fbpx – Det er ikke i fødselsomsorgen fastleger trenger avlastning Hopp til hovedinnhold

– Det er ikke i fødselsomsorgen fastleger trenger avlastning

– Det er fint at andre er opptatt av våre travle arbeidsdager, men det er ikke denne gruppen av pasienter som tar fra oss verken nattesøvn eller nok timer i døgnet til andre ting, skriver fastlegen.

I et innlegg i Sykepleien 27. april argumenterer jordmor Berit Mortensen og psykolog Ida Røkkum for jordmødres «monopol» innen svangerskapsomsorgen med blant annet at vi fastleger har så stort arbeidspress.

De mener, ifølge sitt innlegg, at både fastleger og gynekologer sikkert har så mye annet å gjøre at vi trenger avlastning, og de mener å sitte på løsningen.

Det er fint at andre er opptatt av våre travle arbeidsdager, men det er ikke denne gruppen av pasienter som tar fra oss verken nattesøvn eller nok timer i døgnet til andre ting.

En ordning som har fungert

Det å følge opp gravide, kvinner og barna deres etter fødselen er noe av det fineste vi gjør. Det er utallige andre oppgaver, og gjerne mer byråkratiske, som stjeler verdifull tid.

Den norske og nasjonale svangerskaps- og barselomsorgen er jo nettopp tuftet på et samarbeid og en kombinasjon av muligheter for kvinnene å velge å gå til både fastlege og jordmor, noe de har vært godt fornøyde med gjennom mange år.

Det er ingen grunn til å endre på det selv om innlegg som dette kan være med å så tvil om viljen for samarbeid og kunnskapen omkring våre nasjonale retningslinjer.

Viktig å følge pasienten

Det er også stadig snakk om «personlig og sammenhengende tjeneste» der også begrepet kontinuitet er mye brukt. Og det kan jo ses på mange måter. I konteksten som Mortensen og Røkkum bruker det, snakkes det om perioden gjennom svangerskap og ut i barselperioden.

For oss fastleger, som jo jobber med og har kjennskap til våre pasienter i en kontinuitet som dreier seg om år, ja mange år i mange tilfeller, så er det å være med og følge opp en gravid også gjennom en slik skjellsettende periode som det å bære et barn frem, en helt naturlig og viktig del av det å være deres viktigste helseaktør, som fastlege.

Trenger medisinsk vurdering

Et annet og viktig faktum som dessverre ofte blir glemt, eller det mangler bevissthet rundt, er at stadig flere gravide kvinner i dag har såkalt komorbiditet. Det er så mange som rundt 30 prosent av gravide som har tilleggslidelser som krever medisinsk oppfølging, og det er det kun lege som skal og kan ha ansvaret for.

Vi er derfor også bekymret når de prisverdige og viktige barselaksjonene som Barselopprøret heller ikke nevner fastlegen som en viktig aktør for en god omsorg. Jordmor har selvsagt en veldig viktig funksjon innen denne omsorgen, men det er et feiltrinn at det har oppstått en så stor argumentasjon for at kun jordmor skal følge opp.

Det burde egentlig vært motsatt, med mer involvering av fastlegene, når stadig flere gravide trenger en medisinsk vurdering, «siling» og oppfølging på grunn av mer risiko for komplikasjoner. Derfor er det ikke riktig, det dere forfekter i innlegget, at «jordmor er løsningen på utfordringene i fødselsomsorgen.»

Må ha respekt for hverandre

Hva med utfordringene i deres egen yrkesgruppe? Det er stadige oppslag om kriser og mangel på nok jordmødre? Det kan jo virke en smule spesielt å påpeke andre yrkesgruppers problemer og store arbeidspress, og sågar foreslå hva de skal slutte med av oppgaver når en selv tilsynelatende sliter med liknende utfordringer.

Jeg heier på dere, jordmødre, når det gjelder å få levelige og respektable arbeidsforhold og ikke minst på føde- og barselavdelinger der fødende trenger at dere er der med flere hender og deres kunnskap og trygghet.

Men vær så snill å ha respekt for hverandres faglige styrke og viktige rolle i en svangerskaps- og barselomsorg som vi skal utvikle og jobbe i – sammen, til det beste for mor, barn og den lille nye familien.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse