18 år. Jeg antar at de som svarte også er vanlige folk.

70 prosent mener sykepleierne fortjener høyere lønn. Nærmere 90 prosent mener at sykepleiermangelen i svært eller i stor grad truer pasientsikkerheten. Bemanningssituasjonen i helsetjenesten bekymrer befolkningen, og helse- og omsorgstjenester står øverst på listen over hva vanlige folk mener bør prioriteres i statsbudsjettene fremover.

Da kan det vel ikke være mer å lure på for en regjering som ønsker en offentlig helsetjeneste av høy kvalitet som er tilgjengelig for alle.

Bare legg pengene på bordet

Nå er det bare å legge en solid dose penger i forhandlingspotten og vipps så er mer enn 120 000 vanlige folk – eller sykepleiere om du vil – prioritert. Og ikke nok med det. Alle vanlige folk vil over tid være sikret en god offentlig helsetjeneste både i kommuner og sykehus. Det kaller jeg to fluer i en smekk. Vinn – vinn!

Det er ikke noe nytt at sykepleierne har store deler av befolkningen i ryggen når de krever høyere lønn. Det er heller ikke nytt at store deler av befolkningen så klart ser sammenhengen mellom bemanning, nok kompetente sykepleiere og pasientsikkerhet. Det går som en rød tråd gjennom alle undersøkelser om dette de senere årene.

Det må være godt for den politiske ledelsen i Norsk Sykepleierforbund å vite at det ikke bare er medlemsmassen som heier på dem. 

Frontfagsmodellen kan true en forsvarlig helsetjeneste

Men enkelt blir det ikke i møte med motparten når lønnsforhandlingen nå sparkes i gang for fullt. For frontfagsmodellen står sterkt som styrende for lønnsoppgjørene i offentlig sektor. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet lager en norm som etterfølgende tariffområder – blant annet forhandlingene til sykepleierne – skal følge. 

Partene i årets fronfagoppgjør kom til enighet lørdag. Resultatet fra oppgjøret gir en lønnsøkning på 3,7 prosent. Det skal sikre vanlige arbeidsfolk økt kjøpekraft. 

Et tilsvarende resultat for sykepleierne vil garantert ikke føre til at jubelen står i taket. Snarere tvert imot. Derfor er det fristende å si at glem nå frontfagsmodellen i år, da! Det kommer ikke til å skje.

Særlig ikke etter flere år med pandemi, en pågående krig i Europa og en historisk energikrise. Den økonomiske situasjonen er vanskelig og uforutsigbar. Det gir gode kort på hånden for dem som maner til moderasjon. Det må likevel være mulig å gi sykepleierne et skikkelig lønnsløft nå, uten å vrake frontfagsmodellen.

Frontfagsmodellen kan ikke være til hinder for å sikre en sterk offentlig helsetjeneste av høy kvalitet. En forutsetning for dette er at de sykepleierne som er i jobb blir ved sin lest, og at rekrutteringen av nye går på skinner. Da er lønn og en bemanning som gir sykepleiere mulighet til å gjøre jobben sin slik de vet at de bør og kan, helt avgjørende.

Det er i den sammenheng verdt å merke seg at rundt halvparten av dem som svarte i Norsk helsebarometer er enige i at uten sykepleierkompetanse vil pasienter få dårligere behandling. Hele 86 prosent mener at samme regler for bemanningssituasjon må gjelde for sykehjem som i skoler og barnehager.

Vanlige folk vil med andre ord ha bemanningsnorm i tråd med Sykepleierforbundets klare anbefaling.

Norge trenger sykepleiere

Noen vil hevde at Norsk helsebarometer ikke gir grunnlag for å trekke konklusjoner om tingenes tilstand i Helse-Norge.

Denne undersøkelsen må som andre meningsmålinger tolkes med forsiktighet, selv om utvalget skal være representativt. Samtidig tar undersøkelsen pulsen i befolkningen. Når resultatene i tillegg så til de grader er i samsvar med tidligere undersøkelser og det allmenne inntrykket de fleste av oss som følger helsetjenesten tett har, er det grunn til å ta resultatene på alvor.

Norsk helsebarometer 2022 er nok en bekreftelse på at velfungerende offentlige helsetjenester er viktig for vanlige folk.

Meldingen til Regjeringen kan ikke bli tydeligere: Sykepleierne fortjener høyere lønn slik at vi også i fremtiden sikrer gode helsetjenester til dem som trenger det.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse